Dokument & lagar (2 657 träffar)

Motion 2014/15:1472 av Karin Enström (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1472 av Karin Enström M Stranderosion i Stockholms skärgård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en genomlysning av stranderosionen i Stockholms skärgård. Motivering Stranderosion är ett stort problem på flera platser


Utskottsberedning: 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1472 av Karin Enström (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1472 av Karin Enström (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1539 av Jonas Millard och Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1539 av Jonas Millard och Runar Filper SD Central utläggning av valsedlar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa central utläggning av namnmarkerade valsedlar i samtliga vallokaler. Motivering De politiska


Utskottsberedning: 2015/16:KU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1539 av Jonas Millard och Runar Filper (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1539 av Jonas Millard och Runar Filper (SD) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:1469 av Margareta Cederfelt och Hillevi Engström (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1469 av Margareta Cederfelt och Hillevi Engström M AT-tjänstgöring för sjuksköterskor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa allmäntjänstgöring för sjuksköterskor. Motivering Dagens sjuksköterskeutbildning


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1469 av Margareta Cederfelt och Hillevi Engström (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1469 av Margareta Cederfelt och Hillevi Engström (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:1504 av Gunilla Nordgren och Ulf Berg (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1504 av Gunilla Nordgren och Ulf Berg M En internationell marknadsanpassad arrendelagstiftning för att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör införas en marknadsanpassad


Utskottsberedning: 2015/16:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1504 av Gunilla Nordgren och Ulf Berg (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1504 av Gunilla Nordgren och Ulf Berg (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:1497 av Johan Hultberg och Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1497 av Johan Hultberg och Jan R Andersson M Återinför tjänstemannaansvaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra tjänstemannaansvaret och låta rättsväsendet hantera tjänstefel i fler situationer än i


Utskottsberedning: 2015/16:KU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1497 av Johan Hultberg och Jan R Andersson (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1497 av Johan Hultberg och Jan R Andersson (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:1484 av Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1484 av Finn Bengtsson M Möjlighet att flytta gravurnor till familjegravar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att få flytta en gravsatt urna från en gravplats med utgående gravrätt till en anhörigs bestående grav


Utskottsberedning: 2015/16:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1484 av Finn Bengtsson (M) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:1484 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:1475 av Margareta Cederfelt och Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1475 av Margareta Cederfelt och Jan R Andersson M Möjlighet att rösta elektroniskt i de allmänna valen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att rösta elektroniskt i de allmänna valen. Motivering E-röstning


Utskottsberedning: 2015/16:KU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1475 av Margareta Cederfelt och Jan R Andersson (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1475 av Margareta Cederfelt och Jan R Andersson (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:1437 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1437 av Johan Andersson m.fl. S Öka inslaget av geriatrik i läkarutbildningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inslagen av geriatrik bör stärkas i läkarutbildningen. Motivering Äldres hälsotillstånd har successivt


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1437 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1437 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:1434 av Teresa Carvalho (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1434 av Teresa Carvalho S Tidiga insatser och sociala investeringar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att stödja lokalt arbete med sociala investeringar. Motivering I många kommuner finns och växer det


Utskottsberedning: 2014/15:FiU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1434 av Teresa Carvalho (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1434 av Teresa Carvalho (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:1449 av Lars Eriksson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1449 av Lars Eriksson S Utbildning av sjuksköterskor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en översyn av utbildningen för sjuksköterskor. Motivering För att möta sjukvårdens framtidsutmaningar är utvecklingen


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1449 av Lars Eriksson (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1449 av Lars Eriksson (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:1443 av Hannah Bergstedt (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1443 av Hannah Bergstedt S Lättläst för demokrati och inflytande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lättläst information är en viktig förutsättning för alla människors möjlighet till demokrati och inflytande.


Utskottsberedning: 2015/16:KU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1443 av Hannah Bergstedt (S) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1443 av Hannah Bergstedt (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1564 av Caroline Szyber och Désirée Pethrus (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1564 av Caroline Szyber och Désirée Pethrus KD Mänskliga rättigheter i Burma Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att det internationella samfundet ska driva på en demokratisk utveckling,


Utskottsberedning: 2015/16:UU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1564 av Caroline Szyber och Désirée Pethrus (KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1564 av Caroline Szyber och Désirée Pethrus (KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:1562 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1562 av Caroline Szyber KD Förbättrat integritetsskydd på myndigheters webbsidor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppdra åt alla offentliga myndigheter att publicera en integritetsdeklaration på offentligt


Utskottsberedning: 2015/16:KU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:1562 av Caroline Szyber (KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1562 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:1558 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1558 av Caroline Szyber KD Ändra rösträttsåldern Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ändring i grundlagen så att den som fyller 18 år under det år som allmänna val, val till Europaparlamentet eller folkomröstningar


Utskottsberedning: 2015/16:KU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1558 av Caroline Szyber (KD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1558 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1556 av Caroline Szyber och Désirée Pethrus (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1556 av Caroline Szyber och Désirée Pethrus KD Arbete för demokratiska och mänskliga rättigheter på Kuba Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen inom EU bör arbeta för att hålla uppe trycket på demokratiska


Utskottsberedning: 2015/16:UU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1556 av Caroline Szyber och Désirée Pethrus (KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1556 av Caroline Szyber och Désirée Pethrus (KD) (pdf, 69 kB)

Motion 2014/15:1554 av Caroline Szyber och Désirée Pethrus (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1554 av Caroline Szyber och Désirée Pethrus KD Kurdernas situation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige även framgent, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, bör lyfta fram frågan om kurdernas


Utskottsberedning: 2015/16:UU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:1554 av Caroline Szyber och Désirée Pethrus (KD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1554 av Caroline Szyber och Désirée Pethrus (KD) (pdf, 80 kB)

Motion 2014/15:1553 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1553 av Josef Fransson SD Miljöfrämjande grödor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att bli världsledande inom forskningen om miljöfrämjande grödor. Motivering Jordbruk har på många håll


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1553 av Josef Fransson (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1553 av Josef Fransson (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1585 av Anna Wallén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1585 av Anna Wallén m.fl. S Praktik på högskolans program Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en arbetsmarknadsanknytning i alla högskoleprogram. Motivering Det är viktigt att alla studenter på högskolan får möjlighet


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1585 av Anna Wallén m.fl. (S) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:1585 av Anna Wallén m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:1604 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1604 av Tuve Skånberg KD Källhänvisningar i SOU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa källhänvisningar i Statens offentliga utredningar. Motivering Statens offentliga utredningar


Utskottsberedning: 2014/15:KU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1604 av Tuve Skånberg (KD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1604 av Tuve Skånberg (KD) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1605 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1605 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson KD Inrättande av en värdekommission Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta en värdekommission för att stimulera samtalet om värden. Motivering En diskussion om


Utskottsberedning: 2015/16:KU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1605 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (KD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1605 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 68 kB)