Dokument & lagar (314 träffar)

Motion 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. C Utveckla hela landet Sammanfattning Centerpartiet vill skapa världens modernaste landsbygd och världens grönaste städer. Hela landet ska kunna utvecklas. Det handlar om möjligheterna till jobb, god välfärd och grön tillväxt var i landet man än bor. Centerpartiet


Utskottsberedning: 2014/15:CU10 2014/15:KrU7 2014/15:MJU11,2014/15:MJU2 2014/15:MJU12 2014/15:MJU13 2014/15:MJU2 2014/15:MJU5 2014/15:NU7 2014/15:SkU18 2014/15:TU5 2014/15:TU6 2014/15:TU9 2015/16:CU14 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 18 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 56 kB) Motion 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 116 kB)

Motion 2014/15:138 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:138 av Jonas Sjöstedt m.fl. V En skola att lita på 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förändra skolvalet i grundskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2014/15:UbU11 2014/15:UbU9 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:138 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 53 kB) Motion 2014/15:138 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 91 kB)

Motion 2014/15:1910 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1910 av Göran Hägglund m.fl. KD Sjukvårdsreform för en jämlik sjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av en jämlik sjukvård. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2014/15:SoU1 2014/15:SoU7 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:1910 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1910 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:1906 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1906 av Göran Hägglund m.fl. KD Sverige som kunskapsland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att uppvärdera läraryrket. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2014/15:UbU11 2014/15:UbU9
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2014/15:1906 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1906 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:1830 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:1830 av Jan Björklund m.fl. FP Förstatligande av skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skolan ska förstatligas. Motivering Kommunaliseringen av skolan som genomdrevs av Socialdemokraterna med stöd av bland


Utskottsberedning: 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1830 av Jan Björklund m.fl. (FP) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1830 av Jan Björklund m.fl. (FP) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. C Öppna dörren till arbetsmarknaden Sammanfattning Idag har över 340 000 fler människor ett jobb att gå till än när alliansregeringen tillträdde 2006. Utanförskapet har minskat med 200 000 människor. Detta har uppnåtts samtidigt som vi gått igenom en stor internationell


Utskottsberedning: 2014/15:AU3 2014/15:AU4 2014/15:AU5 2014/15:AU9 2014/15:SkU16 2014/15:UbU10 2014/15:UbU11 2014/15:UbU12 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 103 kB)

Motion 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. FP Insatser för hbt-personers rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om likställd diskrimineringslagstiftning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:AU3 2014/15:CU6 2014/15:JuU1 2014/15:JuU14 2014/15:SfU11 2014/15:SoU11 2014/15:SoU12 2014/15:SoU7 2014/15:UbU11 2014/15:UU10 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) (pdf, 99 kB)

Motion 2014/15:2551 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2551 av Göran Hägglund m.fl. KD Familjesäkra politiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att familjesäkra politiken. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet


Utskottsberedning: 2014/15:SfU3 2014/15:SoU10 2014/15:UbU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2014/15:2551 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2551 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:1469 av Margareta Cederfelt och Hillevi Engström (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1469 av Margareta Cederfelt och Hillevi Engström M AT-tjänstgöring för sjuksköterskor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa allmäntjänstgöring för sjuksköterskor. Motivering Dagens sjuksköterskeutbildning


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1469 av Margareta Cederfelt och Hillevi Engström (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1469 av Margareta Cederfelt och Hillevi Engström (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:1437 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1437 av Johan Andersson m.fl. S Öka inslaget av geriatrik i läkarutbildningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inslagen av geriatrik bör stärkas i läkarutbildningen. Motivering Äldres hälsotillstånd har successivt


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1437 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1437 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:1449 av Lars Eriksson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1449 av Lars Eriksson S Utbildning av sjuksköterskor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en översyn av utbildningen för sjuksköterskor. Motivering För att möta sjukvårdens framtidsutmaningar är utvecklingen


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1449 av Lars Eriksson (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1449 av Lars Eriksson (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:1585 av Anna Wallén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1585 av Anna Wallén m.fl. S Praktik på högskolans program Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en arbetsmarknadsanknytning i alla högskoleprogram. Motivering Det är viktigt att alla studenter på högskolan får möjlighet


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1585 av Anna Wallén m.fl. (S) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:1585 av Anna Wallén m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2281 av Ellen Juntti (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2281 av Ellen Juntti M Obligatoriska moment i högskoleutbildningar om barn som far illa, brott mot barn och anmälningsskyldigheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i högskoleutbildningar där man kommer att


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2281 av Ellen Juntti (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2281 av Ellen Juntti (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2275 av Sofia Fölster (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2275 av Sofia Fölster M Fribeloppet för studerande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att höja fribeloppet för studerande. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:UbU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2275 av Sofia Fölster (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2275 av Sofia Fölster (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2268 av Amir Adan (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2268 av Amir Adan M Körkortsutbildningslån för ungdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om körkortsutbildningslån för ungdomar. Motivering Ungdomsarbetslösheten i Sverige är hög och unga har svårt att komma in på


Utskottsberedning: 2015/16:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2268 av Amir Adan (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2268 av Amir Adan (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2255 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2255 av Jan R Andersson M Forskningsreaktor i Oskarshamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en forsknings- och skolreaktor vid Oskarshamns kärnkraftverk. Motivering Den tidigare alliansregeringens historiska energiöverenskommelse


Utskottsberedning: 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2255 av Jan R Andersson (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2255 av Jan R Andersson (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2840 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2840 av Tomas Tobé m.fl. M, FP, C, KD Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fördubblad


Utskottsberedning: 2014/15:UbU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , 5 bifall,

Motion 2014/15:2840 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (docx, 50 kB) Motion 2014/15:2840 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (pdf, 135 kB)

Motion 2014/15:2901 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2901 av Aron Emilsson m.fl. SD Nationellt samiskt forskningscentrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att inrätta ett nationellt samiskt forskningscentrum. Motivering Forskningen kring samiska


Utskottsberedning: 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2901 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2901 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:2896 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2896 av Stefan Jakobsson m.fl. SD Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt


Utskottsberedning: 2014/15:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2896 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2014/15:2896 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (pdf, 99 kB)

Motion 2014/15:2886 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm (M, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:2886 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm M, FP Forsknings- och utbildningsstöd i geriatrisk farmakologi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildning och forskning i geriatrisk klinisk farmakologi. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2886 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm (M, FP) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2886 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm (M, FP) (pdf, 85 kB)