Dokument & lagar (325 träffar)

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR12

Statens idrottspolitiska mål en uppföljning med inriktning på barn och ungdomar Statens idrottspolitiska mål en uppföljning med inriktning på barn och ungdomar ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-94-0 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2017 2016/17:12 Förord Kulturutskottets uppföljning av statens stöd till idrotten utgår

2017-01-01

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR12 (pdf, 2503 kB)

Utskottsmöte 2016/17:14 Tisdag 2016-12-13 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2016/17:14 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:14 Datum och tid : 2016-12-13 09:30 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2016/17:13 av den 8 december 2016 2. En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel (KrU3) Beredning Proposition

2016-12-13 09:30:00

Kulturutskottets protokoll 2016/17:14

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 14 DATUM Tisdagen den 13 december 2016 TID Kl. 09.30–09.40 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2016/17:13 av den 8 december 2016. § 2 En avgiftsfri filmgranskning

2016-12-13

Utskottsmöte 2016/17:13 Torsdag 2016-12-08 kl. 10:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2016/17:13 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:13 Datum och tid : 2016-12-08 10:00 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:12 av den 29 november 2016 2. Information från Medieutredningen Utredaren Anette Novak informerar om

2016-12-08 10:00:00

Kulturutskottets protokoll 2016/17:13

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 13 DATUM Torsdagen den 8 december 2016 TID Kl. 10.00–11.10 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2016/17:12 av den 29 november 2016. § 2 Medgivande att närvara Utskottet

2016-12-08

Omröstning 2016/17:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Votering: betänkande 2016/17:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, förslagspunkt 8 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Datum: 2016-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 76 0 0 8 SD 1 39 0 8 MP 23 0 0 2 C 19 0 0 3 V 17 0 0 4 L 0 0 15 4 KD 14 0 0 2 - 0 0 0 1 Totalt 251 39 15 44 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2016-12-07

Omröstning 2016/17:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Votering: betänkande 2016/17:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, förslagspunkt 2 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Datum: 2016-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 76 0 0 8 SD 0 40 0 8 MP 23 0 0 2 C 19 0 0 3 V 17 0 0 4 L 15 0 0 4 KD 14 0 0 2 - 0 0 0 1 Totalt 264 40 0 45 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2016-12-07

Riksdagsskrivelse 2016/17:89

Riksdagsskrivelse 2016/17:89 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU2 Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 december 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2016-12-07

Riksdagsskrivelse 2016/17:89 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:89 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:83

Riksdagsskrivelse 2016/17:83 Regeringen Kulturdepartementet 1 Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 december 2016 Urban Ahlin Claes

2016-12-07

Riksdagsskrivelse 2016/17:83 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:83 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:82

Riksdagsskrivelse 2016/17:82 Regeringen Miljö- och energidepartementet 1 Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 december 2016 Urban

2016-12-07

Riksdagsskrivelse 2016/17:82 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:82 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:81

Riksdagsskrivelse 2016/17:81 Regeringen Utbildningsdepartementet 1 Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 december 2016 Urban Ahlin Claes

2016-12-07

Riksdagsskrivelse 2016/17:81 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:81 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:80

Riksdagsskrivelse 2016/17:80 Regeringen Finansdepartementet 1 Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 december 2016 Urban Ahlin Claes

2016-12-07

Riksdagsskrivelse 2016/17:80 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:80 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:79

Riksdagsskrivelse 2016/17:79 Regeringen Socialdepartementet 1 Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 december 2016 Urban Ahlin Claes

2016-12-07

Riksdagsskrivelse 2016/17:79 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:79 (pdf, 54 kB)

Utskottsmöte 2016/17:12 Tisdag 2016-11-29 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2016/17:12 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:12 Datum och tid : 2016-11-29 11:00 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2016/17:11 av den 24 november 2016 2. Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen (KrU2) Justering Skrivningsförslag Föredragande:

2016-11-29 11:00:00

Kulturutskottets protokoll 2016/17:12

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 12 DATUM Tisdagen den 29 november 2016 TID Kl. 11.00–11.02 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2016/17:11 av den 24 november 2016. § 2 Tydligare tillståndsgivning

2016-11-29

Betänkande 2016/17:KrU2

Det ska införas en åldersgräns på 18 år för att få delta i tillståndspliktiga lotterier, det vill säga lotterier som bara får anordnas med särskilt tillstånd. Lotteri kan bland annat omfatta en del bingospel, automatspel eller tärningsspel där spelaren kan vinna pengar.

För att minska risken för skadligt och överdrivet spelande måste den som anordnar lotteriet följa krav på måttfullhet vid marknadsföring. Marknadsföringen får inte riktas särskilt mot den som är under 18 år.

Den som bedriver spelverksamheten måste göra det på ett sätt som inte underlättar ett överdrivet spelande. Det kan till exempel handla om att begränsa spelandet i tid eller pengar.

Dessutom ska det bli tydligare i lagen vilka som har möjlighet att få lotteritillstånd av regeringen.

Förslagen på lagändringar bygger på EU-regler. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2017.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2016-11-29 Debatt: 2016-12-06 Beslut: 2016-12-07

Betänkande 2016/17:KrU2 (pdf, 689 kB)

Betänkande 2016/17:KrU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om fördelning av pengar inom utgiftsområdet kultur, medier, trossamfund och fritid. Sammanlagt går 14,5 miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till bidrag till folkbildning (3,9 miljarder), idrott (1,9 miljarder) och regional kulturverksamhet (1,4 miljarder).

Riksdagen sa också ja till att Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB tilldelas sammanlagt 8,2 miljarder, medel som kommer från radio- och tv-avgiften.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 3
Justering: 2016-11-24 Debatt: 2016-12-01 Beslut: 2016-12-07

Betänkande 2016/17:KrU1 (pdf, 1162 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utskottsmöte 2016/17:11 Torsdag 2016-11-24 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2016/17:11 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:11 Datum och tid : 2016-11-24 09:30 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2016/17:10 av den 17 november 2016 2. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1) Justering Skrivningsförslag Handläggare:

2016-11-24 09:30:00

Kulturutskottets protokoll 2016/17:11

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 11 DATUM Torsdagen den 24 november 2016 TID Kl. 09.30–09.40 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2016/17:10 av den 17 november 2016. § 2 Utgiftsområde 17 Kultur,

2016-11-24

Motion 2016/17:3535 av Roland Utbult m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3535 av Roland Utbult m.fl. (KD) med anledning av prop. 2016/17:35 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om utvidgad ledsagarregel. Motivering Propositionen söker mandat för att uppdatera


Utskottsberedning: 2016/17:KrU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3535 av Roland Utbult m.fl. (KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3535 av Roland Utbult m.fl. (KD) (pdf, 69 kB)