Dokument & lagar (45 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 2006:27

Länsstyrelsen i Östergötlands län fastställde den 24 september 2006 utgången av valet till kommunfullmäktige i Linköpings kommun och den 27 september 2006 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Östergötlands läns landsting. AA överklagade valen och anförde bl.a. att röstmottagare och valförrättare saknar kunskap

2006-12-06

Valprövningsnämndens beslut 2006:26

Valmyndigheten fastställde i beslut den 21 september 2006 utgången av riksdagsvalet den 17 september 2006. AA överklagade som ombud för en väljare kallad BB valet och anförde att en valsedel med partibeteckningen Partiet för inbördes beundran inte redovisats i riksdagsvalet för Gävleborgs län. Valmyndigheten anförde i

2006-12-06

Valprövningsnämndens beslut 2006:40

Valmyndigheten fastställde i beslut den 21 september 2006 utgången av riksdagsvalet den 17 september 2006. AA överklagade valet och anförde bl.a. att röstmottagare och valförrättare saknar kunskap om hur identitet och identitetshandlingar skall granskas och att de godkänner icke giltig identitetshandling. Valmyndigheten

2006-12-06

Valprövningsnämndens beslut 2006:21

Valmyndigheten fastställde i beslut den 21 september 2006 utgången av riksdagsvalet den 17 september 2006. AA har överklagat valet och anfört i huvudsak följande. Det begicks flera allvarliga fel vid rösträkningen i valdistriktet. När alla kuvert lagts på bordet tog den person som han ansåg vara samordnare upp fem kuvert.

2006-12-06

Valprövningsnämndens beslut 2006:32

Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde den 24 september 2006 utgången av valet till kommunfullmäktige i Nacka kommun. Kristdemokraterna i Nacka överklagade genom AA valet och hemställde om kontrollräkning av det slutliga valresultatet. Partiet anförde därvid bl.a. följande. Vid sammanträffande med företrädare för

2006-12-06

Valprövningsnämndens beslut 2006:25

Enligt Länsstyrelsens i Kronobergs län protokoll fört vid den slutliga rösträkningen och mandatfördelningen efter valet till kommunfullmäktige i Växjö kommun avslutades valet den 25 september 2006. AA överklagade valet och yrkade att valresultatet skulle ogiltigförklaras. Han anförde bl.a. följande. BB hade varit uppförd

2006-12-06

Valprövningsnämndens beslut 2006:28

Länsstyrelsen i Jönköpings län fastställde den 28 september 2006 utgången av valet till kommunfullmäktige i Gnosjö kommun. AA överklagade beslutet. AA återkallade därefter sitt överklagande. Valprövningsnämnden beslutade: Valprövningsnämnden avskriver ärendet.

2006-12-06

Valprövningsnämndens beslut 2006:43

Länsstyrelsen i Skåne län fastställde i beslut den 4 oktober 2006 utgången av valet till kommunfullmäktige i Ystads kommun den 17 september 2006. AA har överklagat valet och anfört bl.a. följande. Det förefaller som om personrösterna för honom själv har räknats, däremot inte för övriga kandidater, nämligen kandidat

2006-12-06

Valprövningsnämndens beslut 2006:36

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde i beslut den 27 september 2006 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län. AA överklagade beslutet med anledning av att Länsstyrelsen registrerat fel antal personröster för AA och yrkade att Länsstyrelsen skulle kontrollräkna och rätta resultatet

2006-11-29

Valprövningsnämndens beslut 2006:39

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde i beslut den 27 september 2006 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län. AA överklagade beslutet med anledning av att Länsstyrelsen registrerat fel antal personröster för AA i valdistriktet Vänersborg 21. AA yrkade att Länsstyrelsen skulle

2006-11-29

Valprövningsnämndens beslut 2006:29

Länsstyrelsen i Jönköpings län fastställde den 28 september 2006 utgången av valet till kommunfullmäktige i Mullsjö kommun. AA överklagade valet och hemställde om kontrollräkning av det slutliga valresultatet. Hon anförde bl.a. följande. Vid samtal med en företrädare för länsstyrelsen upplyste denne att det förekom

2006-11-29

Valprövningsnämndens beslut 2006:45

Länsstyrelsen i Skåne län fastställde i beslut den 4 oktober 2006 valresultaten i valen till kommunfullmäktige i Malmö kommun och landstingsfullmäktige i Skåne läns landsting den 17 september 2006. AA överklagade valen och anförde i huvudsak följande. I valet till regionfullmäktige år 2002 stod hon på andra plats på valsedlarna.

2006-11-29

Valprövningsnämndens beslut 2006:38

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde i beslut den 27 september 2006 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län. Moderata Samlingspartiet genom AA överklagade beslutet med anledning av felaktig redovisning av personröster i valdistriktet Kullings-Skövde 3 i Vårgårda kommun. De kandidater

2006-11-29

Valprövningsnämndens beslut 2006:37

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde i beslut den 27 september 2006 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län. AA överklagade beslutet och anförde i huvudsak följande. Vid landstingsfullmäktigvalet var AA nominerad som första namn på Sjukvårdspartiets valsedel i östra valkretsen.

2006-11-29

Valprövningsnämndens beslut 2006:31

Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde den 28 september 2006 utgången av valet till kommunfullmäktige i Värmdö kommun. AA överklagade valet och anförde bl.a. följande. Han hade inte fått några personröster i valdistriktet Ingarö 1 och han undrade om hans personröster inte förväxlats med personrösterna för en annan

2006-11-29

Valprövningsnämndens beslut 2006:30

Länsstyrelsen i Stockholms kommun fastställde den 28 september 2006 utgången av kommunfullmäktigvalet i Stockholms kommun den 17 september 2006. Kristdemokraterna i Stockholms stad överklagade länsstyrelsens beslut vad avser valkrets 4. Kristdemokraterna yrkade att Valprövningsnämnden skulle återförvisa ärendet till

2006-11-22

Valprövningsnämndens beslut 2006:35

AA överklagade, för partierna FÖRÄNDRING i Mellerud, FÖRVANDLING i Bengtsfors och FÖRBÄTTRING i Dals-Ed, valen till kommunfullmäktige i Melleruds, Bengtsfors och Dals-Eds kommuner och anförde i huvudsak följande. Vad först gäller valet till kommunfullmäktige i Melleruds kommun har partiets valsedlar i en av kommunens

2006-11-22

Valprövningsnämndens beslut 2006:41

Silverfox-partiet överklagade, genom AA, valet till kommunfullmäktige i Övertorneå kommun och gjorde sammanfattningsvis gällande att det förekommit rykten om valfusk. Länsstyrelsen i Norrbottens län anförde i yttrande att överklagandet inkommit för sent och att det därför skulle avvisas. Valmyndigheten instämde i länsstyrelsens

2006-11-22

Valprövningsnämndens beslut 2006:24

Valmyndigheten fastställde den 21 september 2006 utgången av riksdagsvalet. Enligt Länsstyrelsens i Västra Götalands län protokoll fört vid den slutliga röstsammanräkningen efter landstingsfullmäktigevalet i Västra Götalands läns landsting avslutades detta val den 27 september 2006. Enligt samma länsstyrelses protokoll

2006-11-08

Valprövningsnämndens beslut 2006:44

Länsstyrelsen i Skåne län fastställde i beslut den 4 oktober 2006 utgången av valet till kommunfullmäktige i Klippans kommun den 17 september 2006. Moderata samlingspartiet överklagade, genom AA, valet och anförde i huvudsak följande. På eftermiddagen den 21 september 2006 redovisades på Valmyndighetens officiella valportal

2006-11-08

Paginering