Dokument & lagar (292 träffar)

Motion 2014/15:2461 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2461 av Annie Lööf m.fl. C Mer förnybart bättre miljö Sammanfattning Centerpartiet har i alliansregeringen åstadkommit historiska resultat för det förnybara och för miljön. Vi är stolta över att klimatutsläppen har sjunkit och att den förnybara energin har vuxit under Alliansregeringen.


Utskottsberedning: 2014/15:MJU1 2014/15:MJU13 2014/15:NU12 2014/15:NU3 2014/15:NU9 2014/15:SkU16 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 11 avslag, 3 bifall,

Motion 2014/15:2461 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 51 kB) Motion 2014/15:2461 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 105 kB)

Motion 2014/15:2460 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2460 av Annie Lööf m.fl. C Giftfri vardag Sammanfattning För att tillverka ett kilo textil används i genomsnitt fyra kilo kemikalier. På 50 års tid har kemikalieproduktionen ökat från 10 miljoner ton årligen till över 400 miljoner ton per år, utan att kontrollsystemen har hunnit med i samma


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12 2014/15:MJU4 2014/15:MJU7 2014/15:MJU8 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2460 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 55 kB) Motion 2014/15:2460 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 109 kB)

Motion 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. C Utveckla hela landet Sammanfattning Centerpartiet vill skapa världens modernaste landsbygd och världens grönaste städer. Hela landet ska kunna utvecklas. Det handlar om möjligheterna till jobb, god välfärd och grön tillväxt var i landet man än bor. Centerpartiet


Utskottsberedning: 2014/15:CU10 2014/15:KrU7 2014/15:MJU11,2014/15:MJU2 2014/15:MJU12 2014/15:MJU13 2014/15:MJU2 2014/15:MJU5 2014/15:NU7 2014/15:SkU18 2014/15:TU5 2014/15:TU6 2014/15:TU9 2015/16:CU14 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 18 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 56 kB) Motion 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 116 kB)

Motion 2014/15:1900 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1900 av Göran Hägglund m.fl. KD Ett hem åt alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att öka drivkrafterna för att bygga nya bostadsområden och student- och ungdomsbostäder. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:CU10 2014/15:CU7 2014/15:MJU12 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:1900 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1900 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:136 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:136 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Klimaträttvisa 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Vänsterpartiets utgångspunkter i klimatpolitiken 4.1Rättvist miljöutrymme 4.2Klimaträttvisa 4.3Klimat, klass och kön 4.4Rika påverkar klimatet mest


Utskottsberedning: 2014/15:MJU13 2014/15:NU13 2014/15:NU14 2014/15:NU9
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2014/15:136 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 74 kB) Motion 2014/15:136 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 162 kB)

Motion 2014/15:1899 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1899 av Göran Hägglund m.fl. KD Ansvar för miljö och klimat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att minska utsläppen av växthusgaser. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i


Utskottsberedning: 2014/15:MJU13 2014/15:MJU4 2014/15:MJU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:1899 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1899 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. C Sund och säker mat Sammanfattning Den svenska maten är något vi ska vara stolta över. Sverige är bland de länder som har högst djurskydd i världen och som har lägst antibiotikaförbrukning inom djurhållningen. Svenskar ställer höga krav på mat som är sund och säker.


Utskottsberedning: 2014/15:FiU27 2014/15:MJU10 2014/15:MJU2 2014/15:MJU3 2014/15:MJU5 2014/15:MJU5,2014/15:MJU6 2014/15:SoU6
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 50 kB) Motion 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 97 kB)

Motion 2014/15:1553 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1553 av Josef Fransson SD Miljöfrämjande grödor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att bli världsledande inom forskningen om miljöfrämjande grödor. Motivering Jordbruk har på många håll


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1553 av Josef Fransson (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1553 av Josef Fransson (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2890 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2890 av Martin Kinnunen m.fl. SD Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2890 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 54 kB) Motion 2014/15:2890 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 97 kB)

Motion 2014/15:2785 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2785 av Anders Forsberg m.fl. SD Avbytartjänsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda ett återinförande av statlig medfinansiering av avbytartjänster inom den småskaliga animalieproduktionen. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2785 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2785 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2467 av Per Bill (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2467 av Per Bill M Bekämpning av mygg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna till bekämpning av mygg. Motivering Jag ser mycket positivt på att förra regeringen avsatte medel inför årets sommar


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2467 av Per Bill (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2467 av Per Bill (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2672 av Runar Filper m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2672 av Runar Filper m.fl. SD Landsbygdens kulturarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur ett restaureringsstöd för insatser i odlingslandskapet kan utformas och återinföras. Motivering Många förknippar


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2672 av Runar Filper m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2672 av Runar Filper m.fl. (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:2667 av Martin Kinnunen och Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2667 av Martin Kinnunen och Josef Fransson SD Forskning om odlat kött Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om riktade anslag för forskning om köttodling. Motivering Att odla kött på konstgjord väg innebär ett flertal


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2667 av Martin Kinnunen och Josef Fransson (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2667 av Martin Kinnunen och Josef Fransson (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:2756 av Elin Lundgren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2756 av Elin Lundgren m.fl. S En långsiktlig strategi för myggbekämpning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av en långsiktig strategi för myggbekämpning. Motivering Nedre Dalälven har i decennier brottats


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2756 av Elin Lundgren m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2756 av Elin Lundgren m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2014/15:2101 av Pavel Gamov (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2101 av Pavel Gamov SD Förstärkt myggbekämpning vid Nedre Dalälven Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förstärka myggbekämpningen vid Nedre Dalälven. Motivering I den nya regeringens första budgetproposition


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2101 av Pavel Gamov (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2101 av Pavel Gamov (SD) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:765 av Agneta Gille (S)

Motion till riksdagen 2014/15:765 av Agneta Gille S Öka kunskapen om tiaminbrist Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka kunskapen om tiaminbrist. Motivering Älgar med tydliga rörelsestörningar har observerats. De har varit halvblinda och


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:765 av Agneta Gille (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:765 av Agneta Gille (S) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2386 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2386 av Mikael Oscarsson KD Ny bekämpningsmetod i kampen mot översvämningsmygg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta en nationell organisation för myggbekämpning. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2386 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:2386 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 75 kB)

Motion 2014/15:2334 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2334 av Saila Quicklund M Förutsättningar för mathantverk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att länsstyrelser och regioner bör ges ett tydligare uppdrag att stötta svenskt mathantverk. Motivering Jämtlands län


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2334 av Saila Quicklund (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2334 av Saila Quicklund (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:450 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2014/15:450 av Boriana Åberg M Entreprenörsutbildning inom hästnäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förlägga en ny entreprenörsutbildning inom hästnäringen till Flyinge Kungsgård. Motivering Sverige är en ledande


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:450 av Boriana Åberg (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:450 av Boriana Åberg (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:1063 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1063 av Betty Malmberg M Bolognaanpassa agronomprogrammet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att agronomprogrammet bör anpassas till Bolognasystemet. Motivering Det är av stor vikt för den svenska agronomutbildningen


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1063 av Betty Malmberg (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1063 av Betty Malmberg (M) (pdf, 62 kB)