Dokument & lagar (4 547 träffar)

Kallelse och föredragningslista 2020/21:43 EU-nämndens sammanträde 2021-05-21

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2020/21:43 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2021-05-21 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Fråga om medgivande till deltagande på distans Konkurrenskraftsfrågor inre marknad och industri Näringsminister Ibrahim Baylan

2021-05-21

Kallelse och föredragningslista 2020/21:42 EU-nämndens sammanträde 2021-05-18

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2020/21:42 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2021-05-18 kl. 11:00 Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Fråga om medgivande till deltagande på distans Utrikes frågor Utrikesminister Ann Linde Information och samråd inför extrainsatt videomöte den 18 maj 2021 ev.Övriga

2021-05-18

Kallelse och föredragningslista 2020/21:40 EU-nämndens sammanträde 2021-05-12

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2020/21:40 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2021-05-12 kl. 08:00 Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Fråga om medgivande till deltagande på distans Utbildning ungdom, kultur och idrott Utbildningsminister Anna Ekström

2021-05-12

Kallelse och föredragningslista 2020/21:41 EU-nämndens sammanträde 2021-05-11

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2020/21:41 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2021-05-11 kl. 13:00 Plats: Obs Förstakammarsalen Föredragningslista Fråga om medgivande till deltagande på distans Återrapport från informellt möte mellan stats- och regeringschefer Statsminister Stefan Löfven Återrapport

2021-05-11

Kallelse och föredragningslista 2020/21:39 EU-nämndens sammanträde 2021-05-07

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2020/21:39 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2021-05-07 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Fråga om medgivande till deltagande på distans Utrikes frågor Utrikesminister Ann Linde Återrapport från videomöte

2021-05-07

Kallelse och föredragningslista 2020/21:38 EU-nämndens sammanträde 2021-05-05

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2020/21:38 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2021-05-05 kl. 14:00 Plats: Obs Förstakammarsalen Föredragningslista Fråga om medgivande till deltagande på distans Informellt möte mellan stats- och regeringschefer Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför informellt möte

2021-05-05

EU-nämndens dokument 2020/21:38

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2020/21:38 DATUM 2021-05-05 TID 14.00 14.59 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. 1 Medgivande att delta på distans EU-nämnden medgav deltagande på distans för ordinarie ledamöter

2021-05-05

EU-nämndens dokument 2020/21:38 (docx, 57 kB)

Kallelse och föredragningslista 2020/21:37 EU-nämndens sammanträde 2021-04-30

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2020/21:37 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2021-04-30 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Fråga om medgivande till deltagande på distans Utrikes frågor försvar Försvarsminister Peter Hultqvist Återrapport från videomöte

2021-04-30

EU-nämndens dokument 2020/21:37

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2020/21:37 DATUM 2021-04-30 TID 09.00 09.26 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. 1 Medgivande att delta på distans EU-nämnden medgav deltagande på distans för ordinarie ledamöter

2021-04-30

EU-nämndens dokument 2020/21:37 (docx, 65 kB)

Kallelse och föredragningslista 2020/21:36 EU-nämndens sammanträde 2021-04-23

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2020/21:36 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2021-04-23 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Fråga om medgivande till deltagande på distans Utrikes frågor utveckling Statsrådet Per Olsson Fridh Återrapport

2021-04-23

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:36

1  Fråga om medgivande av deltagande på distans Anf. 1  ORDFÖRANDEN: God morgon och välkomna till dagens EU-nämndssammanträde fredagen den 23 april Vi har en relativt kort föredragningslista i dag. Jag hoppas att vi kan gå igenom den i någorlunda rimligt och trivsamt tempo. Jag finner att nämnden medger deltagande på distans

2021-04-23

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:36 (pdf, 158 kB)

EU-nämndens dokument 2020/21:36

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2020/21:36 DATUM 2021-04-23 TID 09.00 09.57 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. 1 Medgivande att delta på distans EU-nämnden medgav deltagande på distans för ordinarie ledamöter

2021-04-23

EU-nämndens dokument 2020/21:36 (docx, 65 kB)

Kallelse och föredragningslista 2020/21:35 EU-nämndens sammanträde 2021-04-16

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2020/21:35 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2021-04-16 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Fråga om medgivande till deltagande på distans Utrikes frågor Utrikesminister Ann Linde Återrapport från

2021-04-16

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:35

1  Fråga om medgivande till deltagande på distans Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar EU-nämndens sammanträde öppnat. Först har vi fråga om medgivande till deltagande på distans. Jag finner frågan med ja besvarad. 2  Utrikes frågor Utrikesminister Ann Linde deltar via Skype Återrapport från möte i Europeiska unionens råd

2021-04-16

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:35 (pdf, 216 kB)

EU-nämndens dokument 2020/21:35

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2020/21:35 DATUM 2021-04-16 TID 09.00 09.05 09.08 10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. 1 Medgivande att delta på distans EU-nämnden medgav deltagande på distans för

2021-04-16

EU-nämndens dokument 2020/21:35 (docx, 61 kB)

Kallelse och föredragningslista 2020/21:34 EU-nämndens sammanträde 2021-04-14

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2020/21:34 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2021-04-14 kl. 11:00 Plats: Obs EU-nämndens sessionssal RÖ9-54 Föredragningslista Fråga om medgivande till deltagande på distans Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson

2021-04-14

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:34

1  Fråga om medgivande till deltagande på distans Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Klockan är 11 och vi påbörjar dagens sammanträde i EU-nämnden. Vi sitter i dag i konstitutionsutskottets sessionssal. Då är det först frågan om medgivande till deltagande på distans för ledamöter och tjänstepersoner. Jag finner frågan med ja besvarad.

2021-04-14

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:34 (pdf, 146 kB)

EU-nämndens dokument 2020/21:34

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2020/21:34 DATUM 2021-04-14 TID 11.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. 1 Medgivande att delta på distans EU-nämnden medgav deltagande på distans för ordinarie ledamöter

2021-04-14

EU-nämndens dokument 2020/21:34 (docx, 65 kB)

Utskottsmöte 2020/21:eun202103301300 Tisdag 2021-03-30 kl. 13:00

Planerat sammanträde EU-nämnden Datum och tid: Tisdag 2021-03-30 kl. 13:00 Plats: Förstakammarsalen Återrapport från möte i Europeiska rådet den 25- 26

2021-03-30 13:00:00

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:33

1  Fråga om medgivande av deltagande på distans Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Klockan är 13.00, och EU-nämnden samlas för sammanträde och återrapport från det möte där statsminister Stefan Löfven deltog i kretsen av stats- och regeringschefer den 2526 mars. Detta är ett öppet sammanträde. Det går att följa på webben. Journalister

2021-03-30

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:33 (pdf, 163 kB)