Dokument & lagar (254 träffar)

Motion 2014/15:2461 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2461 av Annie Lööf m.fl. C Mer förnybart bättre miljö Sammanfattning Centerpartiet har i alliansregeringen åstadkommit historiska resultat för det förnybara och för miljön. Vi är stolta över att klimatutsläppen har sjunkit och att den förnybara energin har vuxit under Alliansregeringen.


Utskottsberedning: 2014/15:MJU1 2014/15:MJU13 2014/15:NU12 2014/15:NU3 2014/15:NU9 2014/15:SkU16 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 11 avslag, 3 bifall,

Motion 2014/15:2461 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 51 kB) Motion 2014/15:2461 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 105 kB)

Motion 2014/15:194 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:194 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Skattefusk, svartjobb och social dumpning 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Nationell handlingsplan mot skattefusk, svartjobb och social dumpning 5Stoppa läckaget från välfärden 6Individuell redovisning


Utskottsberedning: 2014/15:AU4 2014/15:SfU13 2014/15:SkU17 2014/15:SkU20
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2014/15:194 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 59 kB) Motion 2014/15:194 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 120 kB)

Motion 2014/15:193 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:193 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Några kulturfrågor 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Feministisk strategi 5Kulturlöftet ett gemensamt ansvar för konst och kultur 6Film för alla 6.1Digital bio och den svenska filmens kulturarv 7Satsning


Utskottsberedning: 2014/15:KrU10 2014/15:KrU2 2014/15:KrU3 2014/15:KrU7 2014/15:SkU19
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:193 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 62 kB) Motion 2014/15:193 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 120 kB)

Motion 2014/15:1908 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1908 av Göran Hägglund m.fl. KD Varmare företagsklimat för fler jobb Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en lärlingsanställningsform. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2014/15:AU4 2014/15:AU7 2014/15:FiU1 2014/15:NU9 2014/15:SkU16 2014/15:SkU19
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 6 avslag, 2 bifall,

Motion 2014/15:1908 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1908 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:1903 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1903 av Göran Hägglund m.fl. KD Gemenskap och sammanhållning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att utveckla gåvoskatteavdraget. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2014/15:KrU11 2014/15:SkU16 2014/15:SkU19
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:1903 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1903 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. C Underlätta för jobbskaparna Sammanfattning Små och medelstora företag är motorn för hållbar tillväxt runt om i hela Sverige. Fyra av fem nya jobb skapas i de små och medelstora företagen. När nya jobb skapas, läggs grunden för ett minskat utanförskap och mer skatteintäkter


Utskottsberedning: 2014/15:CU8 2014/15:FiU1 2014/15:FiU27 2014/15:NU10 2014/15:SfU1 2014/15:SkU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 6 avslag, 2 bifall,

Motion 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 90 kB)

Motion 2014/15:2460 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2460 av Annie Lööf m.fl. C Giftfri vardag Sammanfattning För att tillverka ett kilo textil används i genomsnitt fyra kilo kemikalier. På 50 års tid har kemikalieproduktionen ökat från 10 miljoner ton årligen till över 400 miljoner ton per år, utan att kontrollsystemen har hunnit med i samma


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12 2014/15:MJU4 2014/15:MJU7 2014/15:MJU8 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2460 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 55 kB) Motion 2014/15:2460 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 109 kB)

Motion 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. C Utveckla hela landet Sammanfattning Centerpartiet vill skapa världens modernaste landsbygd och världens grönaste städer. Hela landet ska kunna utvecklas. Det handlar om möjligheterna till jobb, god välfärd och grön tillväxt var i landet man än bor. Centerpartiet


Utskottsberedning: 2014/15:CU10 2014/15:KrU7 2014/15:MJU11,2014/15:MJU2 2014/15:MJU12 2014/15:MJU13 2014/15:MJU2 2014/15:MJU5 2014/15:NU7 2014/15:SkU18 2014/15:TU5 2014/15:TU6 2014/15:TU9 2015/16:CU14 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 18 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 56 kB) Motion 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 116 kB)

Motion 2014/15:1909 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1909 av Göran Hägglund m.fl. KD Välbefinnande och värdighet för äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att äldre kan bestämma själva. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2014/15:SkU16 2014/15:SoU1 2014/15:SoU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 4 avslag, 2 bifall,

Motion 2014/15:1909 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1909 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. C Öppna dörren till arbetsmarknaden Sammanfattning Idag har över 340 000 fler människor ett jobb att gå till än när alliansregeringen tillträdde 2006. Utanförskapet har minskat med 200 000 människor. Detta har uppnåtts samtidigt som vi gått igenom en stor internationell


Utskottsberedning: 2014/15:AU3 2014/15:AU4 2014/15:AU5 2014/15:AU9 2014/15:SkU16 2014/15:UbU10 2014/15:UbU11 2014/15:UbU12 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 103 kB)

Motion 2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. SD Arbetsmarknadsåtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka möjligheterna till heltidstjänst inom den offentliga sektorn. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:AU2 2014/15:AU3 2014/15:AU4 2014/15:AU7 2014/15:FiU1 2014/15:FiU27 2014/15:SfU1 2014/15:SfU13 2014/15:SkU16 2014/15:SoU1
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 30 avslag

Motion 2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (pdf, 122 kB)

Motion 2014/15:1561 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1561 av Josef Fransson SD Åtgärder mot tobaksbruk bland unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om direktiv till polisen för att minska tobaksförsäljningen till unga. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:SkU18 2014/15:SoU6
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2014/15:1561 av Josef Fransson (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1561 av Josef Fransson (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:522 av Hans Hoff och Suzanne Svensson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:522 av Hans Hoff och Suzanne Svensson S Personnummer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om offentliga personnummer. Motivering Offentlighetsprincipen i Sverige är en viktig utgångspunkt för vårt öppna och demokratiska


Utskottsberedning: 2014/15:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:522 av Hans Hoff och Suzanne Svensson (S) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:522 av Hans Hoff och Suzanne Svensson (S) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:402 av Birgitta Ohlsson (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:402 av Birgitta Ohlsson FP Trygghet för barn födda efter värdmödraskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning om hur svensk lagstiftning bör ändras för att tillgodose behoven hos barn födda efter värdmödraskap.


Utskottsberedning: 2014/15:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:402 av Birgitta Ohlsson (FP) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:402 av Birgitta Ohlsson (FP) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2880 av Finn Bengtsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2880 av Finn Bengtsson m.fl. M Enklare kassahantering i särskilda fall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av effekter på näringsverksamhet inom kontanthandeln som konsekvens av den nya kassalagen som trädde


Utskottsberedning: 2014/15:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2880 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2880 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:2834 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2834 av Martin Kinnunen m.fl. SD En effektivare klimatpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i EU och i globala förhandlingar ska verka för att bördefördelningen när det gäller minskade utsläpp


Utskottsberedning: 2014/15:MJU13 2014/15:NU9 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2014/15:2834 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2834 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 94 kB)

Motion 2014/15:2788 av Johan Hedin (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2788 av Johan Hedin C Rättssäkerhet i skattefrågor för företagare Sammanfattning Samtidigt som Skatteverket får höga betyg av företagare för sin servicenivå och sitt bemötande, finns en annan sida av myndigheten för dem som, rätt eller orätt, misstänks för felaktigheter i redovisning och


Utskottsberedning: 2014/15:JuU1 2014/15:JuU15 2014/15:SkU20
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2014/15:2788 av Johan Hedin (C) (docx, 57 kB) Motion 2014/15:2788 av Johan Hedin (C) (pdf, 100 kB)

Motion 2014/15:273 av Fredrik Christensson och Anders Ahlgren (C)

Motion till riksdagen 2014/15:273 av Fredrik Christensson och Anders Ahlgren C Möjligheten att dela upp kommunalskatten mellan flera kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att dela upp kommunalskatten mellan flera


Utskottsberedning: 2014/15:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:273 av Fredrik Christensson och Anders Ahlgren (C) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:273 av Fredrik Christensson och Anders Ahlgren (C) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:2660 av Finn Bengtsson och Amir Adan (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2660 av Finn Bengtsson och Amir Adan M Individuell redovisning av skatter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om individuell redovisning av skatter och förändringar av skatter. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2014/15:SkU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2660 av Finn Bengtsson och Amir Adan (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2660 av Finn Bengtsson och Amir Adan (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2612 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2612 av Jan R Andersson M Lagfartsavgiften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lagfartsavgiften. Motivering Vid köp av fastigheter utgår en lagfartsavgift beräknad på 1,5 på köpeskillingen samt därutöver en expeditionsavgift


Utskottsberedning: 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2612 av Jan R Andersson (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2612 av Jan R Andersson (M) (pdf, 58 kB)