Dokument & lagar (8 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 2009:17

I det överklagade beslutet utsåg Länsstyrelsen i Skåne län AA som ny ledamot, efter BB, och CC som ny ersättare i kommunfullmäktige i Simrishamns kommun från och med den 11 augusti 2009 till och med den 31 oktober 2010. CC har överklagat beslutet och anfört bl.a. att han inte kan anta uppdraget samt att han lämnat det aktiva

2009-09-07

Valprövningsnämndens beslut 2009:15

Valmyndigheten fastställde den 11 juni 2009 utgången av valet till Europaparlamentet. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 15 juni 2009. AA har överklagat valet och anfört följande. Den av honom avgivna rösten blev inte räknad på grund av felaktig hantering från röstmottagarnas

2009-07-09

Valprövningsnämndens beslut 2009:13

Valmyndigheten fastställde den 11 juni 2009 utgången av valet till Europaparlamentet. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 15 juni 2009. AA har överklagat valet och anfört att det vid valet förekommit avvikelser från föreskriven ordning bl.a. enligt följande. Valet har inte varit

2009-07-09

Valprövningsnämndens beslut 2009:12

Valmyndigheten fastställde den 11 juni 2009 utgången av valet till Europaparlamentet. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 15 juni 2009. AA har överklagat valet och anfört i huvudsak följande. I den sammanställning av röstfördelningen som redovisas på Valmyndighetens hemsida har

2009-07-09

Valprövningsnämndens beslut 2009:16

Valmyndigheten fastställde den 11 juni 2009 utgången av valet till Europaparlamentet. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 15 juni 2009. I en den 6 juni 2009 dagtecknad skrivelse, som inkom till Valmyndigheten den 26 juni 2009 och till Valprövningsnämnden den 29 juni 2009, har AA

2009-07-09

Valprövningsnämndens beslut 2009:5

Länsstyrelsen i Norrbottens län fastställde genom beslut den 27 maj 2009 utgången av valet till Sametinget den 17 maj 2009. Valresultatet kungjordes i Post- och Inrikes tidningar den 2 juni 2009. Partiet Min Geaidnu har överklagat valet och anfört följande. Länsstyrelsen har vid sammanräkningen ogiltigförklarat 84 röster

2009-07-09

Valprövningsnämndens beslut 2009:14

Valmyndigheten fastställde den 11 juni 2009 utgången av valet till Europaparlamentet. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 15 juni 2009. AA har överklagat valet och anfört i huvudsak följande. Han infann sig i vallokalen i valdistriktet Norrtorn i Oskarshamn och uppvisade därvid

2009-07-09

Valprövningsnämndens beslut 2009:10

I en skrivelse, som kom in till Valmyndigheten den 11 december 2006, begärde Miljöpartiet de gröna Miljöpartiet ersättning med 16 250 kr för tryckning av informationsblad inför de allmänna valen år 2006. Miljöpartiet anförde bl.a. följande till stöd för sin begäran om ersättning. Partiet hade planerat att ibladningen

2009-04-15