Dokument & lagar (363 träffar)

Betänkande 1993/94:TU39


Justering: 1994-05-26

Betänkande 1993/94:TU38


Justering: 1994-05-26

Betänkande 1993/94:TU36


Justering: 1994-05-26 Debatt: 1994-06-07

Betänkande 1993/94:TU34


Justering: 1994-05-26 Debatt: 1994-06-07

Betänkande 1993/94:TU35


Justering: 1994-05-19 Debatt: 1994-06-07

Betänkande 1993/94:TU30


Justering: 1994-05-19 Debatt: 1994-06-07

Betänkande 1993/94:TU37


Justering: 1994-05-17

Betänkande 1993/94:TU33


Justering: 1994-05-17 Debatt: 1994-06-01

Betänkande 1993/94:TU32


Justering: 1994-05-17 Debatt: 1994-06-01

Motion 1993/94:T77 av Karl-Erik Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:T77 av Karl-Erik Persson m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan Arlandabanan behövs som en viktig del i det moderna järnvägsnätet. Ett högeffektivt järnvägsnät med snabb- och högfartståg har förutsättningar att konkurrera


Utskottsberedning: --1993/94:TU36
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T76 av Lennart Rohdin (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:T76 av Lennart Rohdin fp med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan En Arlandajärnväg behövs för att knyta ihop flygtrafiknätet med järnvägsnätet. Syftet får inte inskränka sig till att knyta ihop Stockholm Central med Arlanda


Utskottsberedning: --1993/94:TU36
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T75 av Birgitta Hambraeus (c)

Motion till riksdagen 1993/94:T75 av Birgitta Hambraeus c med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan Detta står att läsa på sidan 5 i propositionen. Jag vill understryka vikten av att järnvägssystemet integreras. För en ganska stor omvärld runt Arlanda kommer


Utskottsberedning: -1993/94:TU36
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T74 av Gunnar Thollander m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:T74 av Gunnar Thollander m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan Att Sveriges internationella storflygplats Arlanda skall anslutas till järnvägsnätet är en angelägen infrastrukturåtgärd. Såväl rena transportskäl som


Utskottsberedning: ---1993/94:TU36
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T73 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:T73 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan Propositionen I propositionen föreslås att utbyggnaden av Arlandabanan skall finansieras dels av staten via Banverket, dels av ett privat aktiebolag,


Utskottsberedning: --1993/94:TU36
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Betänkande 1993/94:TU31


Justering: 1994-04-26

Betänkande 1993/94:TU29


Justering: 1994-04-19 Debatt: 1994-05-05

Betänkande 1993/94:TU28


Justering: 1994-04-19 Debatt: 1994-05-05

Motion 1993/94:T72 av Karl-Erik Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:T72 av Karl-Erik Persson m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:194 Avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor Obegriplig proposition Propositionen bryter mot alla krav på begriplighet. Att t.ex. i samma stycke ha hänvisningar till fem andra texter som


Utskottsberedning: -1993/94:TU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T71 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:T71 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:180 Bolagisering av Vägverkets produktionsdivision m.m. I propositionen föreslås att Vägverkets produktionsdivision ombildas till ett av staten helägt aktiebolag per den 1 januari 1996. Bolaget skall vara fristående från


Utskottsberedning: -1993/94:TU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T70 av Karl-Erik Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:T70 av Karl-Erik Persson m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:180 Bolagisering av Vägverkets produktionsdivision m.m. De regeringsförslag som lagts inom kommunikationssektorn har i grunden motiverats med ideologiska skäl. Uppsplittring och bolagisering har varit ideologiska hörnstenar


Utskottsberedning: -1993/94:TU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation