Dokument & lagar (1 träffar)

Register 1894:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets memorial och utlåtanden vid 1894 års lagtima riksdag. t N:0. Memorialets och 1 Datum. m a lii inf: Dess behandling hos i Anmärkningar. utlåtandets rubrik. i Första Kammaren. Andra Kammaren. 1. Med uppgift å hvi-lande förslag till än-dringar i grundlagame. 5 februari. f S

1894-01-01

Register 1894:Ku (pdf, 352 kB)