Dokument & lagar (180 träffar)

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:8

2009/10:8, Fredagen den 13 november 1 Allmänna frågor och yttre förbindelser Utrikesminister Carl Bildt Statsrådet Cecilia Malmström Återrapport från ministerrådsmöte den 26 och 27 oktober 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 16 och 17 november 2009 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Klockan är 09.00, och jag

2009-11-13

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM31 KOM (2009) 519

FPM20091031 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM31 Meddelande om finansiering av EU:s strategiska energiteknikplan SET-Plan Näringsdepartementet 2009-11-24 Dokumentbeteckning KOM 2009 519 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén

2009-11-24

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM31 KOM (2009) 519 (doc, 98 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM39 KOM(2009) 428

FPM20091039 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM39 Rapport om administrativt samarbete på momsområdet Finansdepartementet 2009-12-14 Dokumentbeteckning KOM2009 428 Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om tillämpningen av rådets förordning EG nr 1798/2003 om administrativt samarbete

2009-12-14

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM39 KOM(2009) 428 (doc, 74 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM38 KOM(2009) 427

FPM20091038 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM38 Förordning som syftar till att bekämpa momsbedrägerier Finansdepartementet 2009-12-14 Dokumentbeteckning KOM2009 427 Förslag till rådets förordning om administrativt samarbete och kampen mot skatteundandragande i fråga om mervärdesskatt omarbetning av

2009-12-14

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM38 KOM(2009) 427 (doc, 77 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:9

2009/10:9, Tisdagen den 17 november 1 Informellt möte i Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför Europeiska rådets informella möte den 19 november Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag säger välkommen till EU-nämndens ledamöter, övriga riksdagsledamöter, statsministern och hans medarbetare samt

2009-11-17

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:12

2009/10:12, Tisdagen den 24 november 1 Informellt möte i Europeiska rådet Statssekreterare Gustaf Lind Återrapportering från Europeiska rådets informella möte den 19 november 2009 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Klockan är 13.00 och jag förklarar mötet öppnat. Jag hälsar EU-nämndens ledamöter, statssekreterare Gustaf Lind som

2009-11-24

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:11

2009/10:11, Fredagen den 20 november 1 Utbildning, ungdom och kultur Kultur Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Återrapport från ministerrådsmöte den 11 och 12 maj 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 26 och 27 november 2009 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag hälsar er välkomna och förklarar dagens sammanträde

2009-11-20

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:10

2009/10:10, Torsdagen den 19 november 1 Samråd inför informellt möte i Europeiska rådet den 19 november 2009 Statssekreterare Gustaf Lind Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar sammanträdet öppnat och hälsar välkommen till detta samråd med EU-nämnden under och inför det extra mötet med Europeiska rådet i Bryssel i kväll.

2009-11-19

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM20 KOM (2009) 373

FPM20091020 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM20 EG:s tillträde till 2007 års Haagkonvention om underhållsbidrag Justitiedepartementet 2009-10-27 Dokumentbeteckning KOM 2009 373 Förslag till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ingående av konventionen om internationell indrivning av underhåll till

2009-10-27

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM20 KOM (2009) 373 (doc, 83 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM37 KOM (2009) 622

FPM20091037 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM37 Grönbok om ett europeiskt medborgarinitiativ Statsrådsberedningen 2009-12-09 Dokumentbeteckning KOM 2009 622 Grönbok om ett europeiskt medborgarinitiativ Sammanfattning Med Lissabonfördraget får allmänheten en ny möjlighet att påverka EU-politiken. Genom

2009-12-09

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM37 KOM (2009) 622 (doc, 92 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM36 KOM (2009) 591

FPM20091036 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM36 Meddelande om en bättre fungerande livsmedelskedja i Europa Jordbruksdepartementet 2009-12-08 Dokumentbeteckning KOM 2009 591 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén En

2009-12-08

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM36 KOM (2009) 591 (doc, 79 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM3 KOM (2009) 410

FPM2009103 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM3 Föräldraledighetsdirektivet Arbetsmarknadsdepartementet 2009-09-17 Dokumentbeteckning KOM 2009 410 Förslag till rådets direktiv om genomförande av det ändrade ramavtalet om föräldraledighet som ingåtts av Businesseurope, UEAPME,ECPE och EFS och om upphävande

2009-09-17

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM3 KOM (2009) 410 (doc, 69 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM2 KOM(2009) 362, SEC(2009) 974, SEC(2009) 975

FPM2009102 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM2 Ändringar i kapitaltäckningsdirektiven Finansdepartementet 2009-09-16 Dokumentbeteckning KOM2009 362 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/48/EG och 2008/49/EG i fråga om kapitalkrav för handelslager och omvärdespapperisering

2009-09-16

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM2 KOM(2009) 362, SEC(2009) 974, SEC(2009) 975 (doc, 101 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM1 KOM (2009) 363

FPM2009101 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM1 Gasförsörjningsförordningen Näringsdepartementet 2009-09-16 Dokumentbeteckning KOM 2009 363 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen och om upphävande av direktivet 2004/67/EG. Sammanfattning

2009-09-16

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM1 KOM (2009) 363 (doc, 81 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:3

2009/10:3, Fredagen den 2 oktober 1 Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor hälso- och sjukvård Statsrådet Maria Larsson Återrapport från ministerrådsmöte den 30 april 2009 Återrapport från ministerrådsmöte den 9 juni 2009 Återrapport från informellt ministermöte den 6 och 7 juli 2009

2009-10-02

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:2

2009/10:2, Fredagen den 18 september 1 Konkurrenskraft Näringsminister Maud Olofsson Återrapport från ministerrådsmöte den 28 och 29 maj 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 24 och 25 september 2009 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Klockan har slagit 9.30 och jag förklarar sammanträdet öppnat. Jag ska för det

2009-09-18

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM15 KOM (2009) 475

FPM20091015 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM15 Meddelande om klimatfinansiering Finansdepartementet 2009-10-15 Dokumentbeteckning KOM 2009 475 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Ökade internationella medel för

2009-10-15

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM15 KOM (2009) 475 (doc, 85 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM14 KOM(2009) 325

FPM20091014 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM14 Gruppregistrering på mervärdesskatteområdet Finansdepartementet 2009-10-14 Dokumentbeteckning KOM2009 325 Meddelande från kommissionen till rådet och europaparlamentet om möjligheten att tillåta mervärdesskattegrupper enligt artikel 11 i rådets direktiv

2009-10-15

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM14 KOM(2009) 325 (doc, 73 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM5 KOM (2009) 404

FPM2009105 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM5 Meddelande om en vision om produktionsmetoden för EU-statistik Finansdepartementet 2009-09-24 Dokumentbeteckning KOM 2009 404 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om produktionsmetoden för EU-statistik: en vision för det kommande

2009-09-24

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM5 KOM (2009) 404 (doc, 72 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:1

2009/10:1, Onsdagen den 16 september 1 Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför Europeiska rådets möte den 17 september 2009 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Klockan är 10.00 och jag förklarar detta sammanträde öppnat. Jag säger välkommen inte bara till nämndens ledamöter och övriga i salen

2009-09-16