Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2019/20:AU3

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 23 oktober 2019

Nästa händelse: Bordläggning 22 oktober 2019

Utskottets förslag

Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska få behandla vissa typer av personuppgifter (AU3)

Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska få möjlighet att behandla de personuppgifter som behövs för att myndigheten ska kunna sköta sina uppgifter på ett effektivt sätt, samtidigt som enskilda personers integritet skyddas. Därför införs en ny lag om detta. Myndigheten ska enligt de nya bestämmelserna få samla vissa typer av känsliga personuppgifter i den del av verksamheten som gäller kunskapsuppbyggnad, kunskapsspridning, utvärdering och analys.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. De nya reglerna ska börja gälla den 1 mars 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-10-01
Justering: 2019-10-15
Trycklov: 2019-10-16
Betänkande 2019/20:AU3

Alla beredningar i utskottet

2019-10-01

Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska få behandla vissa typer av personuppgifter (AU3)

Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska få möjlighet att behandla de personuppgifter som behövs för att myndigheten ska kunna sköta sina uppgifter på ett effektivt sätt, samtidigt som enskilda personers integritet skyddas. Därför införs en ny lag om detta. Myndigheten ska enligt de nya bestämmelserna få samla vissa typer av känsliga personuppgifter i den del av verksamheten som gäller kunskapsuppbyggnad, kunskapsspridning, utvärdering och analys.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. De nya reglerna ska börja gälla den 1 mars 2020.

Förslagspunkter

1. Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:151.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-10-22
Debatt i kammaren: 2019-10-23
4

Beslut

Beslut: 2019-10-23
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:151.