Riksrevisionens rapport om stöd till start av näringsverksamhet - långsiktiga effekter och Arbetsförmedlingens arbetssätt

Arbetsmarknadsutskottets bet 2019/20:AU11

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 29 april 2020

Nästa händelse: Beredning 21 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-04-21
Justering: 2020-04-23
Trycklov: 2020-04-24
bet 2019/20:AU11

Alla beredningar i utskottet

2020-04-21, 2020-03-26
3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-28
Debatt i kammaren: 2020-04-29
4

Beslut

Beslut: 2020-04-29