Dokument & lagar (89 träffar)

Kallelse och föredragningslista 2009/10:13 EU-nämndens sammanträde 2009-11-27

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:13 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-11-27 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från ministerrådsmöte den 10 november Information och samråd inför ministerrådsmöte

2009-11-27

Kallelse och föredragningslista 2009/10:16 EU-nämndens sammanträde 2009-12-11

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:16 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-12-11 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Jordbruk och fiske Jordbruksminister Eskil Erlandsson Återrapport från ministerrådsmöte den 20 november Information och samråd inför ministerrådsmöte den 14-16

2009-12-11

Kallelse och föredragningslista 2009/10:15 EU-nämndens sammanträde 2009-12-09

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:15 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-12-09 kl. 13:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför Europeiska rådets möte den 10-11 december ev.Övriga frågor Anm.Nästa sammanträde

2009-12-09

Kallelse och föredragningslista 2009/10:17 EU-nämndens sammanträde 2009-12-18

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:17 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-12-18 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Miljö Statssekreteraren Elisabet Falemo Återrapport från ministerrådsmöte den 23 november Information och samråd inför ministerrådsmöte den 22 december Justering

2009-12-18

Rapport från riksdagen 2009/10:RFR1

Uppföljning av statens insatser för småskalig livsmedelsproduktion ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-85943-77-7 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2009 2009/10:RFR1 Förord Riksdagens miljö- och jordbruksutskott genomförde 2005 en fördjupad uppföljning av förutsättningarna för småskalig livsmedelsproduktion. Uppföljningen genomfördes

2009-11-26

Rapport från riksdagen 2009/10:RFR1 (pdf, 786 kB)

Kallelse och föredragningslista 2009/10:5 EU-nämndens sammanträde 2009-10-23

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:5 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-10-23 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor och yttre förbindelser Statsrådet Cecilia Malmström Kabinettssekreterare Frank Belfrage Återrapport från ministerrådsmöte den 14-15 september

2009-10-23

Kallelse och föredragningslista 2009/10:3 EU-nämndens sammanträde 2009-10-02

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:3 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-10-02 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor hälso- och sjukvård Statsrådet Maria Larsson Återrapport från ministerrådsmöte den 30 april

2009-10-02

Kallelse och föredragningslista 2009/10:2 EU-nämndens sammanträde 2009-09-18

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:2 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-09-18 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N 3 Föredragningslista Konkurrenskraft Näringsminister Maud Olofsson Återrapport från ministerrådsmöte den 28-29 maj 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 24-25 september

2009-09-18

Kallelse och föredragningslista 2009/10:1 EU-nämndens sammanträde 2009-09-16

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:1 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-09-16 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför Europeiska rådets möte den 17 september 2009 ev.Övriga frågor Anm.Nästa sammanträde äger rum den 18 september och behandlar: Rättsliga och inrikes frågor

2009-09-16

Kallelse och föredragningslista 2009/10:4 EU-nämndens sammanträde 2009-10-16

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:4 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-10-16 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från ministerrådsmöte den 7 juli Återrapport från informellt ministermöte den 1-2 oktober

2009-10-16

Kallelse och föredragningslista 2009/10:9 EU-nämndens sammanträde 2009-11-17

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:9 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-11-17 kl. 9:30: Plats: Förstakammarsalen Föredragningslista Informellt möte i Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför Europeiska rådets informella möte den 19 november ev.Övriga

2009-11-17

Kallelse och föredragningslista 2009/10:10 EU-nämndens sammanträde 2009-11-20

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:10 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-11-20 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Utbildning, ungdom och kultur Kultur Kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth Återrapport från ministerrådsmöte den 11-12 maj Information och samråd inför ministerrådsmöte

2009-11-20

Kallelse och föredragningslista 2009/10:7 EU-nämndens sammanträde 2009-11-06

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:7 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-11-06 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från ministerrådsmöte den 20 oktober Information och samråd inför ministerrådsmöte den

2009-11-06

Kallelse och föredragningslista 2009/10:36 EU-nämndens sammanträde 2010-06-04

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:36 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-06-04 kl. 08:45 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Miljö Miljöminister Andreas Carlgren Återrapport från möte i rådet den 15 mars Information och samråd inför möte i rådet den 11 juni ca. kl. 9.30 Ekonomiska

2010-06-04

Kallelse och föredragningslista 2009/10:33 EU-nämndens sammanträde 2010-05-12

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:33 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-05-12 kl. 13:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminster Anders Borg Återrapport från möte i rådet den 16 mars Återrapport från informellt möte i rådet den 16-17 april

2010-05-12

Kallelse och föredragningslista 2009/10:18 EU-nämndens sammanträde 2010-01-15

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:18 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-01-15 kl. 11:15 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Jordbruk och fiske Jordbruksminister Eskil Erlandsson Återrapport från Rådets möte den 14-16 december 2009 Information och samråd inför Rådets möte den 18 januari

2010-01-15

Rapport från riksdagen 2009/10:RFR4

Socialutskottets och Statens medicinsk-etiska råds öppna seminarium om en ny fosterdiagnostisk metod den 22 oktober 2009 ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-85943-80-7 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2010 2009/10:RFR4 Förord Socialutskottet anordnade tillsammans med Statens medicinsk-etiska råd Smer den 22 oktober 2009

2010-01-08

Rapport från riksdagen 2009/10:RFR4 (pdf, 2051 kB)

Kallelse och föredragningslista 2009/10:19 EU-nämndens sammanträde 2010-01-22

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:19 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-01-22 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor Utrikesminister Carl Bildt Återrapport från möte i rådet den 7 december 2009 Återrapport från informellt ministermöte den 12-14 januari 2010

2010-01-22

Kallelse och föredragningslista 2009/10:49 EU-nämndens sammanträde 2010-10-01

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:49 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-10-01 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Justitieminster Beatrice Ask Återrapport från möte i rådet den 3-4 juni Återapport från informellt ministermöte den 14-16 juli

2010-10-01

Kallelse och föredragningslista 2009/10:48 EU-nämndens sammanträde 2010-09-24

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:48 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-09-24 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Jordbruk och fiske Jordbruksminister Eskil Erlandsson Återrapport från möte i rådet den 12 juli Återrapport från informellt möte i rådet den 19-21 september

2010-09-24