Dokument & lagar (66 träffar)

Talarlista 2016/17:20170621

Onsdagen den 21 juni 2017 Kl. 09.00 Arbetsplenum Votering (efter debattens slut) Avtackning Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid Gemensam debatt FiU20 och FiU21 8 Finansutskottets betänkande FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken 1 Fredrik Olovsson (S) 10 2 Ulf

2017-06-21

Talarlista 2016/17:20170621 (docx, 38 kB) Talarlista 2016/17:20170621 (pdf, 101 kB)

Talarlista 2016/17:20170620

Tisdagen den 20 juni 2017 Kl. 09.00 Arbetsplenum 15.30 Votering (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00) Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid 18 Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU15 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet 1 Paula

2017-06-20

Talarlista 2016/17:20170620 (docx, 41 kB) Talarlista 2016/17:20170620 (pdf, 113 kB)

Talarlista 2016/17:20170619

Måndagen den 19 juni 2017 Kl. 11.00 Arbetsplenum Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid 15 Konstitutionsutskottets betänkande KU20 Granskningsbetänkande Inledning 1 Andreas Norlén (M) 8 2 Björn von Sydow (S) 8 3 Jonas Millard (SD) 8 4 Agneta Börjesson (MP) 8 5 Per-Ingvar

2017-06-19

Talarlista 2016/17:20170619 (docx, 42 kB) Talarlista 2016/17:20170619 (pdf, 114 kB)

Talarlista 2016/17:20170615

Torsdagen den 15 juni 2017 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid 16 Skatteutskottets betänkande SkU33 Explosiva varor – Tullverkets befogenheter vid inre gräns 1 Olle Felten (SD) 8 2 Patrik Lundqvist (S) 4

2017-06-15

Talarlista 2016/17:20170615 (docx, 41 kB) Talarlista 2016/17:20170615 (pdf, 111 kB)

Talarlista 2016/17:20170614

Onsdagen den 14 juni 2017 Kl. 09.00 Partiledardebatt Arbetsplenum 16.00 Votering Nr 1 Partiledardebatt Debattregler I den första omgången har statsministern och partiledaren för Moderaterna rätt till ett anförande på högst 7 minuter och övriga partiledare har rätt till ett anförande

2017-06-14

Talarlista 2016/17:20170614 (docx, 41 kB) Talarlista 2016/17:20170614 (pdf, 113 kB)

Talarlista 2016/17:20170612

Måndagen den 12 juni 2017 Kl. 11.00 Arbetsplenum Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid Gemensam debatt UU10 och UU18 6 Utrikesutskottets betänkande UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 1 Karin Enström (M) 8 2 Johnny Skalin (SD) 8 3 Kerstin Lundgren (C) 8 4 Amineh

2017-06-12

Talarlista 2016/17:20170612 (docx, 38 kB) Talarlista 2016/17:20170612 (pdf, 101 kB)

Talarlista 2016/17:20170608

Torsdagen den 8 juni 2017 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid 9 Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande UFöU4 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak 1 Björn Söder (SD) 10 2 Karin

2017-06-08

Talarlista 2016/17:20170608 (docx, 39 kB) Talarlista 2016/17:20170608 (pdf, 106 kB)

Talarlista 2016/17:20170607

Onsdagen den 7 juni 2017 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid 24 Utbildningsutskottets betänkande UbU22 En skyldighet att erbjuda lovskola 1 Maria Stockhaus (M) 6 2 Stefan Jakobsson (SD) 6 3 Roza Güclü Hedin (S) 6

2017-06-07

Talarlista 2016/17:20170607 (docx, 40 kB) Talarlista 2016/17:20170607 (pdf, 110 kB)

Talarlista 2016/17:20170601

Torsdagen den 1 juni 2017 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid 4 Utrikesutskottets betänkande UU3 Norden 1 Hans Wallmark (M) 10 2 Aron Emilsson (SD) 12 3 Håkan Svenneling (V) 8 4 Sofia Damm

2017-06-01

Talarlista 2016/17:20170601 (docx, 33 kB) Talarlista 2016/17:20170601 (pdf, 100 kB)

Talarlista 2016/17:20170531

Onsdagen den 31 maj 2017 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid 12 Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU21 Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen 1 Paula Bieler (SD) 5 2 Mathias Tegnér (S) 5 3 Mikael

2017-05-31

Talarlista 2016/17:20170531 (docx, 35 kB) Talarlista 2016/17:20170531 (pdf, 112 kB)

Talarlista 2016/17:20170530

Tisdagen den 30 maj 2017 Kl. 13.00 Arbetsplenum Interpellationssvar    (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00) Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid 19 Kulturutskottets betänkande KrU9 Kulturarvsfrågor 1 Olof Lavesson (M) 8 2 Ida Karkiainen (S) 8 3 Aron Emilsson

2017-05-30

Talarlista 2016/17:20170530 (docx, 37 kB) Talarlista 2016/17:20170530 (pdf, 79 kB)

Talarlista 2016/17:20170518

Torsdagen den 18 maj 2017 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Statsministerns frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid 8 Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU21 Ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel 0.00 0.00 9 Försvarsutskottets

2017-05-18

Talarlista 2016/17:20170518 (docx, 33 kB) Talarlista 2016/17:20170518 (pdf, 103 kB)

Talarlista 2016/17:20170517

Onsdagen den 17 maj 2017 Kl. 09.00 Val Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid 16 Civilutskottets betänkande CU13 Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning 1 Caroline Szyber (KD) 8 2 Johanna Haraldsson (S) 8 3 Carl-Oskar Bohlin (M) 8 4 Mikael Eskilandersson

2017-05-17

Talarlista 2016/17:20170517 (docx, 39 kB) Talarlista 2016/17:20170517 (pdf, 103 kB)

Talarlista 2016/17:20170516

Tisdagen den 16 maj 2017 Kl. 13.00 Arbetsplenum (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00 -18.00) Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid 9 Skatteutskottets betänkande SkU30 Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el 1 Per Åsling (C) 8 2 Olle Felten (SD) 8 3 Camilla Mårtensen (L) 6 4 Linus

2017-05-16

Talarlista 2016/17:20170516 (docx, 39 kB) Talarlista 2016/17:20170516 (pdf, 104 kB)

Talarlista 2016/17:20170512

Fredagen den 12 maj 2017 Kl. 09.00 Aktuell debatt Interpellationssvar Nr 1 Aktuell debatt På begäran av Miljöpartiets riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om klimatförändringar. Debattregler En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten. Miljöpartiet företräds av statsrådet Isabella

2017-05-12

Talarlista 2016/17:20170512 (docx, 37 kB) Talarlista 2016/17:20170512 (pdf, 94 kB)

Talarlista 2016/17:20170511

Torsdagen den 11 maj 2017 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid 16 Socialutskottets betänkande SoU16 Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården 1 Emma Henriksson (KD) 6 2 Cecilia Widegren (M) 6 3 Per Ramhorn (SD) 6 4 Anders

2017-05-11

Talarlista 2016/17:20170511 (docx, 38 kB) Talarlista 2016/17:20170511 (pdf, 104 kB)

Talarlista 2016/17:20170510

Onsdagen den 10 maj 2017 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid 16 Näringsutskottets betänkande NU16 Regional tillväxtpolitik 1 Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) 8 2 Johan Nissinen (SD) 8 3 Peter Helander (C) 8 4 Håkan Svenneling (V) 8 5 Maria Weimer

2017-05-10

Talarlista 2016/17:20170510 (docx, 34 kB) Talarlista 2016/17:20170510 (pdf, 105 kB)

Talarlista 2016/17:20170504

Torsdagen den 4 maj 2017 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid 21 Utbildningsutskottets betänkande UbU16 Vuxenutbildningen 1 Ida Drougge (M) 8 2 Ulrika Carlsson i Skövde (C) 8 3 Daniel Riazat (V) 8 4 Christina Örnebjär (L) 8 5 Aron

2017-05-04

Talarlista 2016/17:20170504 (docx, 39 kB) Talarlista 2016/17:20170504 (pdf, 106 kB)

Talarlista 2016/17:20170503

Onsdagen den 3 maj 2017 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid 15 Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU19 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå 1 Mikael Cederbratt (M) 6 2 Paula Bieler (SD) 5 3 Christina

2017-05-03

Talarlista 2016/17:20170503 (docx, 41 kB) Talarlista 2016/17:20170503 (pdf, 109 kB)

Talarlista 2016/17:20170428

Fredagen den 28 april 2017 Kl. 09.00 Aktuell debatt Interpellationssvar Nr 1 Aktuell debatt På begäran av Sverigedemokraternas riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om attentatet i Stockholm. Debattregler En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten. Företrädaren för Sverigedemokraterna

2017-04-28

Talarlista 2016/17:20170428 (docx, 37 kB) Talarlista 2016/17:20170428 (pdf, 94 kB)
Paginering