Dokument & lagar (15 460 träffar)

Motion 2018/19:2195 av Marianne Pettersson och Per-Arne Håkansson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2195 av Marianne Pettersson och Per-Arne Håkansson båda S Statliga insatser för infrastruktur kring hamnar av nationellt intresse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om statens ansvar för funktioner som är av stor betydelse för Sverige som nation,

2018-11-29

Motion 2018/19:2195 av Marianne Pettersson och Per-Arne Håkansson (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2195 av Marianne Pettersson och Per-Arne Håkansson (båda S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2194 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2194 av Hillevi Larsson S Samhällsmaster för mobil och internet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om samhällsmaster för mobil och internet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är fortfarande 13,3 procent av Sveriges yta där


Utskottsberedning: 2018/19:TU4

Motion 2018/19:2194 av Hillevi Larsson (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2194 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2192 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2192 av Magnus Manhammar S Satsning på cykelbanor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för att en större andel av alla bilvägar i Sverige på sikt ska ha cykelbanor och tillkännager detta


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2192 av Magnus Manhammar (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2192 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2188 av Joakim Järrebring (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2188 av Joakim Järrebring S E20 och infrastrukturen i Alingsås Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att planerade infrastruktursatsningar på E20 genomförs och tillkännager detta


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2188 av Joakim Järrebring (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2188 av Joakim Järrebring (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2187 av Linus Sköld m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2187 av Linus Sköld m.fl. S Posttjänster i ett Sverige som håller ihop Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om postutdelning i glest bebyggda områden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Långa avstånd, litet utbud av butiker och


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2187 av Linus Sköld m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2187 av Linus Sköld m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2186 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2186 av Hanna Westerén och Laila Naraghi båda S Färjetrafiken till och från Gotland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Gotlandstrafiken bör behandlas i linje med övriga insatser för att stärka Sveriges infrastruktur och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2186 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2186 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2185 av Serkan Köse m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2185 av Serkan Köse m.fl. S Helhetsöversyn på taxibranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hela taxibranschen med lösningar som leder till en väl fungerande bransch i framtiden och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2185 av Serkan Köse m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2185 av Serkan Köse m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:2184 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2184 av Carina Ohlsson m.fl. S Satsningar på Kinnekullebanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en förbättrad standard på och modernisering av Kinnekullebanan och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2184 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2184 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2176 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2176 av Saila Quicklund M Tydligare färdtjänstregler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över möjligheterna att förtydliga färdtjänstregler och tillkännager detta för regeringen. Motivering Färdtjänst är enligt lagen till


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2176 av Saila Quicklund (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2176 av Saila Quicklund (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:2173 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2173 av Saila Quicklund M Ändrade beräkningsgrunder för Trafikverkets anslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändrade beräkningsgrunder för infrastrukturmedel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Människors möjligheter att


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2173 av Saila Quicklund (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2173 av Saila Quicklund (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2166 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2166 av Saila Quicklund M Postservice på glesbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att förbättra servicen för postutdelning i glesbygd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Posten har genomfört ganska stora förändringar

2018-11-29

Motion 2018/19:2166 av Saila Quicklund (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2166 av Saila Quicklund (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2165 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2165 av Saila Quicklund M Upprustning av Inlandsbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att rusta upp Inlandsbanan för att skapa ännu bättre förutsättningar för fler företag och jobb i Norrlands inland och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2165 av Saila Quicklund (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2165 av Saila Quicklund (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2146 av Kalle Olsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2146 av Kalle Olsson S Investeringsmedel mellan länstransportplanerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över fördelningen av investeringsmedel mellan länstransportplanerna samt grunderna för prioritering


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2146 av Kalle Olsson (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2146 av Kalle Olsson (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2145 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2145 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Säkra kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje för fordonstrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att utöka kapaciteten och minimera


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2145 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2145 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2144 av Roza Güclü Hedin (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2144 av Roza Güclü Hedin S Öka insatserna för trafiksäkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trafiksäkerhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige är det lag på att barn under 15 måste använda cykelhjälm när de cyklar.


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2144 av Roza Güclü Hedin (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2144 av Roza Güclü Hedin (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2124 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2124 av Hanna Westerén S Villkoren för gotländsk flygtrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om luftburen trafik till och från Gotland, vilken ska behandlas i linje med övriga insatser för att stärka Sveriges infrastruktur, och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2124 av Hanna Westerén (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2124 av Hanna Westerén (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2123 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2123 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Västsvensk infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att skapa en förbättrad infrastruktur i Västsverige och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2123 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2123 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (pdf, 90 kB)

Motion 2018/19:2122 av Ingemar Nilsson och Malin Larsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2122 av Ingemar Nilsson och Malin Larsson båda S Ostkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för prioriterade investeringar i Ostkustbanan och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2122 av Ingemar Nilsson och Malin Larsson (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2122 av Ingemar Nilsson och Malin Larsson (båda S) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2113 av Patrik Engström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2113 av Patrik Engström m.fl. S Satsningar på Dalabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för investeringar i Dalabanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Dalarna


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2113 av Patrik Engström m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2113 av Patrik Engström m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:2112 av Mattias Ottosson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2112 av Mattias Ottosson m.fl. S Strategiska hamnar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen undersöka möjligheten att utse hamnar där staten tar ett ökat ansvar för planering av infrastrukturinvesteringar, och detta


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2112 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2112 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (pdf, 74 kB)