Högskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2007

Beslut

Nej till motioner om högskolan (UbU4)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om högskolan. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om principer för resursfördelning, ansökningar om universitetsstatus och vetenskapsområden, masterexamen, förstärkningar av vissa lärosäten, nya högskoleutbildningar, högskoleutbildningars innehåll och omfattning, vidareutbildning, komplettering och validering, avgifter för högskolestudier, tillträdesfrågor, högskolans personal, studenters rättigheter samt kårobligatoriet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

79 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-01-18
Justering: 2007-02-15
Betänkande publicerat: 2007-03-05
Trycklov: 2007-02-19
Reservationer 24
Betänkande 2006/07:UbU4

Nej till motioner om högskolan (UbU4)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om högskolan. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om principer för resursfördelning, ansökningar om universitetsstatus och vetenskapsområden, masterexamen, förstärkningar av vissa lärosäten, nya högskoleutbildningar, högskoleutbildningars innehåll och omfattning, vidareutbildning, komplettering och validering, avgifter för högskolestudier, tillträdesfrågor, högskolans personal, studenters rättigheter samt kårobligatoriet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-03-28
4

Beslut

Beslut: 2007-03-28
33 förslagspunkter, 28 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 mars 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förändrat resurstilldelningssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub255 yrkande 18.

Reservation 1 (mp)

2. Fördelning av högskoleplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:C360 yrkande 28.

Reservation 2 (mp)

3. Finansiering av lärcentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub293.

4. Ansökningar om universitetsstatus, vetenskapsområden och masterexamen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub232, 2006/07:Ub239, 2006/07:Ub242, 2006/07:Ub258 yrkande 1, 2006/07:Ub290, 2006/07:Ub294 yrkandena 1 och 2, 2006/07:Ub302 yrkande 1, 2006/07:Ub323, 2006/07:Ub356, 2006/07:Ub367, 2006/07:Ub368 och 2006/07:Ub414.

5. Framtida förstärkningar av vissa lärosäten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub316, 2006/07:Ub335, 2006/07:Ub358, 2006/07:Ub364, 2006/07:Ub385, 2006/07:Ub386, 2006/07:Ub426 och 2006/07:N202 yrkande 2.

6. Rektorsutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub266.

Reservation 3 (v)

7. Övriga nya högskoleutbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub284, 2006/07:Ub287, 2006/07:Ub288, 2006/07:Ub296, 2006/07:Ub312, 2006/07:Ub322, 2006/07:Ub350 och 2006/07:Ub398.

8. Kunskap om homosexuella, bisexuella och transpersoner i högskoleutbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K312 yrkande 30, 2006/07:So463 yrkande 6 och 2006/07:Ub299 yrkande 6.

Reservation 4 (v)
Reservation 5 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1043221
m840013
c26003
fp22006
kd22002
v01903
mp00172
Totalt258221950

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Genuskunskap i vissa utbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju316 yrkande 8, 2006/07:Sf221 yrkande 3, 2006/07:Ub418 yrkande 2 och 2006/07:A269 yrkande 24.

Reservation 6 (v)
Reservation 7 (mp)

10. Förlängning av lärarutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub264.

Reservation 8 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1101019
m830014
c27002
fp22006
kd22002
v01903
mp17002
Totalt28120048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Kunskaper om sex och samlevnad i lärarutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub309 yrkande 24.

Reservation 9 (v)

12. Arbetsmiljökunskap i vissa utbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:A269 yrkande 4.

Reservation 10 (v)

13. Praktik i högskoleutbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub255 yrkande 14.

Reservation 11 (mp)

14. Övriga förslag om högskoleutbildningars innehåll och omfattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub201 yrkandena 1 och 2, 2006/07:Ub208, 2006/07:Ub223, 2006/07:Ub228 yrkande 1, 2006/07:Ub240, 2006/07:Ub243, 2006/07:Ub259 yrkande 1, 2006/07:Ub269 yrkande 1, 2006/07:Ub278, 2006/07:Ub363, 2006/07:Ub370 yrkande 2, 2006/07:Ub390 och 2006/07:MJ265 yrkande 30.

15. Utökad information vid validering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub219 yrkande 1.

16. Ansvaret för validering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub219 yrkande 2.

Reservation 12 (v)

17. Övriga förslag om validering och komplettering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub244 och 2006/07:Ub285.

18. Kompetensutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Kr285 yrkande 5 och 2006/07:Ub382.

19. Avgifter för högskolestudier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub222, 2006/07:Ub255 yrkande 13 och 2006/07:Ub272.

Reservation 13 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100119
m840013
c28001
fp22006
kd22002
v01903
mp01702
Totalt26636146

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

20. Tillträdesregler för högskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fö205 yrkande 2, 2006/07:Ub205, 2006/07:Ub263 yrkande 7 och 2006/07:Ub326 yrkande 10.

Reservation 14 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m840013
c28001
fp22006
kd22002
v01903
mp01702
Totalt156147046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

21. Grundläggande behörighet för utbildning på avancerad nivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub255 yrkande 20.

Reservation 15 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1101019
m840013
c27002
fp22006
kd22002
v19003
mp01702
Totalt28418047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

22. Behovet av lärare i hem- och konsumentkunskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub218 yrkande 4.

Reservation 16 (v)

23. Övriga utbildningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So380 yrkande 4, 2006/07:Ub203, 2006/07:Ub236, 2006/07:Ub375, 2006/07:Ub401 och 2006/07:Ub421.

24. Högskolans personal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub326 yrkandena 7-9.

25. Lagen om likabehandling av studenter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K312 yrkande 25 och 2006/07:Ub299 yrkandena 7 och 8.

Reservation 17 (v)

26. Diskriminering på grund av könsidentitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K312 yrkande 26.

Reservation 18 (v)

27. Studentkontrakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K264 yrkande 4 och 2006/07:Ub255 yrkande 19.

Reservation 19 (mp)

28. Kårobligatoriet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub235, 2006/07:Ub303, 2006/07:Ub308, 2006/07:Ub332 och 2006/07:Ub341.

29. Arbetsmarknadsstöd för studenter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub255 yrkande 15.

Reservation 20 (mp)

30. Uppföljning av studenters etablering på arbetsmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub255 yrkande 16.

Reservation 21 (s, mp)

31. Högskolornas planering av utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub255 yrkande 22.

Reservation 22 (mp)

32. Arbetsmiljöstatistik gällande studenter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub255 yrkande 23.

Reservation 23 (mp)

33. Studenthälsovård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So461 yrkande 4 och 2006/07:Ub255 yrkandena 24 och 25.

Reservation 24 (mp)