Dokument & lagar (38 805 träffar)

Kammarens talarlista 2021-02-03

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 3 februari 2021 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Konstitutionsutskottets betänkande

2021-02-03

Kammarens talarlista 2021-02-03 (docx, 35 kB) Kammarens talarlista 2021-02-03 (pdf, 118 kB)

Kammarens talarlista 2021-01-27

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 27 januari 2021 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Skatteutskottets betänkande SkU12

2021-01-27

Kammarens talarlista 2021-01-27 (docx, 35 kB) Kammarens talarlista 2021-01-27 (pdf, 116 kB)

Kammarens talarlista 2021-01-20

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 20 januari 2021 Kl. 09.00 EU-politisk debatt Arbetsplenum 16.00 Votering Nr EU-politisk debatt Debattregler Statsrådet inleder

2021-01-20

Kammarens talarlista 2021-01-20 (docx, 44 kB) Kammarens talarlista 2021-01-20 (pdf, 127 kB)

Föredragningslista 2020/21:65

Föredragningslista 2020/21:65 Fredagen den 15 januari 2021 Kl. 09.00 Interpellationssvar Avsägelser 1 Ludvig Aspling SD som ledamot i utrikesutskottet och suppleant i arbetsmarknadsutskottet 2 Mats Nordberg SD som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet och suppleant i utrikesutskottet 3 Ebba Hermansson SD som

2021-01-15

Föredragningslista 2020/21:65 (docx, 34 kB) Föredragningslista 2020/21:65 (pdf, 135 kB)

Föredragningslista 2020/21:64

Föredragningslista 2020/21:64 Torsdagen den 14 januari 2021 Kl. 12.00 Interpellationssvar 14.00 Frågestund Anmälan om faktapromemoria Ansvarigt utskott 1 2020/21:FPM64 Agenda för terrorismbekämpning COM2020 795 JuU Debatt med anledning av interpellationssvar Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras

2021-01-14

Föredragningslista 2020/21:64 (docx, 34 kB) Föredragningslista 2020/21:64 (pdf, 133 kB)

Kammarens talarlista 2021-01-13

Onsdagen den 13 januari 2021 Kl. 09.00 Tal med anledning av enkammarriksdagens 50-årsjubileum Partiledardebatt Nr 2 Partiledardebatt Debattregler Reglerna innebär att statsministern och partiledaren för det största oppositionspartiet har rätt till ett anförande på längst 7 minuter. Övriga partiledare har rätt till

2021-01-13

Kammarens talarlista 2021-01-13 (docx, 33 kB) Kammarens talarlista 2021-01-13 (pdf, 109 kB)

Föredragningslista 2020/21:63

Föredragningslista 2020/21:63 Onsdagen den 13 januari 2021 Kl. 09.00 Tal med anledning av enkammarriksdagens 50-årsjubileum Partiledardebatt 1 Tal med anledning av enkammarriksdagens 50-årsjubileum 2 Partiledardebatt Anmälan om faktapromemoria Ansvarigt utskott 3 2020/21:FPM63 Meddelande om strategi för hållbar

2021-01-13

Föredragningslista 2020/21:63 (docx, 33 kB) Föredragningslista 2020/21:63 (pdf, 113 kB)

Föredragningslista 2020/21:62

Föredragningslista 2020/21:62 Tisdagen den 12 januari 2021 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 1 2020/21:267 av Arin Karapet M Oberoende internationell utredning om krigsbrott i Nagorno-Karabach 2 2020/21:273 av David Lång SD Ordning

2021-01-12

Föredragningslista 2020/21:62 (docx, 33 kB) Föredragningslista 2020/21:62 (pdf, 140 kB)

Kammarens talarlista 2021-01-08

Fredagen den 8 januari 2021 Kl. 09.00 Arbetsplenum Votering efter debattens slut Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 1 Socialutskottets betänkande SoU23 En tillfällig covid-19-lag 1 Dag Larsson S 6 2 Clara Aranda SD 6 3 Karin Rågsjö V 6 4 Pernilla Stålhammar MP 6 5 Acko Ankarberg Johansson KD 6 6 Camilla

2021-01-08

Kammarens talarlista 2021-01-08 (docx, 40 kB) Kammarens talarlista 2021-01-08 (pdf, 106 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:159

Riksdagsskrivelse 2020/21:159 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU23 En tillfällig covid-19-lag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 januari 2021 Andreas Norlén Annalena

2021-01-08

Riksdagsskrivelse 2020/21:159 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:159 (pdf, 49 kB)

Föredragningslista 2020/21:61

Föredragningslista 2020/21:61 Fredagen den 8 januari 2021 Kl. 09.00 Arbetsplenum Votering efter debattens slut Ärende för debatt och avgörande Reservationer Socialutskottets betänkande 1 Bet. 2020/21:SoU23 En tillfällig covid-19-lag 4 res. S, SD, V, MP

2021-01-08

Föredragningslista 2020/21:61 (docx, 39 kB) Föredragningslista 2020/21:61 (pdf, 87 kB)

Föredragningslista 2020/21:60

Föredragningslista 2020/21:60 Torsdagen den 7 januari 2021 Kl. 16.30 Bordläggningsplenum Anmälan om faktapromemorior Ansvarigt utskott 1 2020/21:FPM61 Meddelande om skydd mot covid-19 i vinter COM2020 786 SoU 2 2020/21:FPM62 Ny Europolförordning COM2020 791, COM2020 796 JuU Anmälan om granskningsrapport 3

2021-01-07

Föredragningslista 2020/21:60 (docx, 33 kB) Föredragningslista 2020/21:60 (pdf, 115 kB)

Föredragningslista 2020/21:59

Föredragningslista 2020/21:59 Tisdagen den 5 januari 2021 Kl. 18.00 Bordläggningsplenum Avsägelser 1 Johnny Skalin SD som ledamot i skatteutskottet och EU-nämnden Anmälan om ersättare 2 Emma Ahlström Köster M fr.o.m. den 29 december 2020 t.o.m. den 1 juli 2021 under Louise Meijers M ledighet Anmälan om faktapromemorior

2021-01-05

Föredragningslista 2020/21:59 (docx, 40 kB) Föredragningslista 2020/21:59 (pdf, 122 kB)

Föredragningslista 2020/21:58

Föredragningslista 2020/21:58 Måndagen den 4 januari 2021 Kl. 14.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 1, onsdagen den 2, torsdagen den 3, fredagen den 4, måndagen den 7, tisdagen den 8, onsdagen den 9, torsdagen den 10, fredagen den 11, måndagen den

2021-01-04

Föredragningslista 2020/21:58 (docx, 35 kB) Föredragningslista 2020/21:58 (pdf, 132 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:158

Riksdagsskrivelse 2020/21:158 Regeringen Finansdepartementet Jag får meddela att finansutskottets betänkande 2020/21:FiU10 Statens budget för 2021 denna dag har anmälts i kammaren. Stockholm den 18 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-18

Riksdagsskrivelse 2020/21:158 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:158 (pdf, 49 kB)

Föredragningslista 2020/21:57

Föredragningslista 2020/21:57 Fredagen den 18 december 2020 Kl. 09.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 27 november Anmälan om förändring i regeringens sammansättning 2 Peter Eriksson MP har entledigats som statsråd fr.o.m. den 17 december Anmälan

2020-12-18

Föredragningslista 2020/21:57 (docx, 35 kB) Föredragningslista 2020/21:57 (pdf, 134 kB)

Kammarens talarlista 2020-12-17

Torsdagen den 17 december 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum Votering efter debattens slut Avslutning Interpellationssvar Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 13 Socialutskottets betänkande SoU18 Pandemilag 1 Acko Ankarberg Johansson KD 6 2 Kristina Nilsson S 4 3 Camilla Waltersson Grönvall M 6 4 Ann-Christine From

2020-12-17

Kammarens talarlista 2020-12-17 (docx, 42 kB) Kammarens talarlista 2020-12-17 (pdf, 98 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:157

Riksdagsskrivelse 2020/21:157 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Jag får meddela att socialutskottets betänkande 2020/21:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg denna dag har anmälts i kammaren. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:157 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:157 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:156

Riksdagsskrivelse 2020/21:156 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:156 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:156 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:155

Riksdagsskrivelse 2020/21:155 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU18 Pandemilag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:155 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:155 (pdf, 50 kB)