Dokument & lagar (11 298 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:762 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 19 september Svar på fråga 2011/12:762 Bidragsberoende Finansminister Anders Borg Anders Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta i den ekonomiska politiken så att gruppen som försörjs av ekonomiskt bistånd kan minska. Den finanskris som 2008 orsakade det kraftigaste internationella tillväxtfallet

Svarsdatum: 2012-09-19 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:761 besvarad av Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

den 19 september Svar på fråga 2011/12:761 Utbetalning av EU-medel Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Sven-Erik Bucht har frågat mig vilken uppföljning av rutiner och åtgärder jag avser att vidta med anledning av utbetalning av EU-medel. Frågan rör stöd från den europeiska fiskerifonden. Ansvarig för förvaltningen

Svarsdatum: 2012-09-19 Frågeställare: Sven-Erik Bucht (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:756 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 19 september Svar på fråga 2011/12:756 Terrorlistning av Hizbullah Utrikesminister Carl Bildt Annelie Enochson har frågat mig om regeringen avser att verka för att EU ska terrorlista Hizbullah. Frågan har nyligen diskuterats inom EU och det råder samförstånd om att en sådan listning i dag inte är aktuell.

Svarsdatum: 2012-09-19 Frågeställare: Annelie Enochson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:754 besvarad av Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

den 19 september Svar på fråga 2011/12:754 Förändring av arbetsmarknadspolitiken Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström Eva-Lena Jansson har frågat mig om jag är beredd att ompröva arbetsmarknadspolitiken genom att avveckla fas 3. Syftet med sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin har hela tiden varit

Svarsdatum: 2012-09-19 Frågeställare: Eva-Lena Jansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:753 besvarad av Försvarsminister Karin Enström

den 19 september Svar på frågorna 2011/12:745 Helikopterflottiljens verksamhet på Såtenäs 2011/12:748 Flytt av helikopterflottiljen i Såtenäs 2011/12:753 Utredningen Maritim samverkan Försvarsminister Karin Enström Allan Widman har frågat mig vad jag avser att göra för att bibehålla en etablering av helikopterverksamhet

Svarsdatum: 2012-09-19 Frågeställare: Kent Härstedt (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:748 besvarad av Försvarsminister Karin Enström

den 19 september Svar på frågorna 2011/12:745 Helikopterflottiljens verksamhet på Såtenäs 2011/12:748 Flytt av helikopterflottiljen i Såtenäs 2011/12:753 Utredningen Maritim samverkan Försvarsminister Karin Enström Allan Widman har frågat mig vad jag avser att göra för att bibehålla en etablering av helikopterverksamhet

Svarsdatum: 2012-09-19 Frågeställare: Kent Härstedt (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:746 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 19 september Svar på fråga 2011/12:746 Brist på lärare inom matematik och naturvetenskap Utbildningsminister Jan Björklund Phia Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra att det uppstår en brist på lärare. Lärarutbildningen har nyligen reformerats och de nya lärar- och förskollärarutbildningarna

Svarsdatum: 2012-09-19 Frågeställare: Phia Andersson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:745 besvarad av Försvarsminister Karin Enström

den 19 september Svar på frågorna 2011/12:745 Helikopterflottiljens verksamhet på Såtenäs 2011/12:748 Flytt av helikopterflottiljen i Såtenäs 2011/12:753 Utredningen Maritim samverkan Försvarsminister Karin Enström Allan Widman har frågat mig vad jag avser att göra för att bibehålla en etablering av helikopterverksamhet

Svarsdatum: 2012-09-19 Frågeställare: Allan Widman (FP)

Utskottsmöte 2011/12:51 Tisdag 2012-09-18 kl. 10:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2011/12:51 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:51 Datum och tid: 2012-09-18 10:00 Plats: RÖ 7-08 1 EU-förslag om faktablad för investeringsprodukter a Fråga om att inhämta information från justitiedepartementet Beslut. Omedelbar justering b Information från justitedepartementet

2012-09-18 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:55 Tisdag 2012-09-18 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:55 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:55 Datum och tid: 2012-09-18 09:00 Plats: Skandiasalen 1. Öppen utfrågning om penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves Vice riksbankschef Karolina Ekholm 2. Nästa sammanträde Tisdag 25 september kl 11.00.

2012-09-18 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2011/12:55 Tisdag 2012-09-18 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:55 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:55 Datum och tid: 2012-09-18 09:00 Plats: Skandiasalen 1. Öppen utfrågning om penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves Vice riksbankschef Karolina Ekholm 2. Nästa sammanträde Tisdag 25 september kl 11.00.

2012-09-18 09:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:51

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:51 DATUM 2012-09-18 TID 10.0010.48 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kompletteringsval Ordföranden hälsade Lena Sommestad S välkommen som suppleant i utskottet. 2 Nya medarbetare på kansliet Utskottet hälsade föredragande Hans Hegeland och utskottsassistenten

2012-09-18

Finansutskottets protokoll 2011/12:55

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 55 DATUM Tisdag den 18 september 2012 TID Kl.09:00-10:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om penningpolitiken Riksbankschef, Stefan Ingves Vice riksbankschef, Karolina Ekholm Ledamöternas frågor besvarades. 2 Nästa sammanträde

2012-09-18

Proposition 2011/12:179

Regeringens proposition 2011/12:179 Polisens tillgång till signalspaning i Prop. försvarsunderrättelseverksamhet 2011/12:179 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 september 2012 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2012/13:JuU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2011/12:179 (pdf, 218 kB)

Proposition 2011/12:178

endstream endobj 3440 0 obj endstream endobj 3441 0 obj endstream endobj 3442 0 obj endstream endobj 3443 0 obj endstream endobj 3444 0 obj endstream endobj 3445 0 obj endstream endobj 3446 0 obj endstream endobj 3447 0 obj endstream endobj 3448 0 obj endstream endobj 3449 0 obj endstream


Utskottsberedning: 2012/13:AU5
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2011/12:178 (pdf, 1778 kB)

Proposition 2011/12:172

Regeringens proposition 2011/12:172 Kommunala resultatutjämningsreserver Prop. 2011/12:172 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 september 2012 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att möjligheten för kommuner


Utskottsberedning: 2012/13:FiU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2011/12:172 (pdf, 440 kB)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:752 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 18 september Svar på fråga 2011/12:752 Statsstöd till läxhjälpsindustrin Finansminister Anders Borg Anders Karlsson har ställt en fråga som rör min inställning till skattereduktion för läxhjälp. Frågan är ställd mot bakgrund av promemorian Komplettering av HUS-avdraget med läxhjälp Promemorian har varit ute på

Svarsdatum: 2012-09-18 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:744 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 18 september Svar på fråga 2011/12:744 Hemliga inspektioner på apotek Socialminister Göran Hägglund Catharina Bråkenhielm har frågat mig om jag är beredd att se över regelsystemet för inspektioner så att resultaten blir offentliga. Frågan rör enskildas möjligheter att ta del av allmänna handlingar. Vad gäller

Svarsdatum: 2012-09-18 Frågeställare: Catharina Bråkenhielm (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:741 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 18 september Svar på fråga 2011/12:741 Bristande beredning av skatteförändringar Finansminister Anders Borg Anders Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att bättre bereda och höja kvaliteten på de förändringsförslag kring skatter som läggs fram. Anders Karlsson menar bland annat att effekterna

Svarsdatum: 2012-09-18 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Utskottsmöte 2011/12:54 Måndag 2012-09-17 kl. 15:15

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:54 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:54 Datum och tid: 2012-09-17 15:15 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. EU-förslag om krishanteringsramverk FiU12 Subsidiaritetsprövning. Beslut. KOM 2012 280 Föredragande: Pär Elfvingsson 3. EU-förslag om fondföretagsdirektivet UCITS

2012-09-17 15:15:00