Dokument & lagar (1 259 träffar)

Register 1963:L1u

Första lagutskottets register vid 1963 års riksdag vårsessionen 1 Register till första lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1963 års riksdag vårsessionen A Abortlagen: se Avbrytande av havandeskap 32, 36 Advokatväsendet: se Rättegångsbalken 27 Affischering: angående omprövning av bestämmelserna rörande affischering

1963-01-01

Register 1963:L1u (pdf, 447 kB)

Register 1963:Ku

Konstitutionsutskottets register vid 1963 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1963 års riksdags vårsession1 A Allmän flaggning å valdag, motioner därom återlämnade till kamrarna 1 Allmänna handlingar, angående ändrad lydelse av 11 och 16 lagen om inskränkningar i rätten

1963-01-01

Register 1963:Ku (pdf, 317 kB)

Register 1963:Ju - höst

Jordbruksutskottets register vid 1963 års riksdag höstsessionen 1 Register till jordbruksutskottets utlåtanden vid 1963 års riksdag höstsessionen A Avveckling av skogssällskapet, motion.21 B Befrielse från betalningsskyldighet till kronan 23: 2,3 Bekämpande av vildkanin.24: 1 Byggnadsarbeten vid statens växtskyddsanstalt.24:

1963-01-01

Register 1963:Ju - höst (pdf, 182 kB)

Register 1963:Ju

Jordbruksutskottets register vid 1963 års riksdag vårsessionen 1 Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1963 års riksdag vårsessionen A Allmän beredskapssiat.Alnarps lantbruks-mejeri- och trädgårdsinstiiut, avlöningar, m. m. Arrendenämnder.Arrendeegnahemsfonden.12 1:4752 1:139 1:163 B Befordringssakkunniga,

1963-01-01

Register 1963:Ju (pdf, 548 kB)

Register 1963:Bu - höst

Bankoutskottets register vid 1963 års riksdag höstsessionen Register över bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1963 års riksdag höstsessionen I. Riksbanken Bankoutskottet, angående dess instruktion.Ny riksbanksbyggnad, angående reservation av tomt för.II. Riksgäldskontoret, riksdagens ekonomibyrå, riksdagsbiblioteket,

1963-01-01

Register 1963:Bu - höst (pdf, 113 kB)

Register 1963:Bu

Bankoutskottets register vid 1963 års riksdag vårsessionen 1 Register till bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1963 års riksdag vårsessionen I. Riksdagen och dess verk Allmänt kyrkomöte anslag till.21:4 ersättning till ledamot av 17 Ansvarsfrihet riksbanksfullmäktige 4:3 riksdagsbiblioteket.3 riksgäldsfullmäktige

1963-01-01

Register 1963:Bu (pdf, 191 kB)

Register 1963:Bevu - höst

Bevillningsutskottets register vid 1963 års riksdag höstsessionen 1 Register till bevillningsutskottets betänkanden vid 1963 års riksdag höstsessionen A Arvsskatt: om utredningar rörande arvsbeskattningen.50 ang. utredning om förmögenhetsöverföringar i samband med stiftelsebildning m. m.51 Se även Förmögenhetsskatt

1963-01-01

Register 1963:Bevu - höst (pdf, 184 kB)

Register 1963:Bevu

Bevillningsutskottets register vid 1963 års riksdag vårsessionen 1 Register till bevillningsutskottets betänkanden och memorial vid 1963 års riksdag vårsessionen A Alkoholfria drycker: ang. avskaffande av skatten på läskedrycker, bordsvatten och alkoholfritt vin 30 ang. ändring i förordningen om försäljning av alkoholfria

1963-01-01

Register 1963:Bevu (pdf, 419 kB)

Register 1963:Abu

Allmänna beredningsutskottets register vid 1963 års riksdag vårsessionen 1 Register över allmänna beredningsutskottets utlåtanden och memorial vid 1963 års riksdag vårsessionen A Alkoholfria drycker, främjande av konsumtionen av 29 Allmän flaggning å valdag.3 Allmännyttiga företag, se Upphandlingskungörelsen Arbetsgivare,

1963-01-01

Register 1963:Abu (pdf, 220 kB)

Register 1963:reg

REGISTER ÖVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG RIKSDAGEN 1963 UTARBETAT AV RIKSDAGENS UPPLYSNINGSTJÄNST RIKSDAGSBIBLIOTEKET Sami. 1 1 2 3 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 9 10 11 13 13 Summarisk förteckning över protokoll med bihang vid riksdagen år 1963 Protokoll Första kammarens protokoll h. 137.

1963-01-01

Register 1963:reg (pdf, 20901 kB)

Register 1962:Su - höst

Statsutskottets register vid 1962 års riksdag höstsessionen 1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1962 års riksdag höstsessionen A Ammunition, uppförande av sammansättningsverkstad för, uppskov till 1963 års riksdag 199 B Beredskapslagring av olja, motioner om överlämnade till lagutskott 177

1962-01-01

Register 1962:Su - höst (pdf, 311 kB)

Register 1962:Su

Statsutskottets register vid 1962 års riksdag vårsessionen 1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1962 års riksdag vårsessionen A Nr Abortförebyggande åtgärder, anslag till.11:95 Abrahamsons, August, stiftelse för slöjdlärarutbildning, bidrag till 8:90 Aerotransport, Aktiebolaget, anslag till

1962-01-01

Register 1962:Su (pdf, 2842 kB)

Register 1962:L3u - höst

Tredje lagutskottets register vid 1962 års riksdag höstsessionen 1 Register till tredje lagutskottets utlåtanden vid 1962 års riksdag höstsessionen A Arbetstid: se Yrkesmässig automobiltrafik 39 B Beredskapslagstiftning: lag om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig in. m 45 Biltrafiknämnd: se Yrkesmässig

1962-01-01

Register 1962:L3u - höst (pdf, 225 kB)

Register 1962:L3u

Tredje lagutskottets register vid 1962 års riksdag vårsessionen 1 Register till tredje lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1962 års riksdag vårsessionen A Allemansrätt: se Jordvärdestegring 27 Allmänningsstämmor: om rösträtten vid vissa allmänningsstämmor 29 Arbetstid: se Uppskjutna ärenden 36 c Arrende: se Strandområde

1962-01-01

Register 1962:L3u (pdf, 656 kB)

Register 1962:L2u - höst

Andra lagutskottets register vid 1962 års riksdag höstsessionen I Register till andra lagutskottets utlåtanden vid 1962 års riksdag höstsessionen A ACO-preparat: se Läkemedelsförordningen 43 Apotek: se Läkemedelsförordningen 43 Arbetsförmedling: om undantagande av skrivbyråernas serviceverksamhet från arbets förmedlingslagens

1962-01-01

Register 1962:L2u - höst (pdf, 389 kB)

Register 1962:L2u

Andra lagutskottets register vid 1962 års riksdag vårsessionen 1 Register till andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1962 års riksdag vårsessionen A Allmän försäkring: förslag till lag om allmän försäkring, in. m.27 och 33 Allmänna pensionsfonden: se Tilläggspension 13 Allmänt ombud: se Allmän försäkring

1962-01-01

Register 1962:L2u (pdf, 793 kB)

Register 1962:L1u

Första lagutskottets register vid 1962 års riksdag vårsessionen 1 Register till första lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1962 års riksdag vårsessionen A Administrativa beslut: om rättslig prövning av administrativa beslut.29 Administrativa frihetsberövanden: se Polisutredning 21 Adoption: angående adoptants

1962-01-01

Register 1962:L1u (pdf, 323 kB)

Register 1962:L1u - höst

Första lagutskottets register vid 1962 års riksdag höstsessionen 1 Register till första lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1962 års riksdag höstsessionen B Bandinspelningsapparater: se Brottsbalk 42, s. 95 Brottsbalk 42, 43 Bestickning: se Brottsbalk 42, s. 96 F Fotografering med teleobjektiv: se Brottsbalk

1962-01-01

Register 1962:L1u - höst (pdf, 159 kB)

Register 1962:Ku

Konstitutionsutskottets register vid 1962 år riksdag vårsessionen Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1962 års riksdags vårsession A Allmänna handlingar, angående ändrad lydelse av 4 och 34 lagen om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar sekretesslagen Andrakammarval se Val 1

1962-01-01

Register 1962:Ku (pdf, 373 kB)

Register 1962:Ju

Jordbruksutskottets register vid 1962 års riksdag vårsessionen 1 Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1962 års riksdag vårsessionen H t:i t iH I j: i Nr å uti. eller mem. A Aktieteckning i statens reproduktionsanstalt 1:136 Allmän beredskapsstat, jämte motioner 18 Alnarps lantbruks-mejeri-

1962-01-01

Register 1962:Ju (pdf, 617 kB)