Dokument & lagar (497 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:39

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:39 DATUM 2012-04-19 TID 10.5711.04 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:38. 2 Anmälning Kanslichefen anmälde att justitieutskottet har beslutat bereda konstitutionsutskottet tillfälle

2012-04-19

utskottsdokument 2011/12:2A8C3D

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:31 DATUM 2012-04-19 TID 09.0010.45 11.0511.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med Viveka Lindén Utskottet höll en offentlig utfrågning med Viveka Lindén, rörande granskningsärende 14 f d. statsrådet Tobias Krantz

2012-04-19

Betänkande 2011/12:KU19

Regeringen har lämnat sin årliga skrivelse till riksdagen om arbetet inom de kommittéer, utredningar, som regeringen har tillsatt. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2012-03-27 Justering: 2012-04-17 Debatt: 2012-05-02 Beslut: 2012-05-02

Betänkande 2011/12:KU19 (pdf, 61 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kommittéberättelse 2012 m.m.

Betänkande 2011/12:KU18

Regeringen har i en skrivelse redovisat en handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Syftet med handlingsplanen är att:

  • Stärka medvetenheten om de demokratiska värderingarna.
  • Öka kunskapen om våldsbejakande extremism.
  • Stärka strukturerna för samverkan.
  • Förebygga att individer ansluter sig till våldsbejakande extremistgrupper och stödja avhopp från sådana grupper.
  • Motverka grogrunderna för det ideologiskt motiverade våldet.
  • Fördjupa det internationella samarbetet.

Planen innehåller 15 åtgärder som utgör den strategiska inriktningen för regeringens fortsatta arbete på området. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Beredning: 2012-02-02 Justering: 2012-04-12 Debatt: 2012-05-02 Beslut: 2012-05-02

Betänkande 2011/12:KU18 (pdf, 184 kB) Webb-tv debatt om förslag: Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Utskottsmöte 2011/12:30 Tisdag 2012-04-17 kl. 10:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2011/12:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:30 Datum och tid: 2012-04-17 10:00 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen, N3-04 1. Kl. 10.00 Offentlig utfrågning med statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Granskningsärende 16 Näringsdepartementets hantering av tilläggsanslag för järnvägsunderhåll

2012-04-17 10:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:38

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:38 DATUM 2012-04-17 TID 11.1812.17 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:36 och 2011/12:37. 2 Kompletteringsval Kanslichefen anmälde att Johnny Skalin SD har utsetts som suppleant i utskottet

2012-04-17

utskottsdokument 2011/12:2A889D

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:30 DATUM 2012-04-17 TID 10.0011.07 12.1812.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Utskottet höll en offentlig utfrågning med statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd, rörande granskningsärende

2012-04-17

Proposition 2011/12:100

2012 års ekonomiska vårproposition Regeringens proposition 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer Regeringens proposition 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2012 Fredrik Reinfeldt Anders Borg


Utskottsberedning: 2011/12:FiU20 2011/12:KU24
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2011/12:100 (pdf, 2322 kB)

KU-anmälan 2011/12:25 (050-2000-2011/12) av Allan Widman (FP)

ALLAN WIDMAN Riksdagsledamot FP 2012-04-13 Dnr 050-2000-2011/12 Begäran om granskning av förra regeringens beredning av samarbetsavtal med Saudiarabien Konstitutionsutskottet granskade 2006 om dåvarande försvarsminister Leni Björklunds undertecknande av ett ramavtal om militärt samarbete med Saudiarabien stred mot

2012-04-13

KU-anmälan 2011/12:25 (050-2000-2011/12) av Allan Widman (FP) (pdf, 73 kB)

Utskottsmöte 2011/12:29 Torsdag 2012-04-12 kl. 08:30

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2011/12:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:29 Datum och tid: 2012-04-12 08:30 kl. 08:30 Plats: Skandiasalen, N3-04 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Försvarsministerns styrning av Försvarsmakten ärende 10 Beredning Föredragande: KÖ 4. Näringsdepartementets

2012-04-12 08:30:00

Omröstning 2011/12:KU15p1 Statsskicket

Votering: betänkande 2011/12:KU15 Författningsfrågor, förslagspunkt 1 Statsskicket Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K298, 2010/11:K422, 2011/12:K225, 2011/12:K228, 2011/12:K233, 2011/12:K252 yrkande 1, 2011/12:K292, 2011/12:K314 yrkande 1 och 2011/12:K325. Datum: 2012-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2012-04-12

Omröstning 2011/12:KU15p5 Minskning av antalet riksdagsledamöter

Votering: betänkande 2011/12:KU15 Författningsfrågor, förslagspunkt 5 Minskning av antalet riksdagsledamöter Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K260, 2011/12:K266, 2011/12:K279, 2011/12:K360 och 2011/12:K370 i denna del. Datum: 2012-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej

2012-04-12

Omröstning 2011/12:KU15p8 Tidskarantän för statsråd och höga statstjänstemän

Votering: betänkande 2011/12:KU15 Författningsfrågor, förslagspunkt 8 Tidskarantän för statsråd och höga statstjänstemän Riksdagen avslår motion 2011/12:K293 av Peter Eriksson m.fl. MP yrkande 5. Datum: 2012-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-04-12

Omröstning 2011/12:KU15p4 Medlemskapet i Europeiska unionen

Votering: betänkande 2011/12:KU15 Författningsfrågor, förslagspunkt 4 Medlemskapet i Europeiska unionen Riksdagen avslår motionerna 2011/12:K207, 2011/12:K383 och 2011/12:Fi242 yrkande 14. Datum: 2012-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99

2012-04-12

Omröstning 2011/12:KU15p6 Behörighetsvillkor för statsråd och ledamöter i riksdagen

Votering: betänkande 2011/12:KU15 Författningsfrågor, förslagspunkt 6 Behörighetsvillkor för statsråd och ledamöter i riksdagen Riksdagen avslår motionerna 2011/12:K374, 2011/12:K375 och 2011/12:K390 yrkande 2. Datum: 2012-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående

2012-04-12

Omröstning 2011/12:KU14p12 Ett tredje kön

Votering: betänkande 2011/12:KU14 Fri- och rättigheter, förslagspunkt 12 Ett tredje kön Riksdagen avslår motion 2011/12:K316 av Marianne Berg m.fl. VDatum: 2012-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 13 M 97 0 0 10 MP 22 1 0

2012-04-12

Omröstning 2011/12:KU14p9 Föreningsfrihet

Votering: betänkande 2011/12:KU14 Fri- och rättigheter, förslagspunkt 9 Föreningsfrihet Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K414 av Ulrika Karlsson i Uppsala och Oskar Öholm båda M2011/12:K364 av Ulrika Karlsson i Uppsala och Oskar Öholm båda M och 2011/12:K387 av Carina Herrstedt och Julia Kronlid båda SDDatum: 2012-04-12

2012-04-12

Omröstning 2011/12:KU14p1 Samvetsfrihet

Votering: betänkande 2011/12:KU14 Fri- och rättigheter, förslagspunkt 1 Samvetsfrihet Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K263 av Annelie Enochson KD yrkandena 1 och 2, 2010/11:K381 av Mikael Oscarsson KD2011/12:K281 av Annelie Enochson och Andreas Carlson båda KD yrkandena 1 och 2 samt 2011/12:So642 av Julia Kronlid

2012-04-12

Omröstning 2011/12:KU14p13 Återkallande av medborgarskap

Votering: betänkande 2011/12:KU14 Fri- och rättigheter, förslagspunkt 13 Återkallande av medborgarskap Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sf385 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 22, 2011/12:K376 av Thoralf Alfsson och Kent Ekeroth båda SD och 2011/12:Sf352 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 22. Datum: 2012-04-12

2012-04-12

Omröstning 2011/12:KU14p10 Niqab och burka på allmän plats

Votering: betänkande 2011/12:KU14 Fri- och rättigheter, förslagspunkt 10 Niqab och burka på allmän plats Riksdagen avslår motion 2011/12:K258 av Sven-Olof Sällström m.fl. SD yrkandena 1 och 2. Datum: 2012-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2012-04-12