Dokument & lagar (517 träffar)

Omröstning 2009/10:UU20p2 Försäkringsbenägenhet

Votering: betänkande 2009/10:UU20 Lag om konsulära katastrofinsatser, förslagspunkt 2 Försäkringsbenägenhet Riksdagen avslår motion 2009/10:U7. Datum: 2010-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 107 0 23 m 83 0 0 13 c 22 0 0

2010-04-28

Omröstning 2009/10:UU15p17 Kina

Votering: betänkande 2009/10:UU15 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, förslagspunkt 17 Kina Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U203 yrkandena 1, 2 och 4-6, 2008/09:U277, 2008/09:U303 yrkandena 1, 4 och 5, 2008/09:U349 yrkande 94 och 2009/10:U340 yrkande 85. Datum: 2010-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2010-04-28

Omröstning 2009/10:UbU21p3 Övergripande mål

Votering: betänkande 2009/10:UbU21 Ny skollag, förslagspunkt 3 Övergripande mål Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub13 yrkande 3, 2009/10:Ub14 yrkande 4 och 2009/10:Ub15 yrkande 3. Datum: 2010-06-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 117

2010-06-22

Omröstning 2009/10:UbU21p10 Lika förutsättningar för kommunala och fristående skolor

Votering: betänkande 2009/10:UbU21 Ny skollag, förslagspunkt 10 Lika förutsättningar för kommunala och fristående skolor Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub13 yrkande 11, 2009/10:Ub14 yrkande 15 och 2009/10:Ub15 yrkande 22. Datum: 2010-06-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 s, v, mp Parti

2010-06-22

Omröstning 2009/10:UbU16p3 Ämnesspecialister

Votering: betänkande 2009/10:UbU16 Ny lärarutbildning, förslagspunkt 3 Ämnesspecialister Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub3 yrkande 4. Datum: 2010-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 108 0 22 m 83 0 0 13 c 22 0 0 7 fp

2010-04-28

Omröstning 2009/10:UbU16p2 Fyra nya yrkesexamina

Votering: betänkande 2009/10:UbU16 Ny lärarutbildning, förslagspunkt 2 Fyra nya yrkesexamina Riksdagen godkänner regeringens förslag att riksdagens tidigare ställningstagande om att det ska inrättas en samlad lärarexamen inte längre ska gälla utan att dagens lärarexamen i stället ska ersättas av fyra nya yrkesexamina:

2010-04-28

Omröstning 2009/10:UbU10p7 Vikten av ett resursfördelningssystem som gynnar forskning i hela landet

Votering: betänkande 2009/10:UbU10 Forskning och forskarutbildning, förslagspunkt 7 Vikten av ett resursfördelningssystem som gynnar forskning i hela landet Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub550 yrkande 3. Datum: 2010-02-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående

2010-02-18

Omröstning 2009/10:TU4p1 Meddelande om Hållbara framtida transporter - Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt transportsystem

Votering: betänkande 2009/10:TU4 Hållbara framtida transporter Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt transportsystem, förslagspunkt 1 Meddelande om Hållbara framtida transporter Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt transportsystem Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna. Datum: 2009-10-21 Omröstning

2009-10-21

Omröstning 2009/10:TU24p4 Finansieringsfrågor

Votering: betänkande 2009/10:TU24 Åtgärdsplanering för transportsystemet 20102021 m.m.förslagspunkt 4 Finansieringsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T8 av Lena Hallengren m.fl. s, v, mp yrkandena 3 i denna del, 6 och 7, 2009/10:T230 av Agneta Lundberg m.fl. s yrkande 2, 2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. v yrkandena

2010-06-17

Omröstning 2009/10:TU22p3 Trafikmedicinska enheter

Votering: betänkande 2009/10:TU22 Några körkorts- och fordonsfrågor, förslagspunkt 3 Trafikmedicinska enheter Riksdagen avslår motion 2009/10:T7 av Peter Pedersen m.fl. v, s, mpDatum: 2010-06-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 116 0

2010-06-17

Omröstning 2009/10:TU22p14 Alkolås

Votering: betänkande 2009/10:TU22 Några körkorts- och fordonsfrågor, förslagspunkt 14 Alkolås Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T220 av Catharina Bråkenhielm s i denna del, 2009/10:T263 av Sofia Larsen c2009/10:T285 av Lars-Axel Nordell och Mikael Oscarsson båda kd yrkandena 1 och 3-5, 2009/10:T340 av Lars Wegendal

2010-06-17

Omröstning 2009/10:TU19p5 Fastighetsboxar

Votering: betänkande 2009/10:TU19 Ny postlag m.m.förslagspunkt 5 Fastighetsboxar Riksdagen avslår motionerna 2008/09:T205 av Cecilia Wikström i Uppsala fp yrkandena 1 och 2, båda i denna del, 2008/09:T256 av Christina Oskarsson s2008/09:T297 av Louise Malmström s2008/09:T363 av Agneta Gille s2009/10:T269 av Maria Kornevik

2010-06-22

Omröstning 2009/10:TU18p6 Strukturell separation och konkurrens på bredbandsmarknaden

Votering: betänkande 2009/10:TU18 Tillgängliga elektroniska kommunikationer, förslagspunkt 6 Strukturell separation och konkurrens på bredbandsmarknaden Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T6 av Lena Hallengren m.fl. s, v, mp yrkande 1 och 2009/10:T386 av Lars Hjälmered och Tomas Tobé båda mDatum: 2010-05-26 Omröstning

2010-05-26

Omröstning 2009/10:SoU22p4 Företrädare för allmänheten i Socialstyrelsens klagomålshantering

Votering: betänkande 2009/10:SoU22 Patientsäkerhet och tillsyn, förslagspunkt 4 Företrädare för allmänheten i Socialstyrelsens klagomålshantering Riksdagen avslår motionerna 2009/10:So13 av Thomas Nihlén och Gunvor G Ericson båda mp yrkande 7, 2009/10:So14 av Ylva Johansson m.fl. s yrkande 4 och 2009/10:So15 av Elina

2010-06-16

Omröstning 2009/10:SoU19p2 Rapporteringsskyldighet i enskilt bedriven verksamhet

Votering: betänkande 2009/10:SoU19 Lex Sarah och socialtjänsten förslag om vissa förändringar, förslagspunkt 2 Rapporteringsskyldighet i enskilt bedriven verksamhet Riksdagen avslår motion 2009/10:So5 av Eva Olofsson m.fl. v, s, mpDatum: 2010-05-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp

2010-05-26

Omröstning 2009/10:SoU11p16 Livstestamente m.m.

Votering: betänkande 2009/10:SoU11 Hälso- och sjukvårdsfrågor, förslagspunkt 16 Livstestamente m.m. Riksdagen avslår motionerna 2009/10:So254 av Barbro Westerholm och Jan Ertsborn båda fp2009/10:So335 av Mikael Oscarsson och Jan Erik Ågren båda kd yrkande 1, 2009/10:So430 av Christer Winbäck fp2009/10:So463 av Lars Ohly

2010-04-07

Omröstning 2009/10:SkU7p1 Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Brittiska Jungfruöarna

Votering: betänkande 2009/10:SkU7 Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Brittiska Jungfruöarna, förslagspunkt 1 Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Brittiska Jungfruöarna Riksdagen dels godkänner 1. avtalet mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna om utbyte av upplysningar avseende

2009-11-12

Omröstning 2009/10:SkU6p1 Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Bermuda

Votering: betänkande 2009/10:SkU6 Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Bermuda, förslagspunkt 1 Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Bermuda Riksdagen dels godkänner 1. avtalet mellan Sverige och Bermuda enligt bemyndigande från det Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirlands

2009-11-12

Omröstning 2009/10:SkU27p4 Uttagsbeskattning

Votering: betänkande 2009/10:SkU27 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 4 Uttagsbeskattning Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk254, 2009/10:Sk338, 2009/10:Sk375, 2009/10:Sk376, 2009/10:Sk382, 2009/10:Sk418 yrkande 2, 2009/10:Sk434, 2009/10:Sk463, 2009/10:Sk482, 2009/10:Sk483,

2010-03-11

Omröstning 2009/10:SfU8p11 Skydd mot avvisning

Votering: betänkande 2009/10:SfU8 Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet, förslagspunkt 11 Skydd mot avvisning Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf5 av Bodil Ceballos mp yrkandena 10 och 23, 2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. v yrkande 34 och 2009/10:Sf332 av Bodil Ceballos m.fl. mp yrkandena

2009-12-14