Dokument & lagar (15 468 träffar)

Motion 2018/19:2144 av Roza Güclü Hedin (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2144 av Roza Güclü Hedin S Öka insatserna för trafiksäkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trafiksäkerhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige är det lag på att barn under 15 måste använda cykelhjälm när de cyklar.


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2144 av Roza Güclü Hedin (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2144 av Roza Güclü Hedin (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2124 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2124 av Hanna Westerén S Villkoren för gotländsk flygtrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om luftburen trafik till och från Gotland, vilken ska behandlas i linje med övriga insatser för att stärka Sveriges infrastruktur, och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2124 av Hanna Westerén (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2124 av Hanna Westerén (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2123 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2123 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Västsvensk infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att skapa en förbättrad infrastruktur i Västsverige och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2123 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2123 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (pdf, 90 kB)

Motion 2018/19:2122 av Ingemar Nilsson och Malin Larsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2122 av Ingemar Nilsson och Malin Larsson båda S Ostkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för prioriterade investeringar i Ostkustbanan och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2122 av Ingemar Nilsson och Malin Larsson (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2122 av Ingemar Nilsson och Malin Larsson (båda S) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2113 av Patrik Engström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2113 av Patrik Engström m.fl. S Satsningar på Dalabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för investeringar i Dalabanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Dalarna


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2113 av Patrik Engström m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2113 av Patrik Engström m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:2112 av Mattias Ottosson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2112 av Mattias Ottosson m.fl. S Strategiska hamnar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen undersöka möjligheten att utse hamnar där staten tar ett ökat ansvar för planering av infrastrukturinvesteringar, och detta


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2112 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2112 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2111 av Sanne Lennström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2111 av Sanne Lennström m.fl. S Bilbarnstolar på bussar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att i framtiden införa krav på tillgång till bilbarnstol i bussar och tillkännager detta för regeringen. Motivering På Transportstyrelsens


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2111 av Sanne Lennström m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2111 av Sanne Lennström m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2110 av Magnus Manhammar och Heléne Björklund (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2110 av Magnus Manhammar och Heléne Björklund båda S Infrastruktursatsningar i Blekinge Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för ökade infrastrukturinvesteringar i Blekinge län samt


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2110 av Magnus Manhammar och Heléne Björklund (båda S) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2110 av Magnus Manhammar och Heléne Björklund (båda S) (pdf, 97 kB)

Motion 2018/19:2109 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2109 av Magnus Manhammar S Högre straff vid fortkörning vid vägarbeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten till högre straff vid fortkörning vid vägarbeten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2109 av Magnus Manhammar (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2109 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2108 av Malin Larsson och Ingemar Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2108 av Malin Larsson och Ingemar Nilsson båda S Statligt ansvar för utbyggnad och underhåll av Sveriges järnvägsnät Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för investeringar i och underhåll


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2108 av Malin Larsson och Ingemar Nilsson (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2108 av Malin Larsson och Ingemar Nilsson (båda S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2107 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2107 av Pia Nilsson m.fl. S Åtgärder mot den illegala cabotagetrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att fortsätta arbetet mot den illegala cabotagetrafiken och för ordning och reda på våra vägar och tillkännager detta för


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2107 av Pia Nilsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2107 av Pia Nilsson m.fl. (S) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:2106 av Fredrik Olovsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2106 av Fredrik Olovsson S Insatser mot spårspring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att granska möjligheten att vidta ytterligare åtgärder för att minska problemet med spårspring på våra järnvägar och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2106 av Fredrik Olovsson (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2106 av Fredrik Olovsson (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2105 av Carina Ödebrink m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2105 av Carina Ödebrink m.fl. S Principbeslut för hela Europabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över möjligheten att ta ett principbeslut om att bygga hela Europabanan och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2105 av Carina Ödebrink m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2105 av Carina Ödebrink m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2089 av Isak From (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2089 av Isak From S Ålderskrav och kompetensbevis för vattenskoter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ersätta nuvarande vattenskoterförordning med ett krav på behörighetsbevis, förarbevis eller körkort samt åldersgränser


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2089 av Isak From (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2089 av Isak From (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2088 av Isak From och Kristina Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2088 av Isak From och Kristina Nilsson båda S Säkerställ staten som garant för de små flygplatserna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av att klara de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna för regionala flygplatser


Utskottsberedning: FöU TU

Motion 2018/19:2088 av Isak From och Kristina Nilsson (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2088 av Isak From och Kristina Nilsson (båda S) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:2087 av Joakim Järrebring m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2087 av Joakim Järrebring m.fl. S Minska flygets CO2-utsläpp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att flyget motiveras att minska sina CO2-utsläpp och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2087 av Joakim Järrebring m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2087 av Joakim Järrebring m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:2086 av Adnan Dibrani (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2086 av Adnan Dibrani S Förbättrad infrastruktur GekåsUllared Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för hur infrastrukturen kring Gekås i Halland kan förbättras och tillkännager detta


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2086 av Adnan Dibrani (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2086 av Adnan Dibrani (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:2068 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2068 av Cecilie Tenfjord Toftby M Reflexväst i personbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa krav på medförande av reflexväst i personbilar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kan man


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2068 av Cecilie Tenfjord Toftby (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2068 av Cecilie Tenfjord Toftby (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2059 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2059 av Jan Björklund m.fl. L Liberal infrastruktur för en hållbar framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om de transportpolitiska utgångspunkterna och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: TU 2018/19:TU6

Motion 2018/19:2059 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:2059 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 109 kB)

Motion 2018/19:2058 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2058 av Jan Björklund m.fl. L En politik för hela Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja möjligheten att bo, leva och driva företag i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: MJU NU TU UbU 2018/19:JuU10 2018/19:KrU1 2018/19:TU4

Motion 2018/19:2058 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:2058 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 100 kB)