Dokument & lagar (3 321 träffar)

Motion 2000/01:MJ218 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ218 av Schyman, Gudrun v Globalisering, jordbruk och livsmedelssäkerhet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen genomför en informationskampanj om mat, miljö och rättvisa enligt vad i motionen anförs. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i


Utskottsberedning: -------2000/01:LU8 2000/01:MJU12 2000/01:NU9 2001/02:MJU15 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): , 1 bifall, 7 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sf274 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf274 av Hammarström, Matz mp Ett samhälle för barnen Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att föräldraförsäkringen förlängs till 15 månader under nästa mandatperiod. 2. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: -------------------------------------------------------------------------2000/01:AU9 2000/01:BoU8 2000/01:LU15 2000/01:MJU12 2000/01:SfU1 2000/01:SfU2 2000/01:SfU8 2000/01:SfU9 2000/01:SoU1 2000/01:SoU13 2000/01:SoU19 2000/01:SoU5 2000/01:SoU7 2000/01:UbU13 2000/01:UU7 2001/02:LU16 2001/02:SoU8
Riksdagsbeslut (112 yrkanden): , , 73 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:K397 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:K397 av Daléus, Lennart c Demokrati för alla 1 Sammanfattning Vi är övertygade om att människor vill och förmår att ta ansvar såväl för sig själva som för andra. Människans grundläggande frihet att förverkliga sina drömmar och utveckla sina förutsättningar skall därför inte inskränkas


Utskottsberedning: ------------------------2000/01:BoU7 2000/01:KU11 2000/01:KU12 2000/01:KU17 2000/01:LU15 2001/02:AU3 2001/02:KrU2 2001/02:KU14
Riksdagsbeslut (39 yrkanden): , , 24 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:N328 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:N328 av Daléus, Lennart c Öppen handel med rättvisa spelregler Sammanfattning Centerpartiets politik strävar efter att möjliggöra för enskilda människor, länder, grupper av länder, regioner och det globala samfundet att ta ansvar för sig själva, för andra och vår gemensamma värld. Ett


Utskottsberedning: ---------------------------------------------2000/01:LU8 2000/01:NU9 2000/01:UU11 2000/01:UU2 2001/02:MJU15
Riksdagsbeslut (68 yrkanden): , 12 bifall, 45 saknar beslutsinformation

Motion 2005/06:L272 av Birgitta Carlsson och Agne Hansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till sådan ändring av stiftelselagen att den underlättar förändringar och gör det möjligt att snabbare än i dag avsluta en insamlingsstiftelse. Motivering I vårt land finns ett stort antal stiftelser. Både skattemässigt och ansvarsmässigt är


Utskottsberedning: 2005/06:LU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L272 av Birgitta Carlsson och Agne Hansson (c) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:L271 av Inger Jarl Beck (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändringar i förmånsrättslagen. Motivering Idag följer inte förmånsrättslagen övrig lagstiftning när det gäller för anställda att få sina innestående lönefordringar utbetalade. Förmånsrätten gäller endast för intjänad


Utskottsberedning: 2005/06:LU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L271 av Inger Jarl Beck (s) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:L269 av Patrik Norinder och Anne-Marie Pålsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en skyndsam återgång till tidigare lagreglering om förmånsrätt för företagsinteckningshavare. Motivering De nya reglerna om förändrad förmånsrätt för innehavarna av företagsinteckning oftast bankerna har varit ikraft


Utskottsberedning: 2005/06:LU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:L269 av Patrik Norinder och Anne-Marie Pålsson (m) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:L268 av Mats Berglind och Agneta Gille (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ändra i namnlagen så att båda makarna var för sig kan inneha varandras efternamn samt sina gamla familjenamn. Motivering Idag är bestämmelserna i namnlagen konstruerade så att endast en av två makar kan lägga


Utskottsberedning: 2005/06:LU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L268 av Mats Berglind och Agneta Gille (s) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:L267 av Gustav Fridolin och Åsa Domeij (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om förändringar av föräldrabalken så att det blir möjligt för ett barn att ha fler än två juridiska vårdnadshavare. Motivering Lagstiftningen måste vara i paritet med dagens öppna och toleranta samhälle. Så kan dock


Utskottsberedning: 2005/06:LU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L267 av Gustav Fridolin och Åsa Domeij (mp) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:L266 av Allan Widman och Tina Acketoft (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avskaffande av krav på aktiekapital i tjänsteproducerande aktiebolag. Motivering Aktiebolaget har som rättslig institution sina rötter i 1800-talet. Inte minst de stora infrastrukturella satsningarna vid denna tid


Utskottsberedning: 2005/06:LU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L266 av Allan Widman och Tina Acketoft (fp) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:L260 av Ulla Wester (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behov av förstärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning. Motivering Det måste vara lönsamt för företag att sälja sina varor och tjänster per telefon eftersom detta sätt att nå kunder tycks bli allt vanligare. Försäljarna


Utskottsberedning: 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L260 av Ulla Wester (s) (doc, 52 kB)

Motion 2005/06:L257 av Birgitta Carlsson och Jörgen Johansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ändra lagstiftningen vad gäller arvsrätt för särkullbarn när det endast gäller innehav av gemensam bostad. Motivering Det händer ganska ofta att en gemensam bostad är den enda förmögenheten i ett äktenskap. Om


Utskottsberedning: 2005/06:LU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L257 av Birgitta Carlsson och Jörgen Johansson (c) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:L210 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att talerätt om hävande av faderskap för såväl efterlevande maka som mannens arvingar bör införas. Motivering Numera ärver efterlevande barn sin döde far även om barnet fötts utom äktenskapet. Många änkor har ställts


Utskottsberedning: 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L210 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:L254 av Erik Ullenhag (fp)

Sammanfattning Namnlagen är ett exempel på när detaljregleringen av människors liv gått som längst i Sverige. Ett exempel är att par som väljer att ha vad som i dagligt tal kallas dubbelnamn inte kan ge sina barn samma dubbelnamn. Än absurdare framstår dagens lagstiftning i de fall då föräldrarna gift sig efter ett första


Utskottsberedning: 2005/06:LU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L254 av Erik Ullenhag (fp) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:L209 av Margareta Pålsson och Tobias Billström (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om adoption. Motivering Barnlösa människor som vill bli föräldrar har det ofta bekymmersamt. Fertilitetsundersökningar, provrörsbefruktningar och långa processer är några av de prövningar som måste genomgås. För dem


Utskottsberedning: 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L209 av Margareta Pålsson och Tobias Billström (m) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:L253 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda det rättsliga föräldraskapet gällande barn som har fler än två föräldrar och hur barns juridiska rättigheter till sina föräldrar utöver de biologiska föräldrarna skall tillgodoses. Barnets rätt till sina


Utskottsberedning: 2005/06:LU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L253 av Tasso Stafilidis m.fl. (v) (doc, 64 kB)

Motion 2005/06:L277 av Heli Berg (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att även studieskulder som inte förfallit till betalning aktivt skall beaktas när en plan för skuldsanering skall beslutas. Motivering Den gällande lagen 1994:334 om skuldsanering trädde i kraft 1994. Huvudregeln


Utskottsberedning: 2005/06:LU35
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L277 av Heli Berg (fp) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:L274 av Per Westerberg m.fl. (m)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om regler kring fastställande och hävande av rättsligt moderskap. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om DNA-test för att säkerställa släktskap. 2 Motivering Föräldraskap innebär


Utskottsberedning: 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:L274 av Per Westerberg m.fl. (m) (doc, 49 kB)

Motion 2005/06:L273 av Inger René m.fl. (m)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införande av brukarregistrering för unga. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att snarast förbättra rutinerna för betalning av skadestånd på grund av brott. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:LU14 2005/06:LU34
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:L273 av Inger René m.fl. (m) (doc, 50 kB)

Motion 2005/06:L246 av Kenneth Lantz (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av patientskadelagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utvidga patientskadelagens omfattning till att gälla barn som ammas och indirekt skadas


Utskottsberedning: 2005/06:LU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:L246 av Kenneth Lantz (kd) (doc, 54 kB)