Dokument & lagar (43 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 2010:105, 162

Valmyndigheten har den 23 september 2010 fastställt utgången av valet till riksdagen den 19 september. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 28 september 2010. A A överklagar valet och anför i huvudsak följande. När han på valdagen kl. 14.50 kom till sin vallokal i valdistriktet

2010-12-30

Valprövningsnämndens beslut 2010:26 m.fl.

Valmyndigheten fastställde den 23 september 2010 utgången av valet till riksdagen den 19 september 2010. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 28 september 2010. Riksdagsvalet har, såvitt avser valkretsen Värmlands län, överklagats av ett stort antal personer, se bilaga 1 som

2010-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2010:23 m.fl.

Valmyndigheten fastställde i beslut den 23 september 2010 utgången av riksdagsvalet den 19 september 2010. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 28 september 2010. Valet till riksdagen i Hallands läns valkrets har överklagats av A A, m.fl.se bilaga 1. B B har överklagat riksdagsvalet

2010-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2010:201

Valmyndigheten fastställde den 23 september 2010 utgången av valet till riksdagen den 19 september 2010. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 28 september 2010. A A har överklagat beslutet om att fastställa utgången av valet till riksdagen. Hon har anfört att det finns 58 förslutna

2010-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2010:198, 203

Valmyndigheten fastställde den 23 september 2010 utgången av valet till riksdagen den 19 september 2010. Beslutet kungjordes den 28 september 2010 i Post- och Inrikes Tidningar. Riksdagsvalet har såvitt avser valkretsen Gävleborgs län överklagats av A A och B B. A A yrkar omval eller förnyad rösträkning och anför som

2010-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2010:196

Valmyndigheten fastställde den 23 september 2010 utgången av valet till riksdagen den 19 september 2010. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 28 september 2010. A A har överklagat valet och ifrågasatt om inte personrösterna för A A och B B har blandats samman vid den slutliga

2010-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2010:195

A A anför i en skrivelse till Valprövningsnämnden att han överklagar de överklagningar som kommer in till er myndighet rörande valet 2010, riksdagsvalet 2010, kommunalvalet 2010, landstingsvalet 2010Han motsätter sig att omval hålls i valkretsarna Hallands län och Värmlands län. Valprövningsnämndens bedömning Enligt

2010-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2010:167 m.fl.

Valmyndigheten fastställde den 23 september 2010 utgången av valet till riksdagen den 19 september 2010. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 28 september 2010. A A, B B, C C, D D, E E, F F, G G, H H, I I, J J, K K, L L, M M, N N, O O, P P, Q Q, R R, S S, T T, U U, V V och W W

2010-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2010:148 (delvis)

Valmyndigheten fastställde den 23 september 2010 utgången av riksdagsvalet detta år. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 28 september 2010. Beslutet har, såvitt gäller Västra Götalands läns södra valkrets, överklagats av A A. Han hänvisar till att grovt slarv har uppdagats

2010-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2010:148 (delvis)

Valmyndigheten fastställde den 23 september 2010 utgången av riksdagsvalet detta år. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 28 september 2010. Beslutet har, såvitt gäller Västra Götalands läns östra valkrets, överklagats av A A. Han har hänvisat till att grovt slarv har uppdagats

2010-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2010:148, 149

Valmyndigheten fastställde den 23 september 2010 utgången av riksdagsvalet detta år. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 28 september 2010. Beslutet har, såvitt gäller Västra Götalands läns norra valkrets, överklagats av A A och B B. A A har hänvisat till att grovt slarv har

2010-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2010:140

Valmyndigheten fastställde den 23 september 2010 utgången av valet till riksdagen den 19 september 2010. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 28 september 2010. A A har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört i huvudsak följande. På valdagen var hon på besök i Södermanlands

2010-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2010:108 m.fl.

Valmyndigheten fastställde den 23 september 2010 utgången av valet till riksdagen den 19 september 2010. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 28 september 2010. A A, B B, C C, D D, E E, F F, G G, H H, I I, två okända personer samt fyra personer med oläsliga namnteckningar har

2010-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2010:106

Valmyndigheten fastställde den 23 september 2010 utgången av valet till riksdagen den 19 september 2010. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 28 september 2010. A A har överklagat valet och anfört bl.a. följande. B B förvägrades rösta i riksdagsvalet på grund av att hon i röstlängden

2010-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2010:105, 2010:162

Valmyndigheten har den 23 september 2010 fastställt utgången av valet till riksdagen den 19 september. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 28 september 2010. A A överklagar valet och anför i huvudsak följande. När han på valdagen kl. 14.50 kom till sin vallokal i valdistriktet

2010-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2010:103

Valmyndigheten fastställde den 23 september 2010 utgången av valet till riksdagen den 19 september 2010. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 28 september 2010. A A har överklagat valet och anfört att hon av röstmottagarna i valdistrikt Östanfors i Falu kommun i Dalarnas läns

2010-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2010:102

Valmyndigheten fastställde resultatet i riksdagsvalet den 23 september 2010. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 28 september 2010. A A och B B har överklagat Valmyndighetens beslut när det gäller valkretsen Norrbottens län. De har klagat på att valfunktionärer under valdagen

2010-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2010:151, 204, 205

Valmyndigheten fastställde den 23 september 2010 utgången av valet till riksdagen. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 28 september 2010. Redovisning av resultatet för övriga partier A A har överklagat valet och yrkar att de 16 röster som övriga partier de partier som inte

2010-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2010:162 (delvis)

Valmyndigheten fastställde den 23 september 2010 utgången av valet till riksdagen den 19 september 2010. Beslutet kungjordes den 28 september 2010 i Post- och Inrikes Tidningar. A A har överklagat valet till riksdagen i bl.a. valkretsen Uppsala län. Som grund för överklagandet hänvisar han till Aftonbladets uppgifter den

2010-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2010:95, 148 (delvis)

Valmyndigheten fastställde den 23 september 2010 utgången av riksdagsvalet detta år. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 28 september 2010. Beslutet har, såvitt gäller Västra Götalands läns västra valkrets, överklagats av A A och B B. A A har som grund för sitt överklagande

2010-12-17

Paginering