Dokument & lagar (1 träffar)

Register 1933:Ku

Konstitutionsutskottets register. 1 Förteckning över konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1933 års lagtima riksdag. Utlåtandets eller memorialets rubrik Dess behandling i Anmärkningar Nr Datum lörsta kammaren andra kammaren 1 I anledning av första kamma-rens remiss av motionen nr 202 av herr

1933-01-01

Register 1933:Ku (pdf, 748 kB)