Dokument & lagar (134 träffar)

Motion 2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. SD Åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ändring i lagstiftningen för att förenkla utfärdandet av kontaktförbud för utsatta kvinnor.


Utskottsberedning: 2014/15:AU1 2014/15:AU3 2014/15:AU8 2014/15:CU10 2014/15:CU6 2014/15:JuU1 2014/15:JuU14 2014/15:JuU15 2014/15:JuU18 2014/15:KrU11 2014/15:SfU11 2014/15:TU12
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (docx, 78 kB) Motion 2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (pdf, 165 kB)

Motion 2014/15:193 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:193 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Några kulturfrågor 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Feministisk strategi 5Kulturlöftet ett gemensamt ansvar för konst och kultur 6Film för alla 6.1Digital bio och den svenska filmens kulturarv 7Satsning


Utskottsberedning: 2014/15:KrU10 2014/15:KrU2 2014/15:KrU3 2014/15:KrU7 2014/15:SkU19
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:193 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 62 kB) Motion 2014/15:193 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 120 kB)

Motion 2014/15:1903 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1903 av Göran Hägglund m.fl. KD Gemenskap och sammanhållning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att utveckla gåvoskatteavdraget. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2014/15:KrU11 2014/15:SkU16 2014/15:SkU19
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:1903 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1903 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. C Utveckla hela landet Sammanfattning Centerpartiet vill skapa världens modernaste landsbygd och världens grönaste städer. Hela landet ska kunna utvecklas. Det handlar om möjligheterna till jobb, god välfärd och grön tillväxt var i landet man än bor. Centerpartiet


Utskottsberedning: 2014/15:CU10 2014/15:KrU7 2014/15:MJU11,2014/15:MJU2 2014/15:MJU12 2014/15:MJU13 2014/15:MJU2 2014/15:MJU5 2014/15:NU7 2014/15:SkU18 2014/15:TU5 2014/15:TU6 2014/15:TU9 2015/16:CU14 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 18 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 56 kB) Motion 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 116 kB)

Motion 2014/15:112 av Jenny Petersson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:112 av Jenny Petersson M Tv-avgiften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att systemet med tv-avgift bör ses över. Motivering Det som SVT, Sveriges Radio och UR gör kallas public service, eller radio och tv för alla.


Utskottsberedning: 2014/15:KrU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:112 av Jenny Petersson (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:112 av Jenny Petersson (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:2522 av Anders Forsberg (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2522 av Anders Forsberg SD Radio och tv-avgiften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en förändrad finansieringsmodell för public service. Motivering Radio- och tv-avgiften infördes 1956. Konstruktionen av det finansieringssystem


Utskottsberedning: 2014/15:KrU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2522 av Anders Forsberg (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2522 av Anders Forsberg (SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:1329 av Margareta B Kjellin (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1329 av Margareta B Kjellin M Avskaffande av tv-licensen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska se över möjligheten att avskaffa tv-licensen och ersätta den med en skatt. Motivering Tv-licensen är


Utskottsberedning: 2014/15:KrU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:1329 av Margareta B Kjellin (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1329 av Margareta B Kjellin (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:1252 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1252 av Sten Bergheden M Avskaffande av radio- och tv-avgiften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att finansiera public service på annat sätt än genom radio- och tv-avgift. Motivering Radiotjänsts arbete med att


Utskottsberedning: 2014/15:KrU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1252 av Sten Bergheden (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1252 av Sten Bergheden (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:666 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:666 av Jan Ericson M Avskaffande av tv-avgiften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tv-avgiften bör avskaffas och ersättas med en finansiering via skattemedel. Motivering Systemet med finansiering av Sveriges


Utskottsberedning: 2014/15:KrU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:666 av Jan Ericson (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:666 av Jan Ericson (M) (pdf, 57 kB)

Motion 2014/15:814 av Per-Ingvar Johnsson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:814 av Per-Ingvar Johnsson C Avskaffande av radio- och tv-avgiften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa radio- och tv-avgiften och ersätta den med en public service-avgift på skattsedeln. Motivering Det


Utskottsberedning: 2014/15:KrU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:814 av Per-Ingvar Johnsson (C) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:814 av Per-Ingvar Johnsson (C) (pdf, 57 kB)

Motion 2014/15:480 av Yilmaz Kerimo (S)

Motion till riksdagen 2014/15:480 av Yilmaz Kerimo S Tv för minoriteter som saknar eget land Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tv-program på minoritetsspråk. Motivering I storstädernas mer invandrartäta områden kan man se hur parabolerna växer


Utskottsberedning: 2014/15:KrU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:480 av Yilmaz Kerimo (S) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:480 av Yilmaz Kerimo (S) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:295 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2014/15:295 av Cecilia Widegren M Radio- och tv-avgiften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska se över möjligheten att avskaffa tv-licensen. Motivering Tv-licens infördes 1956 och i början av 70-talet infördes


Utskottsberedning: 2014/15:KrU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:295 av Cecilia Widegren (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:295 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:387 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2014/15:387 av Hans Rothenberg M Tv-avgiften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en förändrad finansieringsmodell för public service. Motivering Radio- och tv-avgiften, som på den tiden hette tv-licensen, infördes 1956.


Utskottsberedning: 2014/15:KrU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:387 av Hans Rothenberg (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:387 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1042 av Patrik Jönsson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1042 av Patrik Jönsson SD Översyn av statens roll som ägare till Sveriges Television SVT och Sveriges Radio SR Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över ledningen för Sveriges Television och Sveriges


Utskottsberedning: 2014/15:KrU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1042 av Patrik Jönsson (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1042 av Patrik Jönsson (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:1047 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:1047 av Lars-Axel Nordell m.fl. KD, M, C, FP Tv-avgiften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ersätta tv-avgiften med en public service-avgift vid sidan om budgeten, via Skatteverket. Motivering Innehavare av


Utskottsberedning: 2014/15:KrU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1047 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1047 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 69 kB)

Motion 2014/15:1816 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1816 av Carl-Oskar Bohlin M Avskaffande av tv-licensen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa licenssystemet som finansieringsform för public service-tv. Motivering Tv-licensen är en otidsenlig finansieringsform


Utskottsberedning: 2014/15:KrU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1816 av Carl-Oskar Bohlin (M) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:1816 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:2944 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2944 av Richard Jomshof m.fl. SD Forskning och högre utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anslå extra medel till informationsteknik, kärnfysik och andra liknande forskningsinitiativ. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:KrU6 2014/15:NU3 2014/15:NU4 2014/15:UbU1 2015/16:UbU15 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2014/15:2944 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2014/15:2944 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 111 kB)

Motion 2014/15:979 av Anders Åkesson och Anders Ahlgren (C)

Motion till riksdagen 2014/15:979 av Anders Åkesson och Anders Ahlgren C Samlingslokaler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av förbättrat stöd till allmänna samlingslokaler. Motivering Samlingslokalen förenar över gränser


Utskottsberedning: 2014/15:KrU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:979 av Anders Åkesson och Anders Ahlgren (C) (docx, 56 kB) Motion 2014/15:979 av Anders Åkesson och Anders Ahlgren (C) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:816 av Per-Ingvar Johnsson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:816 av Per-Ingvar Johnsson C Skånska kulturfastigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av att bevara slotten Bäckaskog och Hovdala samt Tomarps kungsgård i Skåne i statlig ägo. Motivering Kulturfastighetsutredningen


Utskottsberedning: 2014/15:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:816 av Per-Ingvar Johnsson (C) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:816 av Per-Ingvar Johnsson (C) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:777 av Barbro Westerholm (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:777 av Barbro Westerholm FP Synliggör ideella insatser i officiell statistik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om redovisning av ideella insatser i officiell statistik. Motivering Äldre människor möter tyvärr alltför


Utskottsberedning: 2014/15:KrU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:777 av Barbro Westerholm (FP) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:777 av Barbro Westerholm (FP) (pdf, 64 kB)