Dokument & lagar (12 657 träffar)

Uttag

Det här är de dagar under våren som riksdagen planerar att debattera utskottens ärenden. Dessa ärenden har förberetts i något av riksdagens utskott. Utskottets förslag till riksdagsbeslut finns under respektive ärende. Under en del datum är det fortfarande tomt, det kan tillkomma ärenden senare. Onsdag 20 juni klockan

2018-06-20

Uttag 2017/18

Totalt 3847 motioner i listan. Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2017 Motion 2017/18:3905 av Betty Malmberg M Fortkörning förbi vägarbeten Motion 2017/18:3903 av Martin Kinnunen och Runar Filper båda SD Insatser för Östersjön Motion 2017/18:3902 av Martin Kinnunen och Runar Filper båda SD En ändamålsenlig

2018-06-20

Talarlista 2017/18:20180620

Onsdagen den 20 juni 2018 Kl. 09.00 Arbetsplenum Votering efter debattens slut Avslutning Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 20 Finansutskottets betänkande FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken 1 Elisabeth Svantesson M 6 2 Oscar Sjöstedt SD 8 3 Emil Källström C 6 4 Mats Persson L 6 5 Jakob Forssmed

2018-06-20

Talarlista 2017/18:20180620 (docx, 42 kB) Talarlista 2017/18:20180620 (pdf, 128 kB)

Skrivelse 2017/18:258

Regeringens skrivelse 2017/18:258 Riksrevisionens rapport om utbytet av Skr. underrättelseinformation mellan 2017/18:258 Polismyndigheten och Säkerhetspolisen Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 juni 2018 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: Justitieutskottet Sista motionsdag: 2018-10-10

Skrivelse 2017/18:258 (pdf, 1263 kB)

Kallelse och föredragningslista 2017/18:40 EU-nämndens sammanträde 2018-06-20

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2017/18:40 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2018-06-20 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3entré från Västerlånggatan 1 Föredragningslista Utrikes frågor Försvarsminister Peter Hultqvist Kabinettsekreterare Annika Söder Återrapport från möte i rådet den 6 mars 2018

2018-06-20

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1491 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/03 6 42/BSÄ Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1491 av Carl Schlyter MP Telias köp av TV4 och riskerna för konkurrensen och nätneutraliteten Carl Schlyter har frågat mig om jag och regeringen avser att agera på något sätt i samband med Telia Company ABs

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Carl Schlyter (MP)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1491 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1472 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

A2018/01311/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1472 av Jamal El-Haj S Livslångt lärande Jamal El-Haj har frågat mig hur jag avser att agera för att få till stånd den breda samverkan kring strukturomvandling och fördelningspolitik som efterlyses.

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Jamal El-Haj (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1472 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1470 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2018/02357/K Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1470 av Markus Wiechel SD Det kommunala utjämningssystemet Markus Wiechel har frågat mig om jag eller regeringen avser att vidta åtgärder för att säkerställa att det ställs krav på att kommuner som erhåller stöd genom det kommunala

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1470 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1445 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

Svar på fråga 2017/18:1445 av Christian Holm Barenfeld M Praktik på samtliga gymnasieprogram Christian Holm Barenfeld har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att samtliga elever på gymnasiet ska erbjudas praktik. Det följer av bestämmelserna i 16 kap. 16 skollagen att ett yrkesprogram ska innehålla arbetsplatsförlagt

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1445 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1444 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Svar på fråga 2017/18:1444 av Roger Haddad L Kontroll av hawalaföretagare Roger Haddad har frågat mig om regeringen avser att återkomma med lagförslag som skärper kontrollen av hawalaverksamhet, och om ett sådant i så fall skulle inkludera en möjlighet att kontrollera dessa mot polisens register. Först av allt vill jag

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1444 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1443 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1443 av Erik Slottner KD om arbetslöshetskassornas oberoende och självständighet Erik Slottner KD har frågat om jag avser att ta några initiativ inom ramen för mitt ämbete för att säkerställa arbetslöshetskassornas oberoende och självständighet gentemot närliggande organisation. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Erik Slottner (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1443 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1438 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/03544/SF Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1438 av Laila Naraghi S Förenklad ansökan om bostadstillägg för pensionärer Laila Naraghi har frågat mig om jag i översynen av bostadstillägget till pensionärer avser inkludera frågan om hur den årliga deklarationen kan användas

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Laila Naraghi (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1438 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1437 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

U2018/02614/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1437 av Boriana Åberg M Förbättringar av de nationella proven på kort sikt Boriana Åberg har frågat mig hur jag avser att säkerställa att de nationella proven ska vara ett över landet likvärdigt stöd till

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1437 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 80 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1538 av Jamal El-Haj (S)

Fråga 2017/18:1538 Netanyahus censursträvanden av Jamal El-Haj S till Utrikesminister Margot Wallström S Israels regering vill förbjuda fotografering och filmning av säkerhetsstyrkor i aktion på de ockuperade områdena. En ministerkommitté gav söndagen den 17 juni klartecken för ett lagförslag som ska skydda nationell

Inlämnad: 2018-06-19 Svarsdatum: 2018-06-27 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1538 av Jamal El-Haj (S) (pdf, 105 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1537 av Mikael Oscarsson (KD)

Fråga 2017/18:1537 Fängelsestraff för fler brott av Mikael Oscarsson KD till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Svensk polis gör ett fantastiskt arbete. Men många poliser vittnar om en frustration över att den verkliga straffpåföljden av brottslighet i många fall blir alltför liten. Framför allt gäller detta personer

Inlämnad: 2018-06-18 Svarsdatum: 2018-06-27 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1537 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 95 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1536 av Penilla Gunther (KD)

Fråga 2017/18:1536 Underlag för beslut om polisutbildning i Västsverige av Penilla Gunther KD till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Sverige behöver fler poliser. Därför är det glädjande att en utbildning ska etableras i Västsverige. Däremot är det bekymmersamt att det finns en känsla av att processen i

Inlämnad: 2018-06-19 Svarsdatum: 2018-06-27 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1536 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1535 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:1535 Kommunernas verktyg mot brottslig verksamhet. av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Den lokala samverkan mot gängbrottsligheten som används i bland annat Helsingborg är ett gott exempel som visar att kommuner kan göra reell nytta i arbetet mot grov organiserad brottslighet.

Inlämnad: 2018-06-19 Svarsdatum: 2018-06-27 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1535 av Tomas Tobé (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1534 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2017/18:1534 Skydd av mötesfrihet för judiska föreningar av Margareta Cederfelt M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Vid den judiska föreningen i Umeås årsmöte i slutet av maj i år fattade föreningen ett definitivt beslut om nedläggning av föreningen. Den judiska föreningen hade sagt upp sina

Inlämnad: 2018-06-19 Svarsdatum: 2018-06-27 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1534 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1533 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2017/18:1533 Ökad långvarig sjukfrånvaro av Margareta Cederfelt M till Socialminister Annika Strandhäll S Enligt AFA:s rapport Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro har glädjande nog den negativa utvecklingen med långvariga sjukskrivningar av vårdpersonal minskat under 2016. Dock har utvecklingen

Inlämnad: 2018-06-19 Svarsdatum: 2018-06-27 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1533 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 103 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1532 av Anders Hansson (M)

Fråga 2017/18:1532 Räddningstjänstens situation av Anders Hansson M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Räddningstjänsten är en viktig samhällsfunktion, och det arbete man gör som exempelvis deltidsanställd brandman går ut på tackla såväl översvämningar och torka som skogsbränder och olyckor. Vikten

Inlämnad: 2018-06-19 Svarsdatum: 2018-06-27 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1532 av Anders Hansson (M) (pdf, 84 kB)