Dokument & lagar (436 träffar)

Motion 2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. SD Arbetsmarknadsåtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka möjligheterna till heltidstjänst inom den offentliga sektorn. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:AU2 2014/15:AU3 2014/15:AU4 2014/15:AU7 2014/15:FiU1 2014/15:FiU27 2014/15:SfU1 2014/15:SfU13 2014/15:SkU16 2014/15:SoU1
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 30 avslag

Motion 2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (pdf, 122 kB)

Motion 2014/15:85 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:85 av Jonas Sjöstedt m.fl. V En jämlik och jämställd hälso- och sjukvård 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inriktning för hälso- och sjukvården 4Jämställd och jämlik vård 4.1Vårdens prioriteringar 4.2Kunskap och statistik 4.3Gör vården jämlik


Utskottsberedning: 2014/15:SoU12 2014/15:SoU6 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2014/15:85 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 70 kB) Motion 2014/15:85 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 175 kB)

Motion 2014/15:846 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:846 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Apoteket 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Patientsäkerhet, kompetens och apotekens personal 5Apoteket AB 5.1Läkemedelspriserna 5.2Distribution till öppenvårdsapotek 6Insyn i apotekens brister och


Utskottsberedning: 2014/15:SoU9
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2014/15:846 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 54 kB) Motion 2014/15:846 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 99 kB)

Motion 2014/15:2551 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2551 av Göran Hägglund m.fl. KD Familjesäkra politiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att familjesäkra politiken. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet


Utskottsberedning: 2014/15:SfU3 2014/15:SoU10 2014/15:UbU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2014/15:2551 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2551 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. C Sund och säker mat Sammanfattning Den svenska maten är något vi ska vara stolta över. Sverige är bland de länder som har högst djurskydd i världen och som har lägst antibiotikaförbrukning inom djurhållningen. Svenskar ställer höga krav på mat som är sund och säker.


Utskottsberedning: 2014/15:FiU27 2014/15:MJU10 2014/15:MJU2 2014/15:MJU3 2014/15:MJU5 2014/15:MJU5,2014/15:MJU6 2014/15:SoU6
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 50 kB) Motion 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 97 kB)

Motion 2014/15:1909 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1909 av Göran Hägglund m.fl. KD Välbefinnande och värdighet för äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att äldre kan bestämma själva. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2014/15:SkU16 2014/15:SoU1 2014/15:SoU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 4 avslag, 2 bifall,

Motion 2014/15:1909 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1909 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:1900 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1900 av Göran Hägglund m.fl. KD Ett hem åt alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att öka drivkrafterna för att bygga nya bostadsområden och student- och ungdomsbostäder. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:CU10 2014/15:CU7 2014/15:MJU12 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:1900 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1900 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:1910 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1910 av Göran Hägglund m.fl. KD Sjukvårdsreform för en jämlik sjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av en jämlik sjukvård. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2014/15:SoU1 2014/15:SoU7 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:1910 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1910 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. FP Insatser för hbt-personers rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om likställd diskrimineringslagstiftning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:AU3 2014/15:CU6 2014/15:JuU1 2014/15:JuU14 2014/15:SfU11 2014/15:SoU11 2014/15:SoU12 2014/15:SoU7 2014/15:UbU11 2014/15:UU10 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) (pdf, 99 kB)

Motion 2014/15:2602 av Paula Bieler och Julia Kronlid (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2602 av Paula Bieler och Julia Kronlid SD Barnmorskans arbetsomfattning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överföra abort till en frivillig specialistkompetens inom barnmorskeyrket. Motivering År 1974 fick Sverige


Utskottsberedning: 2015/16:SoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2602 av Paula Bieler och Julia Kronlid (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2602 av Paula Bieler och Julia Kronlid (SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:1237 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1237 av Per Ramhorn m.fl. SD Förbättrade villkor för läkare i glesbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas enligt motionens intentioner. Motivering I glesbygden är det ofta svårt


Utskottsberedning: 2015/16:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1237 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1237 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:179 av Anders Ahlgren (C)

Motion till riksdagen 2014/15:179 av Anders Ahlgren C Regionalisering av Allmänna arvsfonden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av vilka myndigheter som ska fördela arvsfondsmedlen och om att fördelningen ska ske på regional


Utskottsberedning: 2014/15:SoU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:179 av Anders Ahlgren (C) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:179 av Anders Ahlgren (C) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:3006 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:3006 av Emma Henriksson m.fl. KD, M, C, FP med anledning av prop. 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2014/15:15. Motivering Den 1 januari 2010 infördes en skyldighet för landstingen


Utskottsberedning: SoU

Motion 2014/15:3006 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:3006 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:3009 av Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3009 av Per Ramhorn SD med anledning av prop. 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården. Motivering Sverigedemokraterna är i grunden positiva


Utskottsberedning: SoU

Motion 2014/15:3009 av Per Ramhorn (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:3009 av Per Ramhorn (SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:1520 av Roland Utbult (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1520 av Roland Utbult KD Minska läkemedelsrester i miljön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av information om hur mediciner ska tas om hand för att minska läkemedelsresterna i miljön. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:MJU4 2014/15:SoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1520 av Roland Utbult (KD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1520 av Roland Utbult (KD) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. SD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka skalskyddet mot fredstida och krigstida sabotage mot den storskaliga vattenkraften


Utskottsberedning: 2014/15:FöU1 2014/15:FöU11 2014/15:FöU5 2014/15:FöU6 2014/15:FöU7 2014/15:JuU1 2014/15:JuU16 2014/15:NU4 2014/15:SoU12 2014/15:UFöU5 2014/15:UU11 2015/16:FöU3
Riksdagsbeslut (80 yrkanden): 80 avslag

Motion 2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (docx, 116 kB) Motion 2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (pdf, 258 kB)

Motion 2014/15:312 av Eva Sonidsson och Ingemar Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:312 av Eva Sonidsson och Ingemar Nilsson S Glutenfri kost Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av en nationell plan för att alla med glutenintolerans ska få samma möjligheter till behandling oavsett


Utskottsberedning: 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:312 av Eva Sonidsson och Ingemar Nilsson (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:312 av Eva Sonidsson och Ingemar Nilsson (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:2359 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2359 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Gör dataspelsberoende till en psykiatrisk diagnos Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta socialtjänstlagen omfatta dataspelsberoende. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:SoU10 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2359 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2359 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1613 av Bengt Eliasson (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:1613 av Bengt Eliasson FP Tolktjänst för äldre dövblinda och döva Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kartläggning av omfattningen av dövblindhet i Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2014/15:SoU11
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:1613 av Bengt Eliasson (FP) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1613 av Bengt Eliasson (FP) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:3065 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:3065 av Karin Rågsjö m.fl. V med anledning av prop. 2014/15:91 En ny läkemedelslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör införas en bestämmelse i lagen om handel med läkemedel om en leveranstid på högst


Utskottsberedning: 2014/15:SoU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:3065 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:3065 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (pdf, 71 kB)