Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2019/20:AU2

Planerat beslutsdatum: 17 december 2019

Nästa händelse: Beredning 12 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat