Dokument & lagar (12 962 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2013 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2019/20:2013 av Lars Hjälmered M Resultatet av regeringens elektrifieringskommission Lars Hjälmered har ställt en fråga till mig angående elektrifieringskommissionen. Regeringen har i budgetpropositionen för 2020 aviserat att en elektrifieringskommission ska tillsättas för att påskynda arbetet med elektrifiering

Svarsdatum: 2020-09-18 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2013 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 83 kB)

Yttrande 2019/20:JuU4y

Justitieutskottets yttrande 2019/20:JuU4y Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2019 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 12 mars att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2019/20:75 Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2019 och

2020-09-17

Yttrande 2019/20:JuU4y (pdf, 194 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2103 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Svar på fråga 2019/20:2103 av Marléne Lund Kopparklint M Utökat blyhagelförbud Marléne Lund Kopparklint har frågat mig hur jag ämnar verka för att motarbeta ett utökat blyförbud. I Sverige får ammunition i form av blyhagel inte användas vid jakt på våtmarker eller vid jakt över grunda delar av öppet vatten. Blyhagel får

Svarsdatum: 2020-09-17 Frågeställare: Marléne Lund Kopparklint (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2103 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2144 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2020/03207/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:2144 av Louise Meijer M Väntetid för att få tillstånd för kamerabevakning Louise Meijer har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att korta ned handläggningstiden för kameratillstånd för kommuner

Svarsdatum: 2020-09-16 Frågeställare: Louise Meijer (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2144 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2143 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2020/ 03206 POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:2143 av Ellen Juntti M Bristande integration och gängkriminalitet Ellen Juntti har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av sambandet mellan den stora migrationen, den bristfälliga integrationen

Svarsdatum: 2020-09-16 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2143 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2142 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2020/03205/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:2142 av Ellen Juntti M Hatbrott mot svenskar Ellen Juntti har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder så att fler av de brott hon nämner rubriceras som hatbrott. I frågan beskrivs rån, ofta begångna av unga

Svarsdatum: 2020-09-16 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2142 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2141 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2020/03204/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:2141 av Ellen Juntti M Internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn Ellen Juntti har frågat mig om jag avser agera så att Polismyndigheten ges rätt verktyg för att hantera internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn. Regeringen

Svarsdatum: 2020-09-16 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2141 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2140 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2020/ 03203/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:2140 av Ellen Juntti M Straffrabatt för utvisningsdömda Ellen Juntti har frågat mig om jag avser att se över reducerade straff för utvisningsdömda för att inte ge en skev fördelning av straff beroende på utvisningsdom

Svarsdatum: 2020-09-16 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2140 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2139 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Svar på fråga 2019/20:2139 av Lars Beckman M Regeringskontakter med public service-bolagen Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att det är Förvaltningsstiftelsen som utgör kontaktytan mellan regeringen och de statligt finansierade medieföretagen och därigenom styrningen av

Svarsdatum: 2020-09-16 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2139 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2138 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fö2020/ 00860/SI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:2138 av Hans Wallmark M Skrivelsen om internationella militära samarbeten Hans Wallmark har frågat mig om det finns en tidtabell att presentera för arbetet med den särskilda skrivelse om internationella militära samarbeten

Svarsdatum: 2020-09-16 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2138 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2137 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:2137 av Hans Wallmark M Förbud mot kemiska stridsmedel Hans Wallmark har frågat försvarsministern om hur denne arbetar för att se till att andra länder axlar sitt ansvar för att efterleva förbudet mot kemiska stridsmedel när det är uppenbart

Svarsdatum: 2020-09-16 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2137 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2136 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2020/02170/DL Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:2136 av Markus Wiechel SD Krav på ursprungsmärkning hos restauranger Markus Wiechel har frågat mig varför jag och regeringen inte har lanserat krav på att ursprungsmärkning av animaliska produkter även ska gälla restauranger, kaféer och alla annan näringsverksamhet,

Svarsdatum: 2020-09-16 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2136 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2135 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:2135 av Markus Wiechel SD Ökad tillgång till blod Markus Wiechel har frågat mig om jag avser ta initiativ för att öka tillgången till blod i Sverige och i så fall hur. Tillgången till blod har stor betydelse för hälso- och sjukvården. Det behövs därför en stabil och fullgod blodförsörjning. Som huvudmän

Svarsdatum: 2020-09-16 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2135 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2134 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:2134 av Markus Wiechel SD Ökad tillgång till organ Markus Wiechel har frågat mig vilka initiativ som kan förväntas från mig för att öka antalet organdonationer i Sverige och om jag exempelvis kan tänka mig att likt Norge utgå från att alla människor önskar donera sina organ eller att avskaffa vetorätten

Svarsdatum: 2020-09-16 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2134 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2133 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/ 06756/SOF Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:2133 av Ellen Juntti M Begränsning av tillgång till mobil och dator på SiS-institutioner Ellen Juntti har frågat mig om jag avser att se över och skärpa villkoren för tillgång till mobiler och datorer för intagna på SiS-institutioner.

Svarsdatum: 2020-09-16 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2133 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2132 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2020/01908/MD Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:2132 av Markus Wiechel SD Svensk yttrandefrihet på tillbakagång Markus Wiechel har frågat mig hur jag ser på det som framkommit om minskad pressfrihet i Sverige, och

Svarsdatum: 2020-09-16 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2132 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2131 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:2131 av Markus Wiechel SD Hantering av vårdskulden Markus Wiechel har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att belöna den personal som har kämpat mot covid-19 under pandemin och i sådana fall hur, och om vi kommer att se initiativ till att få hjälp att beta av vårdskulden genom att sända

Svarsdatum: 2020-09-16 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2131 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2129 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Svar på fråga 2019/20:2129 av Lars Beckman M Lönekartläggning Lars Beckman har frågat arbetsmarknadsministern vad hon avser att vidta för åtgärder för att säkerställa att även statliga myndigheter följer gällande lagstiftning. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Diskrimineringslagens

Svarsdatum: 2020-09-16 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2129 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2128 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2019/20:2128 av Ellen Juntti M Ny enhet för unga hos Kriminalvården Ellen Juntti har frågat mig om jag avser att i närtid påbörja arbetet med att inrätta en ny enhet för unga hos Kriminalvården. Statens institutionsstyrelse SiS har idag ansvar för de unga som dömts till sluten ungdomsvård. Att SiS har en

Svarsdatum: 2020-09-16 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2128 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2127 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju20 20 0 3174 POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/2020:2127 av Ellen Juntti M Skärpning av knivlagen Ellen Juntti har frågat justitie- och migrationsministern om ministern avser att presentera ett lagförslag om skärpning av knivlagen. Frågan har överlämnats till mig.

Svarsdatum: 2020-09-16 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2127 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 67 kB)