Dokument & lagar (15 458 träffar)

Motion 2018/19:2498 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2498 av Per Åsling C OPS-finansiering av större infrastrukturprojekt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket ska få i uppdrag att identifiera 1015 större OPS-projekt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Anslagen


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2498 av Per Åsling (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2498 av Per Åsling (C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2470 av Andreas Carlson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2470 av Andreas Carlson KD Utbyggnad av riksväg 40 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bygga ut riksväg 40 på sträckan mellan Jönköping och Ulricehamn för att få en sammanhängande motorväg mellan Stockholm och Göteborg och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2470 av Andreas Carlson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2470 av Andreas Carlson (KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2468 av Andreas Carlson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2468 av Andreas Carlson KD Ombyggnation av riksväg 26/47 och väg 195 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta ombyggnationen av riksväg 26/47 och prioritera och tidigarelägga ombyggnationen av sträckan MullsjöSlättäng, baserat på


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2468 av Andreas Carlson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2468 av Andreas Carlson (KD) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:2465 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2465 av Mikael Oscarsson KD Döp om Arlanda till Raoul Wallenberg Airport Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att döpa om Arlanda till Raoul Wallenberg Airport och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har i Raoul Wallenberg


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2465 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2465 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. C En hållbar infrastruktur för hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att starkare incitament för en omställning av alla transporter behövs för att nå målet om 70 procent minskade utsläpp från transportsektorn


Utskottsberedning: CU MJU SkU TU 2018/19:TU1 2018/19:TU4

Motion 2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) (docx, 85 kB) Motion 2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) (pdf, 161 kB)

Motion 2018/19:2417 av Peter Helander (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2417 av Peter Helander C Det regionala flygets betydelse för norra och västra Dalarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska arbeta för att säkerställa jobb och företagande i norra och västra Dalarna genom att belägga flyglinjen


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2417 av Peter Helander (C) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2417 av Peter Helander (C) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:2415 av Alireza Akhondi (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2415 av Alireza Akhondi C Fossildrivna bilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fasa ut försäljningen av nytillverkade fossildrivna bilar till 2030 och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nyligen föreslog danska regeringen


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2415 av Alireza Akhondi (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2415 av Alireza Akhondi (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2410 av Lars Thomsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2410 av Lars Thomsson C Statligt ansvar för reservhamn i Gotlandstrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förutsättningarna för att en reservhamn tillskapas för att tillförsäkra en tillfredsställande tillgänglighet i linjetrafiken till


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2410 av Lars Thomsson (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2410 av Lars Thomsson (C) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2404 av Eskil Erlandsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2404 av Eskil Erlandsson C Tyngre och längre fordon vid vägtransporter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ytterligare översyn av trafikförordningen som möjliggör fler tyngre och längre transportfordon på vägnätet och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2404 av Eskil Erlandsson (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2404 av Eskil Erlandsson (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2402 av Eskil Erlandsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2402 av Eskil Erlandsson C Enskilda vägnätet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn för att utreda ytterligare förstärkning av stödet till det enskilda vägnätet och tillkännager detta för regeringen. Motivering 43 000


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2402 av Eskil Erlandsson (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2402 av Eskil Erlandsson (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2397 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2397 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson båda C Järnväg GöteborgOslo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att få dubbelspår på järnvägen hela sträckan i korridoren OsloGöteborgKöpenhamn och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2397 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2397 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2392 av Annika Qarlsson och Ulrika Heie (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2392 av Annika Qarlsson och Ulrika Heie båda C Sommartid året om Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte ställa om klockan vår och höst och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2392 av Annika Qarlsson och Ulrika Heie (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2392 av Annika Qarlsson och Ulrika Heie (båda C) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2389 av Lars Thomsson och Martina Johansson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2389 av Lars Thomsson och Martina Johansson båda C En grön omställning i Gotlandstrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till statliga insatser för att möjliggöra omställningen till förnyelsebara bränslen i Gotlandstrafiken


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2389 av Lars Thomsson och Martina Johansson (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2389 av Lars Thomsson och Martina Johansson (båda C) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:2368 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2368 av Jimmy Ståhl m.fl. SD Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen. 1  Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk


Utskottsberedning: 2018/19:TU1

Motion 2018/19:2368 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:2368 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) (pdf, 107 kB)

Motion 2018/19:2735 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2735 av Camilla Brodin m.fl. KD Utgiftsområde 19 Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att validering av praktisk


Utskottsberedning: AU CU FiU KrU TU UbU 2018/19:NU2 2018/19:TU4

Motion 2018/19:2735 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (docx, 87 kB) Motion 2018/19:2735 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (pdf, 144 kB)

Motion 2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. C Politik för fler jobb, företag och stärkt konkurrenskraft i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att öka möjligheten till lärlingsjobb som även småföretag kan erbjuda och tillkännager


Utskottsberedning: AU CU FiU KU NU SkU UbU 2018/19:TU4

Motion 2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C) (docx, 90 kB) Motion 2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C) (pdf, 153 kB)

Motion 2018/19:2576 av Maria Stockhaus m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2576 av Maria Stockhaus m.fl. M Stockholm Sveriges tillväxtmotor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att samordna besöksnäringens behov i Stockholm och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: CU FiU NU TU 2018/19:TU4

Motion 2018/19:2576 av Maria Stockhaus m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:2576 av Maria Stockhaus m.fl. (M) (pdf, 95 kB)

Motion 2018/19:2575 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2575 av Kristina Axén Olin m.fl. M Stockholm Sveriges tillväxtmotor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att samordna besöksnäringens behov i Stockholm och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: CU FiU NU TU 2018/19:TU4

Motion 2018/19:2575 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:2575 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (pdf, 93 kB)

Motion 2018/19:2847 av Martin Ådahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2847 av Martin Ådahl m.fl. C Digitala plattformstjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att professionella ombud, inklusive sådana som marknadsför sig på digitala plattformar, ska ha samma rätt och möjligheter som privatpersoner har


Utskottsberedning: MJU SkU 2018/19:TU4

Motion 2018/19:2847 av Martin Ådahl m.fl. (C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2847 av Martin Ådahl m.fl. (C) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. C Landsbygd och regional utveckling Sammanfattning I Sverige ska alla kunna leva och förverkliga sina drömmar oavsett var i landet man bor. Grunden till utveckling i hela landet är goda villkor för de små och medelstora företagen som skapar jobb. En välfungerande


Utskottsberedning: AU CU FiU FöU JuU KrU KU MJU NU SkU UbU 2018/19:MJU2 2018/19:SoU10 2018/19:TU4

Motion 2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 105 kB) Motion 2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 197 kB)