Dokument & lagar (325 träffar)

Motion 2016/17:3532 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L)

Motion till riksdagen 2016/17:3532 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L) med anledning av prop. 2016/17:35 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att successivt övergå från dagens lagreglering av åldersgränser


Utskottsberedning: 2016/17:KrU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3532 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3532 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L) (pdf, 69 kB)

Utskottsmöte 2016/17:10 Torsdag 2016-11-17 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2016/17:10 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:10 Datum och tid : 2016-11-17 09:30 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:9 av den 15 november 2016 2. Information från Kulturskoleutredningen Information om utredningens förslag

2016-11-17 09:30:00

Kulturutskottets protokoll 2016/17:10

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 10 DATUM Tisdagen den 17 november 2016 TID Kl. 9.30–10.30 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2016/17:9 av den 15 november 2016. § 2 Information från Kulturskoleutredningen Ulrika

2016-11-17

Utskottsmöte 2016/17:9 Tisdag 2016-11-15 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2016/17:9 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:9 Datum och tid : 2016-11-15 11:00 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:8 av den 10 november 2016 2. Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för kulturarv

2016-11-15 11:00:00

Kulturutskottets protokoll 2016/17:9

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 9 DATUM Tisdagen den 15 november 2016 TID Kl. 11.00–12.00 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2016/17:8 av den 10 november 2016. § 2 Överläggning med regeringen Utskottet

2016-11-15

Utskottsmöte 2016/17:8 Torsdag 2016-11-10 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2016/17:8 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:8 Datum och tid : 2016-11-10 09:30 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:7 av den 27 oktober 2016 2. Ordförandeskapets förslag till rådsslutsatser om idrottsdiplomati Överläggning Statssekreterare

2016-11-10 09:30:00

Kulturutskottets protokoll 2016/17:8

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 8 DATUM Torsdagen den 10 november 2016 TID Kl. 09.30–09.50 10.00–10.50 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2016/17:7 av den 27 oktober 2016. § 2 Överläggning

2016-11-10

Proposition 2016/17:35

Regeringens proposition 2016/17:35 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad Prop. ledsagarregel 2016/17:35 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 oktober 2016 Stefan Löfven Alice Bah Kuhnke Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar


Utskottsberedning: 2016/17:KrU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2016/17:35 (pdf, 270 kB)

Utskottsmöte 2016/17:7 Torsdag 2016-10-27 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2016/17:7 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:7 Datum och tid : 2016-10-27 09:30 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:6 av den 25 oktober 2016 2. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1) Fortsatt beredning Motion

2016-10-27 09:30:00

Kulturutskottets protokoll 2016/17:7

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 7 DATUM Torsdagen den 27 oktober 2016 TID Kl. 09.30–09.35 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2016/17:6 av den 25 oktober 2016. § 2 Utgiftsområde 17 Kultur, medier,

2016-10-27

Utskottsmöte 2016/17:6 Tisdag 2016-10-25 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2016/17:6 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:6 Datum och tid : 2016-10-25 11:00 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:5 av den 18 oktober 2016 2. Yttrande till finansutskottet över förslag till utgiftsramar för 2017 Justering Förslag

2016-10-25 11:00:00

Yttrande 2016/17:KrU1y

Kulturutskottet s yttrande 2016/17 : KrU1y Utgiftsram för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Till f inansutskottet Finansutskottet har gett kulturutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 201 7 (prop. 201 6 /1 7 :1 Förslag till statens

2016-10-25

Yttrande 2016/17:KrU1y (pdf, 133 kB)

Kulturutskottets protokoll 2016/17:6

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 6 DATUM Tisdagen den 25 oktober 2016 TID Kl. 11.00–12.00 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2016/17:5 av den 18 oktober 2016. § 2 F örslag till utgiftsramar

2016-10-25

Utskottsmöte 2016/17:5 Tisdag 2016-10-18 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2016/17:5 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:5 Datum och tid : 2016-10-18 11:00 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:4 av den 13 oktober 2016 2. Fråga om yttrande till finansutskottet över förslag till utgiftsramar för

2016-10-18 11:00:00

Kulturutskottets protokoll 2016/17:5

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 5 DATUM Tisdagen den 18 oktober 2016 TID Kl. 11.00–11.10 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2016/17:4 av den 13 oktober 2016. § 2 F örslag till utgiftsramar

2016-10-18

Utskottsmöte 2016/17:4 Torsdag 2016-10-13 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2016/17:4 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:4 Datum och tid : 2016-10-13 09:30 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:3 av den 11 oktober 2016 2. Information om EU-frågor Utbildningsrådet Åsa Petri, svenska representationen

2016-10-13 09:30:00

Kulturutskottets protokoll 2016/17:4

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 4 DATUM Torsdagen den 13 oktober 2016 TID Kl. 9.30–10.10 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2016/17:3 av den 11oktober 2016. § 2 Information om EU-frågor Utbildningsråd

2016-10-13

Utskottsmöte 2016/17:3 Tisdag 2016-10-11 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2016/17:3 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:3 Datum och tid : 2016-10-11 11:00 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:2 av den 29 september 2016 2. Information om EU-frågor Kulturrådet Mikael Schultz, svenska representationen

2016-10-11 11:00:00

Kulturutskottets protokoll 2016/17:3

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 3 DATUM Tisdagen den 11 oktober 2016 TID Kl. 11.00–12.15 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2016/17:2 av den 29 september 2016. § 2 Medgivande att närvara Utskottet

2016-10-11

Proposition 2016/17:8

Regeringens proposition 2016/17:8 Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen Prop. 2016/17:8 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 september 2016 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2016/17:KrU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2016/17:8 (pdf, 397 kB)