Dokument & lagar (8 träffar)

Register 1894:Tfu Andra kammaren

Register öfver de af Andra Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1894 afgifna utlåtanden. r r, I M A. Afgångsbetyg i kristendom från folkskolan, att sådant i vissa fall må användas som vitsord vid utfärdande af prestbetyg 22. Allmänna läroverk, se Läroverk. Arbetsgifvare och arbetare, utredning i

1894-01-01

Register 1894:Tfu Andra kammaren (pdf, 347 kB)

Register 1894:Tfu Första kammaren

öfver de af Första Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1894 afgifna utlåtanden. A. Allmänna läroverk, meddelande af bestämmelser i syfte af ett mera planmessigt samarbete mellan rikets folkskolor och.3 Arbetsgivare och arbetare, ordnande af förhållandet beträffande reglering af arbetstiden mellan

1894-01-01

Register 1894:Tfu Första kammaren (pdf, 224 kB)

Register 1894:Su

REGISTER öfver Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1894 års riksdag. A. N:o å uti. eller mem. Acta mathematica, understöd för utgifvande af.9:74. Aflöningen åt de hos kamrarne, utskotten och i riksdagens kansli anstälde tjensteman angående tiden, hvartill vid 1894 års riksdag densamma skall beräknas. 81. Ahlgren,

1894-01-01

Register 1894:Su (pdf, 1706 kB)

Register 1894:LU

Register öfver lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima riksdagen år 1894. A. Utlåtandets eller memorialets n:o. Afgäld: angående skyldighet för egare af afsöndrad jord att utgöra 26. Arfsrätt:oäkta barns.42, 72. Arrendelag: angående utarbetande af 20. B. Borgen: angående inskränkning i gift persons rätt att

1894-01-01

Register 1894:LU (pdf, 609 kB)

Register 1894:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets memorial och utlåtanden vid 1894 års lagtima riksdag. t N:0. Memorialets och 1 Datum. m a lii inf: Dess behandling hos i Anmärkningar. utlåtandets rubrik. i Första Kammaren. Andra Kammaren. 1. Med uppgift å hvi-lande förslag till än-dringar i grundlagame. 5 februari. f S

1894-01-01

Register 1894:Ku (pdf, 352 kB)

Register 1894:Bu

Register öfver bankoutskottets memorial och utlåtanden under Riksdagen i Stockholm år 1894. A. N:0 Af delning skontor, motioner om inrättande af sådana.5, 6. Af delning skontor et i Karlstad, motion om anvisande af medel till uppförande af egen byggnad för kontoret.4. Afskrifning af fordringar vid afdelningskontoren

1894-01-01

Register 1894:Bu (pdf, 201 kB)

Register 1894:Bevu

Register Öfver de af bevillningsutskottet vid 1894 års lagtima riksdag afgifna betänkanden och memorial. Betänkandets o- eller memorialets n:o. Beräkning, betänkande, angående beräkning af vissa bevillnin gar för år 1895 32. Bevillning, betänkande, angående bevillningsafgifter för särskilda förmåner och rättigheter

1894-01-01

Register 1894:Bevu (pdf, 353 kB)

Register 1894:reg

REGISTER ÖFVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHAN Gr LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1894. STOCKHOLM, TRYCKT HOS K. L. BECKMAN, 1894. Sami, i i i i 2 2 o 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 10 Summarisk förteckning öfver Riksdagens protokoll med bihang vid lagtlma riksmötet år 1894. Protokoll. Första kammarens protokoll,

1894-01-01

Register 1894:reg (pdf, 20407 kB)