Dokument & lagar (167 träffar)

Motion 2014/15:194 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:194 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Skattefusk, svartjobb och social dumpning 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Nationell handlingsplan mot skattefusk, svartjobb och social dumpning 5Stoppa läckaget från välfärden 6Individuell redovisning


Utskottsberedning: 2014/15:AU4 2014/15:SfU13 2014/15:SkU17 2014/15:SkU20
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2014/15:194 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 59 kB) Motion 2014/15:194 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 120 kB)

Motion 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. C Underlätta för jobbskaparna Sammanfattning Små och medelstora företag är motorn för hållbar tillväxt runt om i hela Sverige. Fyra av fem nya jobb skapas i de små och medelstora företagen. När nya jobb skapas, läggs grunden för ett minskat utanförskap och mer skatteintäkter


Utskottsberedning: 2014/15:CU8 2014/15:FiU1 2014/15:FiU27 2014/15:NU10 2014/15:SfU1 2014/15:SkU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 6 avslag, 2 bifall,

Motion 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 90 kB)

Motion 2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. SD En ansvarsfull invandringspolitik Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Ansvarsfull invandringspolitik Prioriteringar avseende flyktinghjälp Tydliga och efterlevda regelverk Välfungerande mottagande Normer


Utskottsberedning: 2014/15:SfU11 2014/15:SfU12 2014/15:SfU4 2014/15:UU2 2015/16:KU15
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 33 avslag

Motion 2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (pdf, 108 kB)

Motion 2014/15:1905 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1905 av Göran Hägglund m.fl. KD Sammanhållning över gränserna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att enprocentsmålet upprätthålls. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2014/15:SfU11 2014/15:SfU13 2014/15:UU15 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:1905 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1905 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. FP Insatser för hbt-personers rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om likställd diskrimineringslagstiftning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:AU3 2014/15:CU6 2014/15:JuU1 2014/15:JuU14 2014/15:SfU11 2014/15:SoU11 2014/15:SoU12 2014/15:SoU7 2014/15:UbU11 2014/15:UU10 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) (pdf, 99 kB)

Motion 2014/15:845 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:845 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Ekonomisk trygghet och förbättrad rehabilitering vid sjukdom 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3En urholkad sjukförsäkring 3.1Debatten om sjukskrivningarna 3.2Starka trygghetssystem måste vara generella 3.3Många


Utskottsberedning: 2014/15:SfU1
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2014/15:845 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 61 kB) Motion 2014/15:845 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 121 kB)

Motion 2014/15:82 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:82 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Flykting- och migrationspolitik 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Varför drivs människor på flykt 5Riktiga flyktingar 6Utvecklingen i Europeiska unionen 6.1Militariseringen av kontrollen av EU:s yttre


Utskottsberedning: 2014/15:JuU16 2014/15:SfU11 2014/15:SfU12 2014/15:SfU4
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2014/15:82 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 74 kB) Motion 2014/15:82 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 165 kB)

Motion 2014/15:3035 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3035 av Mattias Karlsson m.fl. SD med anledning av prop. 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifter för unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifter för unga. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:SfU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:3035 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:3035 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2014/15:1902 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1902 av Göran Hägglund m.fl. KD Jämställdhet utan kvotering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av jämställda löner i offentlig verksamhet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2014/15:AU3 2014/15:JuU18 2014/15:NU10 2014/15:SfU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:1902 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1902 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. SD Arbetsmarknadsåtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka möjligheterna till heltidstjänst inom den offentliga sektorn. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:AU2 2014/15:AU3 2014/15:AU4 2014/15:AU7 2014/15:FiU1 2014/15:FiU27 2014/15:SfU1 2014/15:SfU13 2014/15:SkU16 2014/15:SoU1
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 30 avslag

Motion 2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (pdf, 122 kB)

Motion 2014/15:2551 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2551 av Göran Hägglund m.fl. KD Familjesäkra politiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att familjesäkra politiken. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet


Utskottsberedning: 2014/15:SfU3 2014/15:SoU10 2014/15:UbU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2014/15:2551 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2551 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. SD Åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ändring i lagstiftningen för att förenkla utfärdandet av kontaktförbud för utsatta kvinnor.


Utskottsberedning: 2014/15:AU1 2014/15:AU3 2014/15:AU8 2014/15:CU10 2014/15:CU6 2014/15:JuU1 2014/15:JuU14 2014/15:JuU15 2014/15:JuU18 2014/15:KrU11 2014/15:SfU11 2014/15:TU12
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (docx, 78 kB) Motion 2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (pdf, 165 kB)

Motion 2014/15:2881 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2881 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén M Skärpt straff för grovt bidragsbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skärpt straff för grovt bidragsbrott. Motivering Sverige har sedan länge en skattebrottslag 1971:69bl.a.


Utskottsberedning: 2015/16:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2881 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2881 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:264 av Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:264 av Anders Hansson M Internationella vägtransporter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om internationella vägtransporter. Motivering Efterlevnaden av gemensamma regler är en förutsättning för ett välfungerande näringsliv.


Utskottsberedning: 2015/16:TU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:264 av Anders Hansson (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:264 av Anders Hansson (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1279 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1279 av Sten Bergheden M Fler verktyg till Skatteverket för att få bort olaglig arbetskraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över Skatteverkets möjligheter att motverka skattefusk med olaglig arbetskraft.


Utskottsberedning: 2014/15:SfU13 2014/15:SkU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:1279 av Sten Bergheden (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1279 av Sten Bergheden (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:1123 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1123 av Josef Fransson m.fl. SD Näringspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om näringspolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett arbetsgivaravdrag.


Utskottsberedning: 2014/15:AU2 2014/15:AU4 2014/15:MJU5 2014/15:NU10 2014/15:SfU1 2014/15:SfU10 2014/15:SkU19
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2014/15:1123 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1123 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2014/15:2442 av Désirée Pethrus (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2442 av Désirée Pethrus KD Kvinnors företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alliansregeringens ambassadörsprojekt för kvinnor bör ges möjlighet att fortsätta. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2014/15:FiU20 2014/15:NU10 2014/15:SfU3 2014/15:SkU16
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2014/15:2442 av Désirée Pethrus (KD) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2442 av Désirée Pethrus (KD) (pdf, 69 kB)

Motion 2014/15:1882 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:1882 av Birgitta Ohlsson m.fl. FP Svensk Mellanösternpolitik för Irak och Syrien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra det till den högsta utrikespolitiska prioriteringen att stoppa IS Islamiska staten framfart


Utskottsberedning: 2014/15:SfU11 2014/15:UU10 2015/16:UU12
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2014/15:1882 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:1882 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP) (pdf, 79 kB)

Motion 2014/15:2663 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2663 av Cecilia Widegren m.fl. M Välfärdspolitik som förbättrar barns villkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det behövs en tydlig gräns för när föräldrarnas ansvar inte längre är förenligt med deras kapacitet.


Utskottsberedning: 2014/15:CU6 2014/15:SfU3 2014/15:SoU10 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2014/15:2663 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:2663 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 88 kB)

Motion 2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. SD Straffskärpningar Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Riktiga livstidsstraff Kraftiga straffskärpningar för bl.a. våldsbrott Generella straffskärpningar Straffskärpning för misshandel av gravida Borttagande


Utskottsberedning: 2014/15:JuU14 2014/15:JuU16 2014/15:JuU16,2014/15:JuU14 2014/15:JuU17 2014/15:JuU9 2014/15:SfU11 2014/15:SkU1 2014/15:SoU12
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): 38 avslag, 4 bifall,

Motion 2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) (docx, 81 kB) Motion 2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) (pdf, 194 kB)