Dokument & lagar (645 träffar)

Motion 2019/20:2694 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:2694 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Förutom de anslagsförändringar som redovisas


Utskottsberedning: 2019/20:MJU1

Motion 2019/20:2694 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2694 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 95 kB)

Motion 2019/20:2693 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:2693 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Förutom de


Utskottsberedning: 2019/20:MJU2

Motion 2019/20:2693 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2693 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 93 kB)

Motion 2019/20:2055 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2055 av Johan Pehrson m.fl. L Liberal politik för ett starkare Europasamarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett fördjupat europeiskt samarbete inom klimat- och miljöpolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: FöU KU MJU NU SfU SkU UU 2019/20:FiU20 2019/20:FiU22 2019/20:JuU25 2019/20:MJU8

Motion 2019/20:2055 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 94 kB) Motion 2019/20:2055 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 147 kB)

Motion 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. C Frihetsreformer för Sveriges landsbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att myndigheters service gentemot människor och företag bör förbättras genom att fler främjandeuppdrag formuleras och tillkännager detta


Utskottsberedning: FöU MJU NU SkU 2019/20:CU15 2019/20:CU16 2019/20:FiU22 2019/20:FiU26 2019/20:JuU1 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26 2019/20:MJU6 2019/20:MJU7 2019/20:MJU9 2019/20:TU5 2019/20:TU7 2019/20:UbU9

Motion 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 86 kB) Motion 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 141 kB)

Motion 2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. C Ansvar och resultat för klimat och miljö Sammanfattning Världens utsläpp måste minska. Men trots att nästan alla världens länder står bakom Parisavtalets klimatmål så ökar utsläppen, i Sverige, i Europa och i världen. Runt om i världen samlas unga människor för


Utskottsberedning: MJU NU SkU TU 2019/20:CU15 2019/20:CU16 2019/20:FiU34 2019/20:MJU10 2019/20:TU7 2019/20:TU8

Motion 2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 95 kB) Motion 2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 152 kB)

Yttrande 2019/20:MJU4y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2019/20:MJU4y Tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har beslutat att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över de iakttagelser om riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen som konstitutionsutskottet har redovisat

2019-11-07

Yttrande 2019/20:MJU4y (pdf, 80 kB)

Yttrande 2019/20:MJU3y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2019/20:MJU3y Arbetet i frågor som rör Kina Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har gett bl.a. miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2019/20:18 Arbetet i frågor som rör Kina och de följdmotioner som väckts med anledning av skrivelsen

2019-11-07

Yttrande 2019/20:MJU3y (pdf, 83 kB)

Yttrande 2019/20:MJU2y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2019/20:MJU2y Höständringsbudget för 2019 Till finansutskottet Finansutskottet har gett miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2019/20:2 Höständringsbudget för 2019 med eventuella motioner i de delar som berör utskotts ämnesområde. Miljö-

2019-10-23

Yttrande 2019/20:MJU2y (pdf, 79 kB)

Yttrande 2019/20:MJU1y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2019/20:MJU1y Utgiftsramar för utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård och 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Till finansutskottet Finansutskottet har gett miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2020 prop. 2019/20:1

2019-10-23

Yttrande 2019/20:MJU1y (pdf, 101 kB)

Motion 2019/20:2640 av Ann-Sofie Alm (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2640 av Ann-Sofie Alm M Åtgärder för nationellt strandstädningsansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ta ett nationellt ansvar över havs- och strandmiljön längs Sveriges och Bohusläns kust och tillkännager


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2640 av Ann-Sofie Alm (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2640 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:675 av Michael Rubbestad (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:675 av Michael Rubbestad SD Förbjud försäljning av fjädrar av fågeldun Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda försäljningen av fjädrar av fågeldun och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige säljs många tusentals


Utskottsberedning: 2019/20:MJU9

Motion 2019/20:675 av Michael Rubbestad (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:675 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:677 av Michael Rubbestad (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:677 av Michael Rubbestad SD Inför pantsystem för färgpatroner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införande av pantsystem för färgpatroner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den som yrkesmässigt tappar konsumtionsfärdig dryck


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:677 av Michael Rubbestad (SD) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:677 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:3219 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3219 av Markus Wiechel m.fl. SD Hälsosam mat inom den offentliga verksamheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett handlingsprogram för hälsosam kost inom den offentliga verksamheten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: MJU SoU

Motion 2019/20:3219 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3219 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 90 kB)

Motion 2019/20:576 av Elisabeth Falkhaven och Emma Hult (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:576 av Elisabeth Falkhaven och Emma Hult båda MP Förbud mot att hålla delfiner i fångenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbud mot att hålla delfiner i fångenskap och tillkännager detta för regeringen. Förutsättningar att främja god


Utskottsberedning: 2019/20:MJU9

Motion 2019/20:576 av Elisabeth Falkhaven och Emma Hult (båda MP) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:576 av Elisabeth Falkhaven och Emma Hult (båda MP) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:770 av Mikael Eskilandersson (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:770 av Mikael Eskilandersson SD Handläggningstiden för att ta jordbruksmark ur produktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sätta sex veckors tak på handläggningstiden för att ta jordbruksmark ur produktion och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2019/20:MJU8

Motion 2019/20:770 av Mikael Eskilandersson (SD) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:770 av Mikael Eskilandersson (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:701 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:701 av Kjell-Arne Ottosson KD Biodling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lämplig myndighet bör få i uppdrag att justera märkningsreglerna så att även honungen ursprungsmärks enligt gällande EU-regler, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:701 av Kjell-Arne Ottosson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:701 av Kjell-Arne Ottosson (KD) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:699 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:699 av Kjell-Arne Ottosson KD Gårdsnära slakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stödja och uppmuntra gårdsnära slakt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Allt fler konsumenter efterfrågar närproducerade köttprodukter.


Utskottsberedning: 2019/20:MJU9

Motion 2019/20:699 av Kjell-Arne Ottosson (KD) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:699 av Kjell-Arne Ottosson (KD) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:3296 av Louise Meijer m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3296 av Louise Meijer m.fl. M Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om minskat


Utskottsberedning: 2019/20:MJU1

Motion 2019/20:3296 av Louise Meijer m.fl. (M) (docx, 79 kB) Motion 2019/20:3296 av Louise Meijer m.fl. (M) (pdf, 107 kB)

Motion 2019/20:3208 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3208 av Markus Wiechel m.fl. SD Minskad användning av palmolja och märkning av höga salt- och sockerhalter i livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn för minskad användning av palmolja och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:3208 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:3208 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 93 kB)

Motion 2019/20:2858 av Rebecka Le Moine (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2858 av Rebecka Le Moine MP Naturbaserade klimatlösningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa på forskning för naturbaserade klimatlösningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2858 av Rebecka Le Moine (MP) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2858 av Rebecka Le Moine (MP) (pdf, 80 kB)