Sjöfylleri

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 november 2017

Beslut

Lagen om sjöfylleri behöver utvärderas (CU2)

2010 infördes en nedre gräns på 0,2 promille för den som framför ett fartyg eller har en annan uppgift som är viktig för sjösäkerheten ombord. Det rör sig om personer på fartyg som kan köras i minst 15 knop eller har ett skrov som är minst tio meter.

Riksdagen riktar ett tillkännagivande, det vill säga en uppmaning, till regeringen att utvärdera vad lagen har fått för konsekvenser. Vid uppföljningen bör man överväga om det finns behov av ändringar i lagen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med förslag om ett tillkännagivande om att regeringen bör utvärdera det utvidgade straffansvaret för sjöfylleri som infördes 2010. Delvis bifall till en motion om avskaffande av promilleregeln vid sjöfylleri.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Lagen om sjöfylleri behöver utvärderas (CU2)

2010 infördes en nedre gräns på 0,2 promille för den som framför ett fartyg eller har en annan uppgift som är viktig för sjösäkerheten ombord. Det rör sig om personer på fartyg som kan köras i minst 15 knop eller har ett skrov som är minst tio meter.

Civilutskottet anser att lagen behöver följas upp och föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, det vill säga uppmanar regeringen, att utvärdera vad lagen har fått för konsekvenser. Vid uppföljningen bör man överväga om det finns behov av ändringar i lagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.