Dokument & lagar (216 träffar)

Motion 2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. SD En ansvarsfull invandringspolitik Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Ansvarsfull invandringspolitik Prioriteringar avseende flyktinghjälp Tydliga och efterlevda regelverk Välfungerande mottagande Normer


Utskottsberedning: 2014/15:SfU11 2014/15:SfU12 2014/15:SfU4 2014/15:UU2 2015/16:KU15
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 33 avslag

Motion 2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (pdf, 108 kB)

Motion 2014/15:61 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:61 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Avskaffa monarkin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas för att utreda det svenska statsskicket i syfte att införa republik. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:KU1 2015/16:KU16
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:61 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:61 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 75 kB)

Motion 2014/15:1539 av Jonas Millard och Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1539 av Jonas Millard och Runar Filper SD Central utläggning av valsedlar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa central utläggning av namnmarkerade valsedlar i samtliga vallokaler. Motivering De politiska


Utskottsberedning: 2015/16:KU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1539 av Jonas Millard och Runar Filper (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1539 av Jonas Millard och Runar Filper (SD) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:1514 av Runar Filper m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1514 av Runar Filper m.fl. SD Evenemangslista och allmän tillgänglighet genom fri television Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upprätta en evenemangslista innehållande stora sportevenemang och klassiska svenska


Utskottsberedning: 2015/16:KU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1514 av Runar Filper m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:1514 av Runar Filper m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:1497 av Johan Hultberg och Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1497 av Johan Hultberg och Jan R Andersson M Återinför tjänstemannaansvaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra tjänstemannaansvaret och låta rättsväsendet hantera tjänstefel i fler situationer än i


Utskottsberedning: 2015/16:KU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1497 av Johan Hultberg och Jan R Andersson (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1497 av Johan Hultberg och Jan R Andersson (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:1484 av Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1484 av Finn Bengtsson M Möjlighet att flytta gravurnor till familjegravar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att få flytta en gravsatt urna från en gravplats med utgående gravrätt till en anhörigs bestående grav


Utskottsberedning: 2015/16:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1484 av Finn Bengtsson (M) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:1484 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:1475 av Margareta Cederfelt och Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1475 av Margareta Cederfelt och Jan R Andersson M Möjlighet att rösta elektroniskt i de allmänna valen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att rösta elektroniskt i de allmänna valen. Motivering E-röstning


Utskottsberedning: 2015/16:KU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1475 av Margareta Cederfelt och Jan R Andersson (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1475 av Margareta Cederfelt och Jan R Andersson (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:1443 av Hannah Bergstedt (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1443 av Hannah Bergstedt S Lättläst för demokrati och inflytande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lättläst information är en viktig förutsättning för alla människors möjlighet till demokrati och inflytande.


Utskottsberedning: 2015/16:KU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1443 av Hannah Bergstedt (S) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1443 av Hannah Bergstedt (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1562 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1562 av Caroline Szyber KD Förbättrat integritetsskydd på myndigheters webbsidor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppdra åt alla offentliga myndigheter att publicera en integritetsdeklaration på offentligt


Utskottsberedning: 2015/16:KU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:1562 av Caroline Szyber (KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1562 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:1558 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1558 av Caroline Szyber KD Ändra rösträttsåldern Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ändring i grundlagen så att den som fyller 18 år under det år som allmänna val, val till Europaparlamentet eller folkomröstningar


Utskottsberedning: 2015/16:KU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1558 av Caroline Szyber (KD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1558 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1604 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1604 av Tuve Skånberg KD Källhänvisningar i SOU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa källhänvisningar i Statens offentliga utredningar. Motivering Statens offentliga utredningar


Utskottsberedning: 2014/15:KU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1604 av Tuve Skånberg (KD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1604 av Tuve Skånberg (KD) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1605 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1605 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson KD Inrättande av en värdekommission Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta en värdekommission för att stimulera samtalet om värden. Motivering En diskussion om


Utskottsberedning: 2015/16:KU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1605 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (KD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1605 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:1610 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:1610 av Birgitta Ohlsson m.fl. FP En rättighetsmekanism i EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att en rättighetsmekanism inrättas i EU. Motivering I skuggan av den ekonomiska krisen rasar en värderingskris


Utskottsberedning: 2015/16:KU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1610 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1610 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP) (pdf, 76 kB)

Motion 2014/15:2236 av Jan R Andersson och Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2236 av Jan R Andersson och Cecilie Tenfjord-Toftby M Avidentifierade myndighetshandlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avidentifierade myndighetshandlingar. Motivering Den organiserade brottslighetens intåg


Utskottsberedning: 2015/16:KU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2236 av Jan R Andersson och Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2236 av Jan R Andersson och Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2235 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2235 av Jan R Andersson M Avskaffande av lagen om Svenska kyrkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa lagen om Svenska kyrkan. Motivering Lagen om Svenska kyrkan 1998:1591 reglerar statens förhållande


Utskottsberedning: 2015/16:KU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2235 av Jan R Andersson (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2235 av Jan R Andersson (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:2234 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2234 av Jan R Andersson M Myndigheters opinionsbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om myndigheters opinionsbildning och om en översyn av i vilken utsträckning den strider mot grundlagen. Motivering I en fungerande


Utskottsberedning: 2015/16:KU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2234 av Jan R Andersson (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2234 av Jan R Andersson (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2298 av Hans Unander m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2298 av Hans Unander m.fl. S Representation i myndigheternas styrelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om representation i myndigheternas styrelser. Motivering För att förtroendet för olika myndigheter skall stärkas


Utskottsberedning: 2015/16:KU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2298 av Hans Unander m.fl. (S) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2298 av Hans Unander m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:2204 av Christer Engelhardt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2204 av Christer Engelhardt m.fl. S Tv-sänd alkoholreklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att stoppa tv-sänd alkoholreklam som sänds från andra länder och riktar sig till Sverige. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:KU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2204 av Christer Engelhardt m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2204 av Christer Engelhardt m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:2253 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2253 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson M Institutionalisera revisionen av myndigheters vetenskaplighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att institutionalisera revisionen av myndigheters vetenskaplighet.


Utskottsberedning: 2015/16:KU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2253 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2253 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2877 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2877 av Fredrik Schulte M Avveckling av personvalsspärren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avveckla personvalsspärren. Motivering Vart fjärde år i september utser svenska folket genom allmänna val vilka partier


Utskottsberedning: 2015/16:KU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2877 av Fredrik Schulte (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2877 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 60 kB)