Dokument & lagar (5 111 träffar)

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDSKONTORutfärdat Tid slutet ay 1916 års lagtima riksdag. Bihang till riksdagens protokoll 1916. 15 samt. 1 ard. 4 käft. Kiksgriildskontorets reglemente.Innehållsförteckning. Allmänna bestämmelser 1 och 2. Riksgäldskontorets styrelse 811. d lånerörelse 1219. i fonder 2024. d befattning med riksslatsinkomsterna

1916-01-01

Svensk författningssamling (pdf, 5829 kB)

Svensk författningssamling

Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning, utfardat den 8 juni 1916. AVDELNING I. Allmänna föreskrifter. 1. Riksbanken förbliver under riksdagens garanti samt förvaltas av därtill förordnade fullmäktige efter av Konungen och riksdagen gemensamt stiftad lag samt de särskilda föreskrifter, som äro meddelade i

1916-06-08

Svensk författningssamling (pdf, 2910 kB)

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDSKONTORET, utfärdat vid slutet af 1914 års senare riksdag. Bihang till senare riksdagens protokoll 1914. 15 samt. I avd. 4 haft. RiksgHIdskontoreta reglemente.Innehållsförteckning. Allmänna bestämmelser 1 och 2. Riksgäldskontorets styrelse 311. j lånerörelse 1219. D fonder 2024. befattning med

1914-01-01

Svensk författningssamling (pdf, 5302 kB)

Svensk författningssamling

Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdat den 10 september 1914, gällande från och med år 1915. AVDELNING I. Allmänna föreskrifter. l. Riksbanken förbliver under riksdagens garanti samt förvaltas av därtill förordnade fullmäktige efter av Konungen och riksdagen gemensamt stiftad lag samt de särskilda

1914-09-10

Svensk författningssamling (pdf, 2808 kB)

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDSKONTORET, utfärdat Tid slutet av 1918 års lagtima riksdag. Bihang till riksdagens protokoll 1918. 15 samt. 3 käft. Riksgäldskontorets reglemente.Innehållsförteckning. Allmänna bestämmelser 1 och 2. Riksgäldskontorets styrelse 311. y lånerörelse 1219. fonder 2024. befattning med riksstatsinkomsterna

1918-01-01

Svensk författningssamling (pdf, 5969 kB)

Svensk författningssamling

Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdat den 15 juni 1918. AVDELNING I. Allmänna föreskrifter. i. Riksbanken förbliver under riksdagens garanti samt förvaltas av därtill förordnade fullmäktige efter av Konungen och riksdagen gemensamt stiftad lag samt de särskilda föreskrifter, som äro meddelade

1918-06-15

Svensk författningssamling (pdf, 2903 kB)

Svensk författningssamling 1998:621

1998-06-11

Svensk författningssamling 1998:620

1998-06-11

Svensk författningssamling 1998:603

1998-06-11

Svensk författningssamling 1998:543

1998-06-11

Svensk författningssamling 1998:527

1998-06-11

Svensk författningssamling 1998:525

1998-06-11

Svensk författningssamling 1998:493

1998-06-11

Svensk författningssamling 1998:492

1998-06-11

Svensk författningssamling 1998:489

1998-06-11

Svensk författningssamling 1998:488

1998-06-11

Svensk författningssamling 1998:31

1998-01-29