Dokument & lagar (257 träffar)

Motion 2014/15:1514 av Runar Filper m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1514 av Runar Filper m.fl. SD Evenemangslista och allmän tillgänglighet genom fri television Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upprätta en evenemangslista innehållande stora sportevenemang och klassiska svenska


Utskottsberedning: 2015/16:KU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1514 av Runar Filper m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:1514 av Runar Filper m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:1610 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:1610 av Birgitta Ohlsson m.fl. FP En rättighetsmekanism i EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att en rättighetsmekanism inrättas i EU. Motivering I skuggan av den ekonomiska krisen rasar en värderingskris


Utskottsberedning: 2015/16:KU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1610 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1610 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP) (pdf, 76 kB)

Motion 2014/15:2924 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2924 av Julia Kronlid m.fl. SD Myanmar Burma Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige och omvärlden inte bör vara för naiva i bedömningen av situationen i Myanmar BurmaRiksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2015/16:UU15
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2014/15:2924 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2924 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 88 kB)

Motion 2014/15:2901 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2901 av Aron Emilsson m.fl. SD Nationellt samiskt forskningscentrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att inrätta ett nationellt samiskt forskningscentrum. Motivering Forskningen kring samiska


Utskottsberedning: 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2901 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2901 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:2896 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2896 av Stefan Jakobsson m.fl. SD Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt


Utskottsberedning: 2014/15:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2896 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2014/15:2896 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (pdf, 99 kB)

Motion 2014/15:2894 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2894 av Josef Fransson m.fl. SD Utgiftsområde 19 Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt förslaget i tabell 1. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn


Utskottsberedning: 2014/15:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2894 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2894 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2014/15:2890 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2890 av Martin Kinnunen m.fl. SD Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2890 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 54 kB) Motion 2014/15:2890 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 97 kB)

Motion 2014/15:2889 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2889 av Josef Fransson m.fl. SD Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn


Utskottsberedning: 2014/15:NU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2889 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 51 kB) Motion 2014/15:2889 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 92 kB)

Motion 2014/15:2888 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2888 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt


Utskottsberedning: 2014/15:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2888 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2888 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2014/15:2851 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2851 av Anders Forsberg m.fl. SD Åkermarken som riksintresse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta fram en strategi för en långsiktigt hållbar användning av åkermark där särskilt värdefull åkermark klassas som


Utskottsberedning: 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2851 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2851 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 91 kB)

Motion 2014/15:2785 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2785 av Anders Forsberg m.fl. SD Avbytartjänsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda ett återinförande av statlig medfinansiering av avbytartjänster inom den småskaliga animalieproduktionen. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2785 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2785 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2938 av Carina Herrstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2938 av Carina Herrstedt m.fl. SD Resursfördelning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att allokera resurser i enlighet med motionen. Motivering För Sverigedemokraterna är det en självklarhet


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2938 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2938 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2014/15:2965 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2965 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och förvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och förvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt


Utskottsberedning: 2014/15:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2965 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2965 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2014/15:2955 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2955 av Sven-Olof Sällström m.fl. SD Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt


Utskottsberedning: 2014/15:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2955 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2955 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) (pdf, 89 kB)

Motion 2014/15:2954 av Carina Herrstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2954 av Carina Herrstedt m.fl. SD Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning


Utskottsberedning: 2014/15:UbU2 2015/16:UbU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2954 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:2954 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2014/15:2951 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2951 av Ewa Thalén Finné m.fl. M Ägarlägenheter i befintliga hyreshus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag som gör det möjligt att omvandla hyreslägenheter


Utskottsberedning: 2015/16:CU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:2951 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2951 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (pdf, 88 kB)

Motion 2014/15:2999 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2999 av Tomas Tobé m.fl. M, FP, C, KD Skolavslutningar i kyrkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 1 kap. 6 skollagen 2010:800 ska ges följande lydelse med ikraftträdande den 1 april 2015: Utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:2999 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2999 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:2672 av Runar Filper m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2672 av Runar Filper m.fl. SD Landsbygdens kulturarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur ett restaureringsstöd för insatser i odlingslandskapet kan utformas och återinföras. Motivering Många förknippar


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2672 av Runar Filper m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2672 av Runar Filper m.fl. (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:2757 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2757 av Tomas Tobé m.fl. M, FP, C, KD Karriärvägar för lärare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förstärka Alliansens karriärtjänstreform. Motivering En av de viktigaste faktorerna för elevernas studieresultat


Utskottsberedning: 2014/15:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:2757 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2757 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:2766 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2766 av Julia Kronlid m.fl. SD Situationen för kristna i världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör visa sitt tydliga stöd för kristna kopter i Egypten och verka för att FN och EU ställer tydliga


Utskottsberedning: 2015/16:UU12 2015/16:UU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2766 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2766 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)