Dokument & lagar (139 träffar)

Motion 2014/15:1878 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:1878 av Jan Björklund m.fl. FP En tydlig linje mot Ryssland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skärpta sanktioner mot Ryssland. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd


Utskottsberedning: 2014/15:UU10 2015/16:UU15 2017/18:UU10 2017/18:UU11
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:1878 av Jan Björklund m.fl. (FP) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1878 av Jan Björklund m.fl. (FP) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:1876 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:1876 av Jan Björklund m.fl. FP Svenskt medlemskap i Nato Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige under den innevarande mandatperioden bör söka medlemskap i Nato. Motivering Åter syns stridsvagnar på Europas


Utskottsberedning: 2014/15:UFöU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1876 av Jan Björklund m.fl. (FP) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1876 av Jan Björklund m.fl. (FP) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:3011 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3011 av Mattias Karlsson m.fl. SD Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka satsningarna på humanitärt bistånd. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2014/15:3011 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (docx, 57 kB) Motion 2014/15:3011 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (pdf, 117 kB)

Motion 2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. SD En ansvarsfull invandringspolitik Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Ansvarsfull invandringspolitik Prioriteringar avseende flyktinghjälp Tydliga och efterlevda regelverk Välfungerande mottagande Normer


Utskottsberedning: 2014/15:SfU11 2014/15:SfU12 2014/15:SfU4 2014/15:UU2 2015/16:KU15
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 33 avslag

Motion 2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (pdf, 108 kB)

Motion 2014/15:1905 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1905 av Göran Hägglund m.fl. KD Sammanhållning över gränserna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att enprocentsmålet upprätthålls. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2014/15:SfU11 2014/15:SfU13 2014/15:UU15 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:1905 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1905 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. FP Insatser för hbt-personers rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om likställd diskrimineringslagstiftning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:AU3 2014/15:CU6 2014/15:JuU1 2014/15:JuU14 2014/15:SfU11 2014/15:SoU11 2014/15:SoU12 2014/15:SoU7 2014/15:UbU11 2014/15:UU10 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) (pdf, 99 kB)

Motion 2014/15:1564 av Caroline Szyber och Désirée Pethrus (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1564 av Caroline Szyber och Désirée Pethrus KD Mänskliga rättigheter i Burma Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att det internationella samfundet ska driva på en demokratisk utveckling,


Utskottsberedning: 2015/16:UU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1564 av Caroline Szyber och Désirée Pethrus (KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1564 av Caroline Szyber och Désirée Pethrus (KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:1556 av Caroline Szyber och Désirée Pethrus (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1556 av Caroline Szyber och Désirée Pethrus KD Arbete för demokratiska och mänskliga rättigheter på Kuba Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen inom EU bör arbeta för att hålla uppe trycket på demokratiska


Utskottsberedning: 2015/16:UU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1556 av Caroline Szyber och Désirée Pethrus (KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1556 av Caroline Szyber och Désirée Pethrus (KD) (pdf, 69 kB)

Motion 2014/15:1554 av Caroline Szyber och Désirée Pethrus (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1554 av Caroline Szyber och Désirée Pethrus KD Kurdernas situation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige även framgent, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, bör lyfta fram frågan om kurdernas


Utskottsberedning: 2015/16:UU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:1554 av Caroline Szyber och Désirée Pethrus (KD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1554 av Caroline Szyber och Désirée Pethrus (KD) (pdf, 80 kB)

Motion 2014/15:2301 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2301 av Azadeh Rojhan Gustafsson S Mänskliga rättigheter i Iran Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen under FN:s överinseende bör verka för att Iran som medlem av Internationella arbetsbyrån ILO ratificerar


Utskottsberedning: 2015/16:UU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2301 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2301 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2295 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2295 av Hillevi Larsson m.fl. S Erkänn Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att erkänna Västsahara och dess exilregering. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2015/16:UU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2295 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2295 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:2266 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2266 av Markus Wiechel SD Erkännande av Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att erkänna Västsahara som en självständig nation. Motivering Den svenska regeringen var snabb med att erkänna Palestina som


Utskottsberedning: 2015/16:UU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2266 av Markus Wiechel (SD) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:2266 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:2924 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2924 av Julia Kronlid m.fl. SD Myanmar Burma Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige och omvärlden inte bör vara för naiva i bedömningen av situationen i Myanmar BurmaRiksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2015/16:UU15
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2014/15:2924 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2924 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 88 kB)

Motion 2014/15:2797 av Lawen Redar m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2797 av Lawen Redar m.fl. S Erkännande av det kurdiska folkets rätt till självbestämmande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska erkänna det kurdiska folket rätt till självbestämmande. Kurder och Kurdistan


Utskottsberedning: 2015/16:UU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2797 av Lawen Redar m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2014/15:2797 av Lawen Redar m.fl. (S) (pdf, 100 kB)

Motion 2014/15:2192 av Shadiye Heydari m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2192 av Shadiye Heydari m.fl. S Frigivande av Dawit Isaak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att intensifiera arbetet för att få Dawit Isaak frigiven. Motivering Den svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak,


Utskottsberedning: 2015/16:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2192 av Shadiye Heydari m.fl. (S) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2192 av Shadiye Heydari m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:2503 av Eva Lohman och Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2503 av Eva Lohman och Boriana Åberg M Olagliga organtransplantationer i Kina Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ofrivilliga och olagliga organtransplantationer i Kina. Motivering I Europarådets konvention mot handel


Utskottsberedning: 2015/16:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2503 av Eva Lohman och Boriana Åberg (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2503 av Eva Lohman och Boriana Åberg (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2464 av Susanne Eberstein (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2464 av Susanne Eberstein S Svenska initiativ för att få till stånd en nedrustning av kärnvapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska delta aktivt i förberedelserna inför översynskonferensen för icke-spridningsfördraget


Utskottsberedning: 2017/18:UU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2464 av Susanne Eberstein (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2464 av Susanne Eberstein (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2451 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, FP, KD, C)

Motion till riksdagen 2014/15:2451 av Cecilia Magnusson m.fl. M, V, FP, KD, C Frigivande av Dawit Isaak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak som sitter fängslad i Eritrea sedan mer än 13 år men


Utskottsberedning: 2015/16:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2451 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, FP, KD, C) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2451 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, FP, KD, C) (pdf, 88 kB)

Motion 2014/15:2441 av Désirée Pethrus (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2441 av Désirée Pethrus KD FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör fortsätta att verka för att FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och


Utskottsberedning: 2015/16:UU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2441 av Désirée Pethrus (KD) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2441 av Désirée Pethrus (KD) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:2436 av Désirée Pethrus (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2436 av Désirée Pethrus KD Motverka barnäktenskap i Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige inom ramen för bilaterala kontakter med Irak bör motverka barngifte i landet. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2015/16:UU12 2015/16:UU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2436 av Désirée Pethrus (KD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2436 av Désirée Pethrus (KD) (pdf, 66 kB)