Dokument & lagar (39 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 1998:38

I en skrivelse till skattemyndigheten i Luleå klagade AA över att han fråntagits rätten att rösta i kommun- och landstingsvalen, trots att han måste betala full kommunalskatt. Skattemyndigheten, som uppfattade AAs skrivelse som en begäran om rättelse av röstlängd, beslutade att inte ändra uppgifterna i röstlängden. AA skrev

1998-12-16

Valprövningsnämndens beslut 1998:37

Kommunfullmäktigvalet i Ludvika kommun avslutades den 7 oktober 1998. Valet överklagades av AA och BB på den grunden att valsedlar med partibeteckningarna Folkpartiet respektive Kristdemokraterna inte lagts samman med valsedlar med partibeteckningen Mittalliansen. Länsstyrelsen avstyrkte bifall till överklagandet och anförde

1998-12-16

Valprövningsnämndens beslut 1998:36

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde den 25 september 1998 utgången av valet till kommunfullmäktige i Gullspångs kommun. Av länsstyrelsens anteckningar fogade till protokollet fört vid den slutliga sammanräkningen efter kommunfullmäktigvalet 1998-09-20 framgick följande. Utseende av ledamöter och ersättare

1998-12-16

Valprövningsnämndens beslut 1998:31

Enligt Länsstyrelsens i Västra Götalands län protokoll fört vid den slutliga röstsammanräkningen efter kommunfullmäktigvalet i Svenljunga avslutades valet den 25 september 1998. Enligt länsstyrelsens protokoll fört vid den slutliga röstsammanräkningen efter landstingsfullmäktigvalet i Västra Götalands län avslutades detta

1998-12-09

Valprövningsnämndens beslut 1998:30

AA, BB och CC överklagade valet till kommunfullmäktige i Helsingborgs kommun och yrkade att det skulle göras om. Vidare yrkade de, oberoende av om Valprövningsnämnden skulle bifalla yrkandet om omval eller ej, att Valprövningsnämnden skulle fastslå dels att rösträkningen hade genomförts i strid med 16 kap. 2 samt 17 kap.

1998-12-09

Valprövningsnämndens beslut 1998:32

Länsstyrelsen i Dalarnas län fastställde i beslut den 7 oktober 1998 utgången av kommunfullmäktigevalet i Smedjebackens kommun. I Länsstyrelsens anteckningar vilka bifogats protokollet fört vid den slutliga röstsammanräkningen anfördes bl.a. följande. Kristdemokraterna har inte anmält kandidater och heller inte för väljarna

1998-12-09

Valprövningsnämndens beslut 1998:33

Valet till kommunfullmäktige i Bromölla kommun avslutades den 7 oktober 1998. Vänsterpartiet i Skåne överklagade genom AA valet till kommunfullmäktige och yrkade därvid att Valprövningsnämnden skulle upphäva länsstyrelsens beslut att tilldela Vänsterpartiet sex mandat i kommunfullmäktige i Bromölla, trots att valresultatet

1998-12-09

Valprövningsnämndens beslut 1998:34

Enligt Länsstyrelsens i Norrbottens län protokoll fört vid den slutliga röstsammanräkningen efter kommunfullmäktigvalet i Pajala kommun avslutades valet den 1 oktober 1998. Folkpartiet i Pajala kommun överklagade genom AA utgången av valet och begärde att detta skulle göras om och anförde som skäl bl.a. följande. Inför

1998-12-09

Valprövningsnämndens beslut 1998:33

Valet till kommunfullmäktige i Bromölla kommun avslutades den 7 oktober 1998. Vänsterpartiet i Skåne överklagade genom AA valet till kommunfullmäktige och yrkade därvid att Valprövningsnämnden skulle upphäva länsstyrelsens beslut att tilldela Vänsterpartiet sex mandat i kommunfullmäktige i Bromölla, trots att valresultatet

1998-12-09

Valprövningsnämndens beslut 1998:35

Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde den 8 oktober 1998 utgången av valet till Stockholms läns landsting och den 2 oktober 1998 utgången av valet till kommunfullmäktige i Stockholms kommun. Miljöpartiet de Grönas stadsdelsförvaltning i Norrmalm-Vasastan, nedan kallat Miljöpartiet, överklagade valen och anförde i huvudsak

1998-12-09

Valprövningsnämndens beslut 1998:27

Länsstyrelsen i Dalarnas län fastställde den 7 oktober 1998 utgången av valet till kommunfullmäktige i Vansbro kommun. Vänsterpartiet Dalarna överklagade valet och anförde att tillskrivna kandidatnamn på partiets valsedlar borde räknas som giltiga även om valsedlarna varit personmarkerade kryssadeLänsstyrelsen i Dalarnas

1998-11-25

Valprövningsnämndens beslut 1998:26

Riksskatteverket fastställde utgången av riksdagsvalet den 25 september 1998. Valet kungjordes den 1 oktober 1998. AA, BB och CC överklagade bl.a. riksdagsvalet i en den 15 oktober 1998 dagtecknad skrivelse, som kom in till Länsstyrelsen i Skåne län den 16 oktober 1998 och till Valprövningsnämnden den 9 november 1998. Valprövningsnämnden

1998-11-25

Valprövningsnämndens beslut 1998:25

I skrivelse den 14 september 1998 till Länsstyrelsen i Gotlands län krävde Gottlandspartiet Gotlands Framtid att partiet Gotlands Framtid partier i samverkans röster vid valet till kommunfullmäktige skulle tillfalla partiet Gottlandspartiet Gotlands Framtid. Partiet anförde att de sedan valet 1994 hade sitt parti registrerat

1998-11-25

Valprövningsnämndens beslut 1998:28

Enligt Länsstyrelsens i Kalmar län protokoll fört vid den slutliga röstsammanräkningen efter kommunfullmäktigvalet i Borgholms kommun avslutades valet den 28 september 1998. I skrivelse inkommen till länsstyrelsen överklagade AA kommunfullmäktigvalet och vad Länsstyrelsen i Kalmar län beslutat enligt protokollet fört vid

1998-11-25

Valprövningsnämndens beslut 1998:23

Riksskatteverket fastställde i beslut den 25 september 1998 utgången av valet till riksdagen den 20 september 1998. Enligt Länsstyrelsen i Stockholms läns protokoll fört vid den slutliga röstsammanräkningen efter kommunfullmäktigvalet i Stockholm avslutades valet den 2 oktober 1998. Enligt länsstyrelsens protokoll fört

1998-11-18

Valprövningsnämndens beslut 1998:21

De allmänna valen 1998 ägde rum den 20 september. Riksskatteverket RSV fastställde den 25 september 1998 utgången av valet till riksdagen. Länsstyrelsen i Uppsala län fastställde den 2 oktober 1998 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Uppsala läns landsting och den 29 september 1998 utgången av valet till kommunfullmäktige

1998-11-18

Valprövningsnämndens beslut 1998:22

De allmänna valen 1998 ägde rum den 20 september. Riksskatteverket RSV fastställde den 25 september 1998 utgången av valet till riksdagen. Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde den 8 oktober 1998 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting och den 5 oktober utgången av valet till kommunfullmäktige

1998-11-18

Valprövningsnämndens beslut 1998:20

Riksskatteverket RSV fastställde i beslut den 25 september 1998 utgången av valet till riksdagen den 20 september 1998. I skrivelse inkommen till RSV den 23 september 1998 överklagade AA riksdagsvalet. AA anförde bl.a. När han den 20 september 1998 var och röstade i Malmsjö skola i Vårsta fick han se att personen som stod

1998-11-18

Valprövningsnämndens beslut 1998:24

Länsstyrelsen fastställde utgången av valet till kommunfullmäktige i Laxå kommun den 9 oktober 1998. Vänsterpartiets Örebrodistrikt överklagade länsstyrelsens beslut i en skrivelse som kom in till länsstyrelsen den 23 oktober 1998. Valprövningsnämnden yttrade: Enligt 19 kap. 1 vallagen kan länsstyrelsens beslut att fastställa

1998-11-18

Valprövningsnämndens beslut 1998:19

Riksskatteverket RSV beslutade den 8 oktober 1998 att avregistrera partibeteckningen Vikingapartiet för val till landstingsfullmäktige i Skåne län, då partiet inte hade anmält kandidater till 1994 eller 1998 års val. Vikingapartiet överklagade RSV:s beslut och anförde att det måste föreligga ett misstag eftersom partiet,

1998-11-18

Paginering