Dokument & lagar (9 149 träffar)

Kammarens talarlista 2021-02-03

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 3 februari 2021 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Konstitutionsutskottets betänkande

2021-02-03

Kammarens talarlista 2021-02-03 (docx, 35 kB) Kammarens talarlista 2021-02-03 (pdf, 118 kB)

Utskottsmöte 2020/21:22 Tisdag 2021-02-02 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2020/21:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:22 Datum och tid: 2021-02-02 10:00 Plats: RÖ 7-44 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Regeringen informerar inför RIF-råd den 11-12 mars 2021 3. Justering av protokoll 4. EU-frågor 5. Kanslimeddelanden

2021-02-02 10:00:00

Kammarens talarlista 2021-01-27

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 27 januari 2021 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Finansutskottets betänkande FiU38

2021-01-27

Kammarens talarlista 2021-01-27 (docx, 37 kB) Kammarens talarlista 2021-01-27 (pdf, 128 kB)

Utskottsmöte 2020/21:18 Tisdag 2021-01-26 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2020/21:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:18 Datum och tid: 2021-01-26 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Beslut 2. Kapacitetsutmaningen i elnäten Information per videolänk Generaldirektör Anne Vadasz Nilsson och chefsekonom Therése

2021-01-26 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:23 Tisdag 2021-01-26 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:23 Datum och tid: 2021-01-26 11:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Kommissionens förslag till ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2030 Överläggning COM2020

2021-01-26 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:32 Tisdag 2021-01-26 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:32 Datum och tid: 2021-01-26 11:00 Plats: RÖ7-08 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Riksrevisionen Granskningsrapporten För förtroendets skull granskningsnämndens granskning av

2021-01-26 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:28 Tisdag 2021-01-26 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:28 Datum och tid: 2021-01-26 11:00 Plats: Lektionssal 1 Upprop 1. Medgivande att delta på distans 2. Anmälningar 3. Justering av protokoll 4. Extra ändringsbudget för 2021 Stöd till företag, medel för vaccinering och andra åtgärder

2021-01-26 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2020/21:28 Tisdag 2021-01-26 kl. 11:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:28 Datum och tid: 2021-01-26 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Begäran om granskning av justitie- och migrationsminister Morgan Johanssons uttalande i sociala medier rörande statistik

2021-01-26 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:20 Tisdag 2021-01-26 kl. 10:30

Föredragningslista Trafikutskottet 2020/21:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:20 Datum och tid: 2021-01-26 10:30 Plats: RÖ 7-23 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Kommissionens förslag om ändringar i den s.k. omnibusförordningen Överläggning Statsrådet Tomas Eneroth, Infrastrukturdepartementet

2021-01-26 10:30:00

Utskottsmöte 2020/21:31 Tisdag 2021-01-26 kl. 09:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:31 Datum och tid: 2021-01-26 09:00 Plats: RÖ 5 Andrakammarsalen digitalt deltagande 1. Offentlig utfrågning Offentlig utfrågning i socialutskottet med anledning av Coronakommissionens delbetänkande om äldreomsorgen under pandemin

2021-01-26 09:00:00

Riksdagens protokoll 2020/21:69

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:69 Fredagen den 22 januari Kl. 09.0014.07 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Anmälan om

2021-01-22

Riksdagens protokoll 2020/21:69 (pdf, 603 kB)

Motion 2020/21:3846 av Hans Eklind m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3846 av Hans Eklind m.fl. KD med anledning av proposition 2020/21:71 Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett mål om 48 timmars handläggningsförfarande och tillkännager

2021-01-22

Motion 2020/21:3846 av Hans Eklind m.fl. (KD) (docx, 90 kB) Motion 2020/21:3846 av Hans Eklind m.fl. (KD) (pdf, 98 kB)

Motion 2020/21:3845 av Linda Modig m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:3845 av Linda Modig m.fl. C med anledning av prop. 2020/21:64 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning av Girjasdomen med syfte att presentera principiella ställningstaganden

2021-01-22

Motion 2020/21:3845 av Linda Modig m.fl. (C) (docx, 83 kB) Motion 2020/21:3845 av Linda Modig m.fl. (C) (pdf, 94 kB)

Motion 2020/21:3844 av Karin Enström m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3844 av Karin Enström m.fl. M, KD med anledning av proposition 2020/21:64 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:64 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket. Motivering Regeringen föreslår

2021-01-22

Motion 2020/21:3844 av Karin Enström m.fl. (M, KD) (docx, 88 kB) Motion 2020/21:3844 av Karin Enström m.fl. (M, KD) (pdf, 84 kB)

Motion 2020/21:3843 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3843 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M med anledning av proposition 2020/21:71 Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förkortat handläggningsförfarande inklusive

2021-01-22

Motion 2020/21:3843 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 88 kB) Motion 2020/21:3843 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 83 kB)

Motion 2020/21:3842 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3842 av Nooshi Dadgostar m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:83 Extra ändringsbudget för 2021 Förstärkta stöd till företag, nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som

2021-01-22

Motion 2020/21:3842 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) (docx, 95 kB) Motion 2020/21:3842 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) (pdf, 95 kB)

Motion 2020/21:3841 av Matheus Enholm m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3841 av Matheus Enholm m.fl. SD med anledning av Regeringens proposition 2020/21:64 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Motivering I propositionen föreslår regeringen att en ny lag införs om konsultation

2021-01-22

Motion 2020/21:3841 av Matheus Enholm m.fl. (SD) (docx, 87 kB) Motion 2020/21:3841 av Matheus Enholm m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2020/21:3840 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3840 av Christina Höj Larsen m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:71 Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:71 Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer.

2021-01-22

Motion 2020/21:3840 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (docx, 100 kB) Motion 2020/21:3840 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (pdf, 109 kB)

Motion 2020/21:3839 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3839 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:64 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:64. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till

2021-01-22

Motion 2020/21:3839 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (docx, 97 kB) Motion 2020/21:3839 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (pdf, 104 kB)

Kallelse och föredragningslista 2020/21:25 EU-nämndens sammanträde 2021-01-22

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2020/21:25 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2021-01-22 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Fråga om medgivande till deltagande på distans Utrikes frågor Utrikesminister Ann Linde Återrapport från möte i rådet

2021-01-22