Dokument & lagar (9 träffar)

Statens offentliga utredningar 2020:3

sou 2020 3 Hållbar slamhantering Betänkande av Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam Stockholm 2020 SOU 2020:3 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2020-01-17

Statens offentliga utredningar 2020:3 (pdf, 7468 kB)

Departementsserien 2020:1

Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument Genomförande av non-cash-direktivet Ds 2020:1 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2020-01-17

Departementsserien 2020:1 (pdf, 1652 kB)

Svensk författningssamling 2020:8

2020-01-16

Valprövningsnämndens beslut 2019:69 m.fl.

Valmyndigheten beslutade den 31 oktober 2019 att registrera en anmälan om deltagande i 2022 års val till riksdagen som gjorts under partibeteckningen som återges nedan. Redogörelse för överklagandena Ett antal personer, se bilaga, har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört i huvudsak att Partiet Nyans är ett religiöst

2020-01-15

Statens offentliga utredningar 2020:2

Skärpta regler om utländska månggiften Betänkande av Utredningen om strängare regler om utländska månggiften Stockholm 2020 SOU 2020:2 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2020-01-15

Statens offentliga utredningar 2020:2 (pdf, 1610 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:1

sou 2020 1 Översyn av yrket personlig assistent ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor Betänkande av Utredningen om översyn av yrket personlig assistent Stockholm 2020 SOU 2020:1 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2020-01-15

Statens offentliga utredningar 2020:1 (pdf, 2448 kB)

Kommittédirektiv 2020:2 kommittébeteckning: U 2018:01

Tilläggsdirektiv till Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola U 2018:01 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2020 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 8 mars 2018 kommittédirektiv om hur utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan,

2020-01-09

Kommittédirektiv 2020:1 kommittébeteckning: S 2018:02

Tilläggsdirektiv till utredningen om jämlik tandhälsa S 2018:02 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Socialstyrelsens utvärdering Regeringens bedömning Konsekvensbeskrivningar Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2020 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget

2020-01-09

Svensk författningssamling 2020:1

2019-12-30