Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet

Arbetsmarknadsutskottets bet 2019/20:AU14

Planerat beslutsdatum: 11 juni 2020

Nästa händelse: Beredning 12 maj 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-06-02
Justering: 2020-06-04
Trycklov: 2020-06-05
bet 2019/20:AU14

Alla beredningar i utskottet

2020-06-02, 2020-05-12
3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-10
Debatt i kammaren: 2020-06-11
4

Beslut

Beslut: 2020-06-11