2017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 februari 2018

Beslut

Lagen om utlänningskontroll bör ses över (JuU11)

Hittills är det cirka 300 personer som har rest från Sverige till Syrien och Irak för att gå med i våldsbejakande islamistiska grupper. Det framgår av en skrivelse från regeringen som riksdagen har behandlat som handlar om tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll. Granskningen tar bland annat upp utvecklingen av terroristbrott i Sverige och globalt. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen anser att den lagstiftning som finns i dag är viktig i arbetet för att bekämpa terrorism, men att lagen om särskild utlänningskontroll är svår att omsätta i praktiken. Därför menar riksdagen att det finns anledning att bland annat se över om lagen kan omfatta fler brott än terroristbrott. Riksdagen uppmanade därför, i ett tillkännagivande, regeringen att se över lagen.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Bifall till yrkande i följdmotion om att se över lagen om särskild utlänningskontroll i syfte att lagen ska kunna tillämpas i fler fall än vad som sker idag. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-25
Justering: 2018-02-08
Trycklov: 2018-02-08
Reservationer 2
Betänkande 2017/18:JuU11

Lagen om utlänningskontroll bör ses över (JuU11)

Hittills är det cirka 300 personer som har rest från Sverige till Syrien och Irak för att gå med i våldsbejakande islamistiska grupper. Det framgår av en skrivelse från regeringen som justitieutskottet har behandlat som handlar om tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll. Granskningen tar bland annat upp utvecklingen av terroristbrott i Sverige och globalt. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottet anser att den lagstiftning som finns i dag är viktig i arbetet för att bekämpa terrorism, men att lagen om särskild utlänningskontroll är svår att omsätta i praktiken. Därför menar utskottet att det finns anledning att bland annat se över om lagen kan omfatta fler brott än terroristbrott. Utskottet föreslår därför att riksdagen, i ett tillkännagivande, uppmanar regeringen att se över lagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-14
Debatt i kammaren: 2018-02-15
4

Beslut

Beslut: 2018-02-15
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 februari 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. 2017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2017/18:57 till handlingarna.

2. Översyn av lagen om särskild utlänningskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att se över lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll i syfte att den ska kunna tillämpas i fler fall än vad som sker i dag och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 28 och

2017/18:3961 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 72 0 0 11
SD 38 0 0 7
MP 20 0 0 4
C 20 0 0 2
V 0 18 0 3
L 18 0 0 1
KD 11 0 0 5
- 3 0 0 3
Totalt 283 18 0 48


3. Skärpning av lagen om särskild utlänningskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:892 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) och

2017/18:3952 av Kent Ekeroth (SD).

Reservation 2 (SD, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD, -)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 72 0 0 11
SD 0 38 0 7
MP 20 0 0 4
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 18 0 0 1
KD 11 0 0 5
- 1 2 0 3
Totalt 261 40 0 48