Dokument & lagar (578 träffar)

utskottsdokument 2015/16:verk

Trafikutskottets verksamhet riksmötet 2015/16 Beredningsområde Trafikutskottet (TU) bereder ärenden som rör vägar och vägtrafik, järnvägar och järnvägstrafik, hamnar och sjöfart, flygplatser och luftfart, post, elektroniska kommunikationer och it-politik. Anslagen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer tillhör

2016-10-01

Utskottsmöte 2015/16:43 Tisdag 2016-09-06 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:43 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:43 Datum och tid : 2016-09-06 11:00 Plats : RÖ 7-23 1. Kommissionens förslag om ändring av förordning 531/2012 vad gäller bestämmelser om grossistledet på roamingmarknader Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut KOM(2016)

2016-09-06 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2015/16:43

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015 /1 6 : 4 3 DATUM 2016-09-06 TID Kl. 11.00 – 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Kommissionens förslag om ändring av förordning 531/2012 vad gäller bestämmelser om grossistledet på roamingmarknader Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen

2016-09-06

Proposition 2015/16:189

Regeringens proposition 2015:16/189 Genomförande av EU:s direktiv om arbetstidens Prop. förläggning vid transporter på inre vattenvägar 2015:16/189 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 juni 2016 Stefan Löfven Anna Johansson (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2016/17:TU3
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2016-09-21

Proposition 2015/16:189 (pdf, 1269 kB)

Utskottsmöte 2015/16:42 Torsdag 2016-06-16 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:42 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:42 Datum och tid : 2016-06-16 10:00 Plats : RÖ 7-23 1. Information från Näringsdepartementet Tjänstemannainformation om kommissionens förslag om gränsöverskridande paketleveranstjänster KOM(2016) 285 2. Justering

2016-06-16 10:00:00

Omröstning 2015/16:TU17 Sjöfartsfrågor

Votering: betänkande 2015/16:TU17 Sjöfartsfrågor, förslagspunkt 6 Sjöfartsfrågor Datum: 2016-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 0 74 0 10 SD 46 0 0 2 MP 24 0 0 1 C 0 17 0 5 V 19 0 0 2 L 0 16 0 3 KD 0 15 0 1 - 0 0 0 1 Totalt 186 122 0 41 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2016-06-16

Omröstning 2015/16:TU17 Sjöfartsfrågor

Votering: betänkande 2015/16:TU17 Sjöfartsfrågor, förslagspunkt 5 Sjöfartsfrågor Datum: 2016-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 0 0 74 10 SD 0 46 0 2 MP 23 0 0 2 C 17 0 0 5 V 19 0 0 2 L 16 0 0 3 KD 15 0 0 1 - 0 0 0 1 Totalt 187 46 74 42 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2016-06-16

Omröstning 2015/16:TU17 Sjöfartsfrågor

Votering: betänkande 2015/16:TU17 Sjöfartsfrågor, förslagspunkt 4 Sjöfartsfrågor Datum: 2016-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 74 0 0 10 SD 46 0 0 2 MP 24 0 0 1 C 17 0 0 5 V 0 19 0 2 L 16 0 0 3 KD 15 0 0 1 - 0 0 0 1 Totalt 289 19 0 41 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2016-06-16

Omröstning 2015/16:TU17 Sjöfartsfrågor

Votering: betänkande 2015/16:TU17 Sjöfartsfrågor, förslagspunkt 2 Sjöfartsfrågor Datum: 2016-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 0 73 1 10 SD 46 0 0 2 MP 24 0 0 1 C 0 17 0 5 V 0 0 19 2 L 0 16 0 3 KD 1 14 0 1 - 0 0 0 1 Totalt 168 120 20 41 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2016-06-16

Trafikutskottets protokoll 2015/16:42

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015 /1 6 : 4 2 DATUM 2016-06-16 TID Kl. 10.00 – 10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information från Näringsdepartementet Departementssekreterarna Helena Hånell McKelvey och Sofia Kropp och ämneskunnige Katarina Holmqvist informerade

2016-06-16

Riksdagsskrivelse 2015/16:296

Riksdagsskrivelse 2015/16:296 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2015/16:TU17 Sjöfartsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2016-06-16

Riksdagsskrivelse 2015/16:296 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:296 (pdf, 53 kB)

Omröstning 2015/16:TU20 En luftfartsstrategi för Europa

Votering: betänkande 2015/16:TU20 En luftfartsstrategi för Europa, förslagspunkt 1 En luftfartsstrategi för Europa Datum: 2016-06-15 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 2 0 102 9 M 76 0 0 8 SD 44 0 0 4 MP 0 0 23 2 C 19 0 0 3 V 0 19 0 2 L 17 0 0 2 KD 15 0 0 1 - 0 0 0 1 Totalt 173 19 125 32 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2016-06-15

Utskottsmöte 2015/16:41 Torsdag 2016-06-09 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:41 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:41 Datum och tid : 2016-06-09 10:00 Plats : RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2015/16:40 2. Sjöfartsfrågor (TU17) Justering Prop. 2015/16:158 och motioner Föredragande: UA 3.

2016-06-09 10:00:00

Trafikutskottets protokoll 2015/16:41

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015 /1 6 : 4 1 DATUM 2016-06-09 TID Kl. 10.00 – 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:40. § 2 Sjöfartsfrågor (TU17) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2016-06-09

Betänkande 2015/16:TU17

Det behövs ett effektivt sanktionssystem för att regler om fartygens svavelutsläpp i Östersjön ska efterlevas. Regeringen bör därför skyndsamt se över utformningen av ett sådant system och införa det. Detta behövs för att främja en rättvis och sund konkurrens inom sjöfarten. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Riksdagen sa ja till en lag om marin utrustning. Lagen innehåller regler om krav på marin utrustning och skyldigheter för aktörer som tillhandahåller sådan utrustning på marknaden. Den nya lagen införs för att genomföra EU-direktiv om marin utrustning och börjar gälla den 18 september 2016.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 8
Justering: 2016-06-09 Debatt: 2016-06-15 Beslut: 2016-06-16

Betänkande 2015/16:TU17 (pdf, 1390 kB) Webb-tv debatt om förslag: Sjöfartsfrågor

Omröstning 2015/16:TU16 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

Votering: betänkande 2015/16:TU16 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 7 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor Datum: 2016-06-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 0 0 73 11 SD 0 37 0 11 MP 25 0 0 0 C 0 0 19 3 V 18 0 0 3 L 0 0 17 2 KD 0 0 15 1 - 0 0 0 1 Totalt 143 37 124 45 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2016-06-08

Omröstning 2015/16:TU16 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

Votering: betänkande 2015/16:TU16 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 5 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor Datum: 2016-06-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 73 0 0 11 SD 0 37 0 11 MP 25 0 0 0 C 19 0 0 3 V 18 0 0 3 L 17 0 0 2 KD 15 0 0 1 - 0 0 0 1 Totalt 267 37 0 45 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2016-06-08

Omröstning 2015/16:TU16 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

Votering: betänkande 2015/16:TU16 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 2 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor Datum: 2016-06-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 74 0 0 10 SD 37 0 0 11 MP 25 0 0 0 C 19 0 0 3 V 0 18 0 3 L 17 0 0 2 KD 15 0 0 1 - 0 0 0 1 Totalt 287 18 0 44 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2016-06-08

Omröstning 2015/16:TU16 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

Votering: betänkande 2015/16:TU16 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 1 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor Datum: 2016-06-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 0 74 0 10 SD 37 0 0 11 MP 24 0 0 1 C 0 19 0 3 V 18 0 0 3 L 0 17 0 2 KD 0 15 0 1 - 0 0 0 1 Totalt 179 125 0 45 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2016-06-08

Proposition 2015/16:186

Regeringens proposition 2015/16:186 Gemensamma standarder vid utbyggnad av Prop. infrastrukturen för alternativa drivmedel 2015/16:186 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 juni 2016 Stefan Löfven Anna Johansson (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2016/17:TU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2015/16:186 (pdf, 1323 kB)