Dokument & lagar (134 träffar)

Riksdagens protokoll 2016/17:134

§ 1  Meddelande om aktuell debatt om situationen för ensamkommande Tjänstgörande ålderspresidenten meddelade att på begäran av Vänsterpartiets riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om situationen för ensamkommande anordnas onsdagen den 13 september kl. 10.00. Den inkomna skrivelsen hade följande lydelse: Till

2017-09-07

Riksdagens protokoll 2016/17:134 (pdf, 506 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:133

§ 1  Justering av protokoll Protokollen för den 8, 9, 12–16, 19–21, 26 och 27 juni justerades. § 2  Anmälan om förändring i regeringens sammansättning Från statsminister Stefan Löfven (S) hade följande skrivelse kommit in: Till riksdagens talman Förändringar i regeringens sammansättning Jag har i dag

2017-08-31

Riksdagens protokoll 2016/17:133 (pdf, 762 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:132

§ 1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Andre vice talmannen meddelade att Jeff Ahl (SD) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 juli, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Crister Spets (SD), att Katarina Köhler (S) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 juli,

2017-06-27

Riksdagens protokoll 2016/17:132 (pdf, 712 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:131

§ 1  Justering av protokoll Protokollen för den 2 och 7 juni justerades. § 2  Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Maria Abrahamsson (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i konstitutionsutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. § 3  Anmälan om ersättare Andre vice talmannen anmälde att Mattias

2017-06-26

Riksdagens protokoll 2016/17:131 (pdf, 608 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:130

§ 1  Avsägelse Talmannen meddelade att Runar Filper (SD) avsagt sig uppdraget som suppleant i konstitutionsutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. § 2  Anmälan om kompletteringsval Talmannen meddelade att Sverigedemokraternas riksdagsgrupp anmält Patrick Reslow som suppleant i konstitutionsutskottet. Talmannen

2017-06-21

Riksdagens protokoll 2016/17:130 (pdf, 647 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:129

§ 1  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Motioner 2016/17:3754 och 3755 till socialutskottet  § 2  Ärenden för bordläggning Följande dokument anmäldes och bordlades: Finansutskottets betänkanden 2016/17:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken 2016/17:FiU21

2017-06-20

Riksdagens protokoll 2016/17:129 (pdf, 1084 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:128

§ 1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Ulrika Karlsson i Uppsala (M) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 19 juni, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Gunnar Hedberg (M). § 2  Anmälan om ersättare Talmannen anmälde att Eva-Lena Gustavsson (S) skulle tjänstgöra

2017-06-19

Riksdagens protokoll 2016/17:128 (pdf, 1211 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:127

§ 1  Justering av protokoll Protokollen för den 29–31 maj samt för den 1 juni justerades. § 2  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Berit Högman (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i socialutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. § 3  Anmälan om kompletteringsval Förste vice talmannen meddelade

2017-06-16

Riksdagens protokoll 2016/17:127 (pdf, 464 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:126

§ 1  Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Beatrice Ask (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i justitieutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. § 2  Anmälan om kompletteringsval Tredje vice talmannen meddelade att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Beatrice Ask som ledamot i konstitutionsutskottet

2017-06-15

Riksdagens protokoll 2016/17:126 (pdf, 1369 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:125

Välkomsthälsning Anf.  1  TALMANNEN: First of all, I would like to say warmly welcome to the Speaker of the Parliament of Cyprus, Demetris Syllouris. You are most welcome to the Swedish Parliament. (Applåder) § 1  Partiledardebatt Anf.  2  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S): Partiledardebatt Herr talman!

2017-06-14

Riksdagens protokoll 2016/17:125 (pdf, 1390 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:124

§ 1  Anmälan om ersättare för statsråd Förste vice talmannen anmälde att Stefan Nilsson (MP) skulle tjänstgöra som ersättare för statsrådet Per Bolund (MP) från och med den 15 juli och tills vidare. § 2  Anmälan om ersättare Förste vice talmannen anmälde att Lorentz Tovatt (MP) skulle tjänstgöra som ersättare för

2017-06-13

Riksdagens protokoll 2016/17:124 (pdf, 696 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:123

§ 1  Meddelande om frågestund Talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 15 juni kl. 14.00. § 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:539 Till riksdagen Interpellation 2016/17:539 Avgiftsfri skola för alla av

2017-06-12

Riksdagens protokoll 2016/17:123 (pdf, 676 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:122

§ 1  Justering av protokoll Protokollet för den 19 maj justerades. § 2  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Yasmine Posio Nilsson

2017-06-09

Riksdagens protokoll 2016/17:122 (pdf, 524 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:121

§ 1  Justering av protokoll Protokollet för den 18 maj justerades. § 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2016/17:523 Till riksdagen Interpellation 2016/17:523 Översyn av artskyddsförordningen av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Interpellationen

2017-06-08

Riksdagens protokoll 2016/17:121 (pdf, 890 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:120

§ 1  Justering av protokoll Protokollen för den 16 och 17 maj justerades. § 2  Avsägelser Tredje vice talmannen meddelade att Hans Linde (V) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 7 juni 2017. Kammaren biföll denna avsägelse. Tredje vice talmannen meddelade att Helen Engholm (V) avsagt

2017-06-07

Riksdagens protokoll 2016/17:120 (pdf, 773 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:119

§ 1  Justering av protokoll Protokollet för den 12 maj justerades. § 2  Anmälan om faktapromemorior Talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott: 2016/17:FPM88 Direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar

2017-06-02

Riksdagens protokoll 2016/17:119 (pdf, 491 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:118

§ 1  Justering av protokoll Protokollet för den 11 maj justerades. § 2  Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Anders Forsberg (SD) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 1 juni 2017. Kammaren biföll denna avsägelse. § 3  Anmälan om faktapromemoria Andre vice talmannen anmälde

2017-06-01

Riksdagens protokoll 2016/17:118 (pdf, 983 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:117

§ 1  Justering av protokoll Protokollet för den 10 maj justerades. § 2  Anmälan om kompletteringsval Förste vice talmannen meddelade att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Gunnar Hedberg som suppleant i EU-nämnden under Ulrika Karlsson i Uppsalas ledighet. Förste vice talmannen förklarade vald under tiden den

2017-05-31

Riksdagens protokoll 2016/17:117 (pdf, 1013 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:116

§ 1  Justering av protokoll Protokollet för den 9 maj justerades. § 2  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Proposition 2016/17:193 till miljö- och jordbruksutskottet Redogörelse 2016/17:RR5 till finansutskottet Motioner 2016/17:3742 och 3744 till justitieutskottet 

2017-05-30

Riksdagens protokoll 2016/17:116 (pdf, 998 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:115

§ 1  Justering av protokoll Protokollen för den 2–5 maj justerades. § 2  Anmälan om nya riksdagsledamöter Följande berättelser hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Börje Vestlund

2017-05-29

Riksdagens protokoll 2016/17:115 (pdf, 332 kB)