Dokument & lagar (105 träffar)

Kommittéberättelse Fi 2009:01 delegationen, se dir. 2009:19, dir. 2010:32, dir. 2013:40, dir. 2013:116 och dir. 2014:131

E-delegationen Fi 2009:01 Beteckning Fi 2009:01 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2016-11-04 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-03-26 Direktiv för delegationen, se dir. 2009:19, dir. 2010:32, dir. 2013:40, dir. 2013:116 och dir. 2014:131 Lokal Uppdraget är

2009-03-26

Kommittéberättelse UD 2009:B

Utredningen om översyn av placeringen av centralmyndighetsfunktionen för internationella bortförande och kvarhållanden av barn m.m. UD 2009:B Beteckning UD 2009:B Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2011-02-14 Status Avslutad 2010 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-02-25 Direktiv

2010-02-25

Kommittéberättelse A 2009:01 utredningen, se dir. 2009:85, dir. 2010:102 och dir. 2010:118

Utredningen om genomförande av europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag A 2009:01 Beteckning A 2009:01 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2012-03-06 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-09-24 Direktiv för utredningen,

2009-09-24

Kommittéberättelse UD 2009:01 utredningen, se dir. 2009:67, dir.2010:6 och dir. 2010:99

Utrikesförvaltningsutredningen UfU UD 2009:01 Beteckning UD 2009:01 Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2012-02-17 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-07-23 Direktiv för utredningen, se dir. 2009:67, dir.2010:6 och dir. 2010:99 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2009-07-23

Kommittéberättelse U 2009:A

Arbetsgrupp med uppgift att bistå departementet i beredningen av förslagen i betänkandet Självständiga lärosäten SOU 2008:104 U 2009:A Beteckning U 2009:A Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2010-09-08 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-05-26 Direktiv för Lokal Sammansättning

2009-05-26

Kommittéberättelse U 2009:03 utredningen, se dir. 2009:71

Utredningen om rätt till skolgång m.m. för barn som vistas i landet utan tillstånd U 2009:03 Beteckning U 2009:03 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2011-03-03 Status Avslutad 2010 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-08-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2009:71 Lokal Uppdraget

2009-08-13

Kommittéberättelse U 2009:02 utredningen, se dir. 2009:70 och dir. 2009:128

Utredningen om lärlingsanställning U 2009:02 Beteckning U 2009:02 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2011-03-03 Status Avslutad 2010 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-07-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2009:70 och dir. 2009:128 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2009-07-30

Kommittéberättelse U 2009:01 delegationen, se dir. 2009:7

Delegationen om jämställdhet i högskolan U 2009:01 Beteckning U 2009:01 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2012-02-23 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-01-29 Direktiv för delegationen, se dir. 2009:7 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2009-01-29

Kommittéberättelse S 2009:05 utredningen, se dir. 2009:66 och dir. 2010:109

Utredningen om administrativt sanktionssystem inom trygghetssystemen S 2009:05 Beteckning S 2009:05 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2012-02-20 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-06-25 Direktiv för utredningen, se dir. 2009:66 och dir. 2010:109 Lokal Uppdraget

2009-06-25

Kommittéberättelse S 2009:04 utredningen, se dir. 2009:56, dir. 2010:89 och dir. 2011:8

Utredningen om ekonomi och föräldrasamarbete vid särlevnad S 2009:04 Beteckning S 2009:04 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2012-02-20 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-06-04 Direktiv för utredningen, se dir. 2009:56, dir. 2010:89 och dir. 2011:8 Lokal Uppdraget

2009-06-04

Kommittéberättelse S 2009:03 utredningen, se dir. 2009:47

Utredningen om kompensationstillägg S 2009:03 Beteckning S 2009:03 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2011-03-02 Status Avslutad 2010 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-05-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2009:47 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

2009-05-20

Kommittéberättelse S 2009:02 utredningen, se dir. 2009:25

2009 års Behörighetsutredning S 2009:02 Beteckning S 2009:02 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2011-03-02 Status Avslutad 2010 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-04-02 Direktiv för utredningen, se dir. 2009:25 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2009-04-02

Kommittéberättelse S 2009:01 delegationen, se dir. 2009:18

Delegationen för kunskapsområdet företagshälsovård S 2009:01 Beteckning S 2009:01 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2012-02-20 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-03-26 Direktiv för delegationen, se dir. 2009:18 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2009-03-26

Kommittéberättelse N 2009:08 utredningen, se dir. 2009:77

Utredningen om förberedelser inför ett överförande av verksamheten vid Banverket Produktion till ett av staten helägt bolag N 2009:08 Beteckning N 2009:08 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2011-03-07 Status Avslutad 2010 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-09-03 Direktiv för utredningen,

2009-09-03

Kommittéberättelse N 2009:07 utredningen, se dir. 2009:76

Utredningen om inrättande av den nya myndigheten Trafikanalys N 2009:07 Beteckning N 2009:07 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2011-03-07 Status Avslutad 2010 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-09-03 Direktiv för utredningen, se dir. 2009:76 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2009-09-03

Kommittéberättelse N 2009:06 utredningen, se dir. 2009:75

Utredningen om inrättande av den nya myndigheten Trafikverket N 2009:06 Beteckning N 2009:06 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2011-03-07 Status Avslutad 2010 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-09-03 Direktiv för utredningen, se dir. 2009:75 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2009-09-03

Kommittéberättelse N 2009:05 utredningen, se dir. 2009:42 och dir. 2009:78

Utredningen om genomförandet av tredje sjösäkerhetspaketet N 2009:05 Beteckning N 2009:05 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2011-03-07 Status Avslutad 2010 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-04-29 Direktiv för utredningen, se dir. 2009:42 och dir. 2009:78 Lokal Uppdraget är därmed

2009-04-29

Kommittéberättelse N 2009:04 utredningen, se dir. 2009:21 och dir. 2010:39

Nya el- och gasmarknadsutredningen N 2009:04 Beteckning N 2009:04 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2011-03-07 Status Avslutad 2010 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-04-16 Direktiv för utredningen, se dir. 2009:21 och dir. 2010:39 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2009-04-16

Kommittéberättelse N 2009:03 kommittén, se dir. 2009:16

Transportinfrastrukturkommittén N 2009:03 Beteckning N 2009:03 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2011-03-07 Status Avslutad 2010 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-03-19 Direktiv för kommittén, se dir. 2009:16 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande: Bylund,

2009-03-19

Kommittéberättelse N 2009:01 utredningen, se dir. 2009:9

Utredningen om ratificering av 2006 års sjöarbetskonventionen N 2009:01 Beteckning N 2009:01 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2010-03-10 Status Avslutad 2009 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-02-12 Direktiv för utredningen, se dir. 2009:9 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2009-02-12