Dokument & lagar (297 träffar)

Motion 2014/15:1457 av Carina Ohlsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1457 av Carina Ohlsson S Gör det straffbart att slänga cigarettfimpar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att även låta cigarettfimpar omfattas av lagen mot nedskräpning. Motivering 1 miljard fimpar


Utskottsberedning: 2014/15:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1457 av Carina Ohlsson (S) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:1457 av Carina Ohlsson (S) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:143 av Maria Malmer Stenergard (M)

Motion till riksdagen 2014/15:143 av Maria Malmer Stenergard M Respekt för äganderätt till åldrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur de gällande ålfiskebestämmelserna förhåller sig till Europeiska konventionen om skydd för de


Utskottsberedning: 2014/15:MJU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:143 av Maria Malmer Stenergard (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:143 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:76 av Magnus Persson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:76 av Magnus Persson SD Förbud mot fällfångst av vildsvin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbjuda fällfångst av vildsvin. Motivering Vildsvinen som vi talar om här är ett matnyttigt, stresskänsligt samt


Utskottsberedning: 2014/15:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:76 av Magnus Persson (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:76 av Magnus Persson (SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:2409 av Finn Bengtsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2409 av Finn Bengtsson m.fl. M Jakt som en rättighet också för personer med funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att göra det enklare för personer med funktionsnedsättning att få jaga.


Utskottsberedning: 2014/15:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2409 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2409 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:706 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:706 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson S Giftiga ormar i bostaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om giftiga ormar i bostaden. Motivering Frågan om rätten att ha giftiga ormar i flerbostadshus aktualiseras


Utskottsberedning: 2014/15:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:706 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:706 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (S) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2378 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2378 av Saila Quicklund M Fjälljakten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en framflyttning av jaktpremiären för ripjakt. Motivering Att jaga ripa i de jämtländska fjällen är mycket populärt. Jakten lockar


Utskottsberedning: 2014/15:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2378 av Saila Quicklund (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2378 av Saila Quicklund (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:687 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:687 av Jan Ericson M Pant på lågenergilampor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om pant på lågenergilampor. Motivering EU har beslutat att i praktiken förbjuda vanliga glödlampor. Detta för att snabba på en övergång


Utskottsberedning: 2014/15:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:687 av Jan Ericson (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:687 av Jan Ericson (M) (pdf, 58 kB)

Motion 2014/15:69 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:69 av Jens Holm m.fl. V Giftfri vardag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förändringar i EU:s kemikalielagstiftning, Reach. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att EU:s


Utskottsberedning: 2014/15:MJU7
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 8 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:69 av Jens Holm m.fl. (V) (docx, 50 kB) Motion 2014/15:69 av Jens Holm m.fl. (V) (pdf, 86 kB)

Motion 2014/15:2945 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2945 av Markus Wiechel och Richard Jomshof SD Förbud mot delfinarier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbjuda delfinarier. Motivering Delfinarier är utformade utifrån besökarnas och ägarnas behov istället


Utskottsberedning: 2014/15:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2945 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2945 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:685 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:685 av Jan Ericson M Levandefångst i fällor eller snaror Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över regelverket för levandefångst i fällor eller snaror. Motivering Jakt på vilt är viktigt både ur ekonomisk synpunkt,


Utskottsberedning: 2014/15:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:685 av Jan Ericson (M) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:685 av Jan Ericson (M) (pdf, 58 kB)

Motion 2014/15:684 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:684 av Jan Ericson M Godsjakt på uppfödda fåglar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över godsjakt på uppfödda fåglar. Motivering Godsjakt innebär jakt på uppfödda fåglar, exempelvis änder, fasaner och rapphöns.


Utskottsberedning: 2014/15:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:684 av Jan Ericson (M) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:684 av Jan Ericson (M) (pdf, 56 kB)

Motion 2014/15:2927 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2927 av Richard Jomshof m.fl. SD Skärpta regler för svensk minknäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en paragraf i djurskyddslagen 1988:534 som klart och tydligt föreskriver att minkar som föds upp


Utskottsberedning: 2014/15:MJU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2927 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2927 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:2926 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2926 av Richard Jomshof m.fl. SD Skärpta straff för djurplågeri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa brottet grovt djurplågeriRiksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2014/15:JuU14 2014/15:MJU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2926 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2926 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 90 kB)

Motion 2014/15:2330 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2330 av Saila Quicklund M Småviltsjakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tydligare krav på länsstyrelserna att inte höja prisnivåerna för jakt på statens marker mer än kostnadsprisindex. Motivering Jakt är både


Utskottsberedning: 2014/15:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2330 av Saila Quicklund (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2330 av Saila Quicklund (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:1390 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1390 av Mikael Oscarsson KD Koppel- och munkorgstvång för vissa hundraser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda koppel- och munkorgstvång för vissa hundraser. Motivering Ännu tycks ingen ha fått bukt med


Utskottsberedning: 2014/15:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1390 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1390 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:1367 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:1367 av Jan Lindholm MP Pant på mobiltelefoner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbeta för ett pantsystem för mobiltelefoner. Bakgrund Idag har 96 procent av alla svenskar äldre än tolv år en egen mobiltelefon.


Utskottsberedning: 2014/15:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1367 av Jan Lindholm (MP) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1367 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:680 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:680 av Jan Ericson M Grytjakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över utförandet av grytjakt. Motivering Grytjakt innebär att hundar skickas ned i exempelvis grävlingsgryt eller rävgryt för att driva upp


Utskottsberedning: 2014/15:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:680 av Jan Ericson (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:680 av Jan Ericson (M) (pdf, 57 kB)

Motion 2014/15:671 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:671 av Jan Ericson M Pant på batterier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa pant på batterier. Motivering Mängden batterier som lämnas in för återvinning har fördubblats på två år, från 30 procent till


Utskottsberedning: 2014/15:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:671 av Jan Ericson (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:671 av Jan Ericson (M) (pdf, 56 kB)

Motion 2014/15:2835 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2835 av Anders Forsberg m.fl. SD Skogen vår gemensamma resurs Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska modellen för skogspolitik bör bevaras och utvecklas vidare i samarbete med skogsnäringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:MJU11
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2014/15:2835 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2835 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 90 kB)

Motion 2014/15:1355 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2014/15:1355 av Kristina Yngwe C Stärkt rättssäkerhet i djurskyddsärenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka insatserna för kalibrering av kunskaper, kompetenshöjning och utbildning i kundservice och bemötande.


Utskottsberedning: 2014/15:JuU1 2014/15:MJU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1355 av Kristina Yngwe (C) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1355 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 67 kB)