Dokument & lagar (812 träffar)

Riksdagsskrivelse 1894:117

8 Riksdagens Skrifvelse N:o 117. N:o 117. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 maj 1894. Andra Kammaren den 10 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående upprättad t nytt reglemente för Riksgäldskontor et. Statsutskottets memorial n:o 82.Till Konungen. Då det reglemente för riksgäldskontoret, hvilket vid

1894-05-10

Riksdagsskrivelse 1894:117 (pdf, 108 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:116

Riksdagens Skrifvelse N:o 116. 7 N:o 116. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 maj 1894. Andra Kammaren den 10 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med ny riksstat. Statsutskottets memorial n:is 79 och 83.Till Konungen. Riksstat, att gälla för år 1895 och intill dess ny statsreglering vidtager, får Riksdagen

1894-05-10

Riksdagsskrivelse 1894:116 (pdf, 114 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:115

4 Riksdagens Skrifvelse N:o 115. N:o 115. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 maj 1894. t4- r Andra Kammaren den 10 Riksdagens skrifvelse till Kontingent angående statsreglering en för av 1895 och sättet för anvisande af vissa anslag sb dopp. Statsutskottets memorial n:o 79.Till Konungen. no. I propositionen

1894-05-10

Riksdagsskrivelse 1894:115 (pdf, 219 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:114

Riksdagens Skrifvelse N:o Hd. 6 N:o 114. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 maj 1894. Andra Kammaren den 10 Riksdagens skrifvelse till fullmägtige i riksbanken med öfverlemnande af bankoreglementet. Till herrar fullmägtige i riksbanken. Det reglemente för styrelsen och förvaltningen af riksbanken, som bankoutskottet

1894-05-10

Riksdagsskrivelse 1894:114 (pdf, 104 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:113

2 Riksdagens Skrifvelse N:o 113. N:o 113. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 mai 1894. Andra Kammaren den 10 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning. Bankoutskottets memorial n:o 8.Till Konungen. Till Eders Kongl. Maj:t får Riksdagen härjemte öfverlemna

1894-05-10

Riksdagsskrivelse 1894:113 (pdf, 119 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:112

Riksdagens Skrifvelse N:o 112. 1 N:o 112. I Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 maj 1894. rf iiAndra Kammaren den 10 f A till 1 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående Riksdagens af slutande. y AvVW\vV w WVt-m.v.uu v-u.A V-V W,YsVi Första Kammarens tillfälliga utskotts n:o 2 utlåtande n:o 16.Andra n:o

1894-05-10

Riksdagsskrivelse 1894:112 (pdf, 139 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:98

Riksdagens Skrifvelse N:o 98. 17 N:o 98. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 9 Maj 1894. Andra Kammaren 10 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion angående framläggande af förslag till föreskrifter i syfte att vid verkställande af frihetsstraff tillämpa s. k. vilkorlig frigifning. Lagutskottets

1894-05-10

Riksdagsskrivelse 1894:98 (pdf, 347 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:97

12 Riksdagens Skrifvelse N:o 97 N:o 97. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 9 maj 1894. Andra Kammaren 10 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckta motioner dels om ändring af 1 kap. 2 rättegångsbalken, dels ock om ändrad lydelse af vissa i kommunallagarne. Lagutskottets utlåtande n:o 59.Till

1894-05-10

Riksdagsskrivelse 1894:97 (pdf, 364 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:96

10. Riksdagens Skrifvelse N:o 96. N:o 96. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 9 Maj 1894. Andra Kammaren 10 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion om ändrad lydelse af 1 i förordningen om landsting den 21 mars 1862. Lagutskottets utlåtande n:o 53.Till Konungen. Sedan Riksdagen numera

1894-05-10

Riksdagsskrivelse 1894:96 (pdf, 163 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:95

Riksdagens Skrifvelse N:o 95. i N:o 95. Ut:o:Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 9 Maj 1894. Andra Kammaren 10 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition n:o 69 med förslag till förordning angående uppskof i vissa fall med tillämpning af lagen angående väghållningsbesvärets

1894-05-10

Riksdagsskrivelse 1894:95 (pdf, 125 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:94

8 Riksdagens Skrifvelse N:o 94. N:o 94. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 9 maj 1894. Andra Kammaren 10 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj.ts proposition n:o 30 med förslag till ecklesiastik boställsordning. Lagutskottets utlåtande n:o 58.Till Konungen. Eders Kongl. Maj:t har genom

1894-05-10

Riksdagsskrivelse 1894:94 (pdf, 129 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:93

6 Riksdagens Skrifvelse N:o 93. N:o 93. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 9 maj 1894. Andra Kammaren 10 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion om tillägg till lagen angående skydd mot yrkesfara den 10 maj 1889. Lagutskottets utlåtande n:o 54.Till Konungen. De författningsförslag i

1894-05-10

Riksdagsskrivelse 1894:93 (pdf, 164 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:111

Riksdagens Skrifvelse N:o 111. 1 N:o 111. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 9 maj 1894. Andra Kammaren den 9 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till ny förordning angående mantalsskrifning. Bevillningsutskottets betänkande n:o 10 och memorial n:is 14 och

1894-05-09

Riksdagsskrivelse 1894:111 (pdf, 3036 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:110

20 Riksdagens Skrifvelse N:o 110. j 1 in fiviild mm iiit i 1 i i iofj I1Ut.v ht-t.Smist liv 1 tiu Tliiniin/ui i N:o 110. f-t K ii i il if i V 5 tTUppläst och godkänd hos Första Kammaren den 9 maj 1894. Andra Kammaren den 9 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående vilkor en för försäljning af bränvin. Bevillningsutskottets

1894-05-09

Riksdagsskrivelse 1894:110 (pdf, 348 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:109

18 Riksdagens Skrifvelse N:o 109. lo i i Nio 109. in Uppläst och godkänd bos Första Kammaren den 9 maj 1894 Andra Kammaren den 9 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. May.ts proposition med förslag till bestämmelser i fråga om beloppet af den afgift, som bör för denaturering af bränvin erläggas.

1894-05-09

Riksdagsskrivelse 1894:109 (pdf, 212 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:108

Riksdagens Skrifvelse N:o 108. 15 N:o 108. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 9 maj 1894. Andra Kammaren den 9 Riksdagens skrifvelse till fullmägtige i riksgäldskontor et, angående ändringar i gällande ajlöningsstat vid riksgäldskontor samt förhöjning af anslaget för extra arbeten m. m. inom samma kontor. Statsutskottets

1894-05-09

Riksdagsskrivelse 1894:108 (pdf, 320 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:107

Riksdagens Skrifvelse N:o 107. 13 N:o 107. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 9 maj 1894. Andra Kammaren den 9 Riksdagens skrifvelse till fullmägtige i riksgäldskontoret, om ändring af 4 i gällande stadgar för Riksdagens bibliotek. Statsutskottets utlåtande n:o 38.Till fullmägtige i riksgäldskontoret. Med anledning

1894-05-09

Riksdagsskrivelse 1894:107 (pdf, 161 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:106

12 Riksdagens Skrifvelse N:o 106. N:o 106. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 9 maj 1894. Andra Kammaren den 9 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående upplåtelse till krigsskolan å Karlberg af dervarande värdshus- och marketenteribyggnad. Statsutskottets utlåtande

1894-05-09

Riksdagsskrivelse 1894:106 (pdf, 109 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:105

Riksdagens Skrifvelse N:o 105. 9 N:o 105. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 9 maj 1894. Andra Kammaren den 9 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj ds proposition angående öfverflyttning till allmänna indragning sstaten af åtskilliga lärares aflöning samt rörande understöd åt extra

1894-05-09

Riksdagsskrivelse 1894:105 (pdf, 235 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:104

8 Riksdagens Skrifvelse N:o 104. zv.o 104. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 9 maj 1894. Andra Kammaren den 9 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående förvärfvande för statens räkning af vissa enskilda jernvägar. Statsutskottets utlåtande n:o 60 och memorial n:o

1894-05-09

Riksdagsskrivelse 1894:104 (pdf, 127 kB)